navody:f22:tisk

Hlavní stránka

Fedora používá tiskový systém CUPS. Tiskový systém má na starosti veškeré úkony spojené s tiskem - správou tiskové fronty počínaje a vlastním tiskem konče.
CUPS je multiplatformní1) tiskový systém založený na protokolu IPP (Internet Printing Protocol), který vychází z HTTP. Protokol IPP vyvinula v roce 1996 firma Novel s cílem umožnit tisk přes internet2).

Bližší informace o tiskovém systému CUPS a tisku pod Linuxem obecně lze získat na následujících stránkách:

CUPS by měl být nainstalován spolu se systémem a automaticky spouštěn v průběhu jeho zavádění3). Ručně je možné CUPS ovládat pomocí příkazů

systemctl start cups

systemctl enable cups (trvalé povolení služby)

systemctl restart cups

systemctl stop cups

CUPS lze konfigurovat prostřednictvím příkazové řádky, webového rozhraní nebo specializovaných utilit. Následující kapitoly Vás seznámí se základními postupy jako jsou konfigurace tiskárny, správa tiskové fronty a odebrání tiskárny.

Jestliže jste při instalaci systému měli aktivní tiskárnu, byla tato tiskárna pravděpodobně nakonfigurována v rámci poinstalačního nastavení. Tiskárnu lze však pochopitelně přidat do systému i později. Následující příklady ilustrují konfiguraci tiskárny PSC 1315 od Hewlett-Packard. Postup v případě jiných tiskáren je analogický.

Automatická detekce a konfigurace tiskárny

Pro konfiguraci tiskárny by mělo stačit tuto tiskárnu pouze připojit k počítači a zapnout. Po chvíli by měla být tiskárna automaticky detekována a nainstalována. V opačném případě budete muset přistoupit k ručnímu nastavení tiskárny (viz. následující kapitoly).

V grafickém prostředí

Tiskárnu lze nastavit přímo v grafickém prostředí (v tomto případě GNOME). Pokud jsou pro vaši tiskárnu k dispozici otevřené ovladače, nastavení tiskárny probíhá automaticky, stačí tiskárnu zapojit do počítače. Maximálně budete vyzváni k tomu, abyste ovladače nainstalovali z repozitářů, pokud již nejsou nainstalované, jak můžete vidět na obrázku níže. Postup a možnosti nastavení jsou naprosto totožné jako v případě webového rozhraní.

 Instalace ovladačů pro tiskárny

Tiskárny můžete nastavovat v systémových nastaveních v modulu Tiskárny. Naleznete tam a můžete spravovat i automaticky nastavené tiskárny. Postup a možnosti nastavení jsou naprosto totožné jako v případě webového rozhraní.

 Nastavení tiskárny v GNOME

Ve webovém rozhraní

Níže popsaný způsob je univerzální - lze ho aplikovat pod libovolnou distribucí a pod libovolným správcem oken. Jedinou podmínkou je instalace tiskového systému CUPS a funkční webový prohlížeč.

Připojte tiskárnu k počítačí a zapněte ji. Do adresové řádky Vašeho webového prohlížeče napište http://localhost:631 popř. http://127.0.0.1:631.

 CUPS - úvodní obrazovka

Klikněte na tlačítko Administrace a na nové stránce klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu. Na další stránce potom ze seznamu vyberte požadovanou tiskárnu.

 CUPS - přidání nové tiskárny

Následuje, ve kterém vyberete konkrétní ovladač pro Vaši tiskárnu a volbu potvrdíte tlačítkem Přidat tiskárnu.

 CUPS - volba ovladače tiskárny

Na následující stránce můžete provést nastavení tiskárny jako velikost papíru či kvalitu tisku. Potvrzením parametrů jste tiskárnu úspěšně nastavili.

 CUPS - dodatečná nastavení

Přejděte na záložku Tiskárny, kde uvidíte nově přidanou tiskárnu.

 CUPS - seznam aktivních tiskáren

Po rozkliknutí dané tiskárny můžete vytisknout zkušební stránku, kterou prověříte funkčnost tiskárny. Dále je možné ovládat tiskovou frontu, nastavit tiskárnu jako defaultní pomocí Nastavení jako výchozí na serveru, specifikovat uživatele, kteří tiskárnu mohou používat, a provádět další nastavení včetně případného odebrání tiskárny.

Prostřednictvím záložky Úlohy webového rozhraní je možné ovládat tiskovou frontu všech tiskáren přítomných v systému. Tiskovou frontu pro danou tiskárnu je možné také ovládat na záložce Tiskárny.

 CUPS - tisková fronta

K dispozici je také off-line nápověda v anglickém jazyce na záložce Documentation/Help.

 CUPS - nápověda

V příkazové řádce

K nastavení tiskáren pomocí příkazové řádky slouží lpadmin.

