navody:f8:tipy

Hlavní stránka

Tato kapitola obsahuje tipy a triky, které se nepodařilo tématicky zařadit do žádné z předchozích kapitol.

LVM slouží k abstrakci diskového prostoru. Umožňuje spojovat, připojovat a přeskupovat rozdělení disku za chodu systému. Dále umožňuje např. z více disků vytvořit jeden diskový prostor.

Z grafického rozhranní je možné rozdělení disků konfigurovat spušťením příkazu

system-config-lvm

FIXME příklady FIXME

Po příkazové řádky zadejte

cp /etc/init.d/rsyslog /etc/init.d/rsyslog
gedit /etc/init.d/rsyslog

V souboru rsyslog najděte sekci stop(), ve které pod řádek

killproc rsyslogd   

vložte

rm -fr /tmp/* /tmp/.??*

Soubor rsyslog uložte.

Přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení spusťte aplikaci Editor nastavení a proveďte následující nastavení

/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> create_backup_copy (nezatrhnuto)
/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> auto_save (zatrhnuto)

Ačkoli se snažíme čas od času generovat tuto příručku ve formátu PDF, můžete si PDF vygenerovat sami. Nejprve je třeba stáhnout balíčky, které jsou zapotřebí pro konverzi příručky.

yum -y install htmldoc pdfjam

Dále vytvořte v textovém editoru soubor

gedit prirucka2pdf

a překopírujte do něj následující skript

#!/bin/bash
#
# Vyzaduje:
# 
# wget htmldoc pdfjam
#
 
# promenna PRIRUCKA musi obsahovat vsechny stranky a to v tom poradi, ve kterem je chceme generovat do vysledneho PDF 
PRIRUCKA=" \
	obsah \
	obecne_poznamky
	uvod \
	instalace \
	aktualizace \
	odebrani \
	livecd \
	prvni_kroky \
	grub \
	gnome \
	graficka_rozhrani \
	prompt \
	uzivatele \
	instalace_aplikaci \
	nekomercni_aplikace \
	nekomercni_aplikace_grafika \
	nekomercni_aplikace_hry \
	nekomercni_aplikace_internet \
	nekomercni_aplikace_kancelar \
	nekomercni_aplikace_matematika \
	nekomercni_aplikace_multimedia \
	nekomercni_aplikace_ostatni \
	nekomercni_aplikace_programovani_vyvoj \
	nekomercni_aplikace_typografie \
	komercni_aplikace \
	hardware \
	vypalovani \
	ripovani \
	tisk \
	skener \
	sit \
	sdileni_adresaru \
	pripojeni_disku \
	ext2_ext3 \
	vzdalena_plocha \
	bezpecnost \
	selinux \
	oprava \
	ssh \
	databaze \
	web \
	ftp \
	jadro \
	tipy";

for PAGE in $PRIRUCKA
do
  wget --convert-links -O $PAGE.wget "http://wiki.fedora.cz/doku.php?id=navody:prirucka:$PAGE&&do=export_html"
  cat $PAGE.wget |  sed -e 's/\&/\&/g' | iconv -c -f utf-8 -t iso-8859-2 - > $PAGE.iconv
  WGET_PAGES="$WGET_PAGES $PAGE.iconv"
done

echo $WGET_PAGES

htmldoc -t pdf14 --webpage --no-title --linkstyle underline --links --size A4 --left 1.00in \
--right 0.50in --top 0.50in --bottom  0.50in --header ..c --footer d./ --nup 1 --portrait --color \
--no-pscommands --no-xrxcomments --compression=1 --jpeg=0 --fontsize 11.0 --fontspacing 1.2 \
--headfootsize 11.0 --charset iso-8859-2 --numbered --no-embedfonts --pagemode document --pagelayout \
single --firstpage p1 --no-encryption --browserwidth 680 -f prirucka.pdf --verbose $WGET_PAGES

Označte soubor jako spustitelný

chmod +x prirucka2pdf

a spusťte v samostatném adresáři

./prirucka2pdf

Výstup skriptu je uložen v souboru prirucka.pdf.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1