Lokální tiskárnu lze nakonfigurovat pomocí

/usr/sbin/lpadmin -p jmeno_tiskarny volby

Za položku volby je pak možné dosadit kombinaci následujících možností:

Přepínač Popis
-D Přidá popis tiskárny. Jestliže popis obsahuje mezery, je třeba ho uzavřít od uvozovek. Tato položka nemá žádný „technický“ význam.
-E Nastavuje tiskárnu jako aktivní. To znamená, že daná tiskárna může přijímat tiskové úlohy.
-L Přidá popis umístění tiskárny. Jestliže popis obsahuje mezery, je třeba ho uzavřít od uvozovek. Tato položka nemá žádný „technický“ význam.
-m Specifikuje ovladač tiskárny. Seznam všech dostupných ovladačů získáte pomocí příkazu /usr/sbin/lpinfo -m. Vzhledem k množství podporovaných tiskáren je vhodné použít příkaz grep popř. přesměrovat výstup do souboru. Jestliže výrobce dodává ovladač tiskárny v formě PPD souboru, je možné tento soubor zkopírovat do adresáře /usr/share/cups/model/. Ovladače pro řadu tiskáren je možné také stáhnout ze stránek www.linuxprinting.org.
-v Specifikuje možná rozhraní, přes která je možné připojit tiskárnu. Seznam všech podporovaných rozhraní získáte pomocí příkazu /usr/sbin/lpinfo -v.

Pomocí následujícího ilustračního příkazu přidáte do systému inkoustovou tiskárnu PSC 1310/1315 od Hewlett-Packard pojmenovanou tiskarna.

/usr/sbin/lpadmin -p tiskarna -D "HP inkoustova tiskarna PSC 1315" -L "lokalni tiskarna pripojena pres USB" -E -v hp:/usb/psc_1310_series_?serial=MY46EBB077O2 -m HP_PSC_1310-hpijs.ppd


Jestliže bude chtít tuto tiskárnu nastavit jako defaultní, stačí do příkazové řádky zadat

/usr/sbin/lpadmin -d tiskarna

Pro odstranění tiskárny zadejte

/usr/sbin/lpadmin -x tiskarna

U každé tiskárny je možné zvlášť nastavit, zda bude přijímat nové tiskové úlohy do fronty

/usr/bin/accept tiskarna
/usr/bin/reject tiskarna

a zda bude úlohy v tiskové frontě tisknout či nikoliv.

/usr/bin/enable printer
/usr/bin/disable printer

:!: Některé tiskárny jsou sice automaticky rozpoznány a nakonfigurovány, ale netisknou. S největší pravděpodobností to je kvůli tomu, že potřebují ke svému provozu proprietární plugin nebo firmware. V takovém případě doporučujeme tiskárnu nastavit pomocí nástroje, který dodává přímo výrobce. Např. společnost HP má vlastní konfigurační nástroj HPlip, který je přímo v repozitářích Fedory (balíček hplip-gui). Nastavení tiskárny pomocí něj je obdobné jako u nástrojů, které jsme si vysvětlili výše, navíc ale umí stáhnout i potřebný plugin nebo firmware.

Pomocí tiskového systému CUPS je také možné implementovat jednoduché tiskové kvóty. Pomocí kvót pak lze nastavit uživatelům limity pro počet vytištěných stránek. Kvóty se mohou týkat velikosti souborů nebo počtu stránek. Oba přístupy mají své nevýhody. V případě kvót stanovených s ohledem na velikost souborů se nedělají rozdíly mezi postskriptovými a textovými soubory. Postkriptový soubor však může obsahovat mnohem více stránek než textový soubor srovnatelné velikosti. Kvóty založené na počtu stránek berou v potaz počet stránek dokumentu nikoliv však počet skutečně vytištěný počet listů. Z tohoto pohledu tedy pro čerpání přidělených kvót nemá význam, zda-li na list papíru vytisknete jednu nebo čtyři stránky.

Kvóty lze nastavit pomocí příkazu lpadmin doplněného o parametry job-quota-period (perioda, pro kterou daná kvóta platí), job-page-limit (kvóta na počet stránek) popř. job-k-limit (kvóta na velikost souborů).

Následující příklad stanovuje pro uživatele používající tiskárnu tiskarna kvótu 100 stránek na den (86 400 sekund).

/usr/sbin/lpadmin -p tiskarna -o job-quota-period=86400 -o job-page-limit=100

Níže uvedený příklad limituje uživatele používající tiskárnu 10 MB souborů na den (86 400 sekund).

/usr/sbin/lpadmin -p tiskarna -o job-quota-period=86400 -o job-k-limit=10240 

Společnost ZEDOnet nabízí placené ovladače TurboPrint pro Linux (http://www.turboprint.info/). Jejich výhodou je, že jsou mnohem propracovanější než ty, které jsou dodávány výrobcem nebo v rámci Fedory. Mají například lepší správu barev, spotřebu inkoustu atd. Mohou vám navíc pomoct zprovoznit tiskárnu, pro kterou nejsou dobré otevřené ovladače, a výrobce tiskárny ovladače pro Linux neposkytuje. Pokud tedy nemůžete tiskárnu zprovoznit nebo chcete z tisku vymáčknout co nejvíc, podívejte se, jestli by vám ovladače TurboPrint nepomohly. Momentálně podporují tiskárny od společností HP, Brother, Epson a Canon. Cena je 29,95 eur a můžete si je na měsíc vyzkoušet zdarma.

Pokud se vám z nějakého důvodu nedaří správně tisknout a máte pocit, že by mohlo jít o chybu v některém do tisku zainteresovaném programu, můžete ji hlásit do bugzilly.

Tato stránka na anglické wiki popisuje jak získat důležité informace, které pomohou vývojářům odhalit, kde může být problém.


Hlavní stránka


1)
Vedle verze pro Linux existují také verze pro BSD, Windows a MacOS X.
2)
CUPS pochopitelně umožňuje také lokální tisk.
3)
Konkrétně je CUPS zaváděn v okamžiku přechodu systému do víceuživatelského režimu.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1