navody:f22:hardware

Hlavní stránka

Bohužel stále platí, že ne všechen hardware je Linuxem podporován. Problémy mohou nastat zejména s grafickými a zvukovými kartami, televizními tunery, zařízeními Wi-Fi, modemy1), tiskárnami a skenery. Důvod těchto problémů není na straně Linuxu, ale na straně výrobců, kteří mnohdy linuxovou komunitu „velkoryse“ přehlížejí. Nejenže sami nevydají potřebné ovladače, ale navíc odmítají dát k dispozici technickou specifikaci výrobku, na základě které by mohly být ovladače vyvinuty. Jestliže se tedy chystáte nakoupit nový hardware, „zagooglujte“ vždy předem na Internetu2) - vyhnete se tak nepříjemným překvapením. V případě, že pro Vámi vyhlédnutý hardware neexistují ovladače pro Linux, neváhejte o tom napsat výrobci - možná se sám nad sebou zamyslí3).

V moderních počítačích lze zjistit identifikaci jejich hardwarových komponent bez toho, abyste je museli otvírat a hledat popisky na desce nebo na jednotlivých integrovaných obvodech.

Paměť

Velikost dostupné paměti získáme pomocí příkazu free:

$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    765656   143684   621972     0   56444   32496
-/+ buffers/cache:   54744   710912
Swap:   2096472     0  2096472

Ve výše uvedeném příkladu můžeme z prvního řádku výstupu vyčíst, že počítač má k dispozici celkem 747 MiB operační paměti RAM (total, 765656 / 1024), ze které je použito 140 MiB (used, 143684 / 1024) a 607 MiB je volných (free, 621972 / 1024). Sdílená paměť není vypočítávána (shared), buffery4) zabírají 55 MiB paměti (56444 / 1024) a disková cache5) pak 31 MiB (32496 / 1024).
Na druhém řádku (-/+ buffers/cache) vidíme, že použito je reálně jen 53 MiB paměti (54744 / 1024), protože zbytek do 140 MiB (143684 / 1024) zabírají buffery a cache. Takže pokud by se buffery a cache odečetly, máme 694 MiB (710912 / 1024) volné paměti.
Třetí řádek (Swap) oznamuje, že v počítači je celkem 2047 MiB swapu (2096472 / 1024), ze kterého není obsazen ani jeden bajt a celý je tak úplně volný. Označení swap není přesné, správněji se jedná o prostor na disku pro odkládání nepoužívaných stránek paměti (tzv. paging).

Základním principem správy paměti v Linuxu totiž je, že veškerá dostupná volná paměť se používá na buffery a cache, aby se urychlil přístup na pevný disk. V případě nedostatku operační paměti RAM pak jsou buffery a cache automaticky zmenšovány spolu s odkládáním nepoužívaných stránek paměti (4 kiB bloky) na disk (tzv. stránkování).

Obsazené místo na disku

$ df
Souborový systém   1K bloků  Použité   Volné Uži% Připojeno do
/dev/sda1       17856888  1913572 15021592 12% /
tmpfs          382828     0  382828  0% /dev/shm
$ df -h
Souborový systém Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/sda1       18G 1,9G  15G 12% /
tmpfs         374M   0 374M  0% /dev/shm

Procesor

$ cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : AuthenticAMD
cpu family   : 6
model      : 7
model name   : AMD Duron(tm) processor
stepping    : 0
cpu MHz     : 1100.019
cache size   : 64 KB
fdiv_bug    : no
hlt_bug     : no
f00f_bug    : no
coma_bug    : no
fpu       : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level   : 1
wp       : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse syscall mmxext 3dnowext 3dnow up
bogomips    : 2200.03
clflush size  : 32
power management: ts

PCI zařízení

Informace o všech PCI sběrnicích Vašeho počítače a zařízeních připojených k těmto sběrnicím lze získat pomocí

$ /sbin/lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8361 [KLE133] Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8361 [KLE133] AGP Bridge
00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 40)
00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 1a)
00:07.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 1a)
00:07.4 Bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40)
00:07.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 50)
00:0a.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 802.11g PCI
00:0f.0 Ethernet controller: ADMtek NC100 Network Everywhere Fast Ethernet 10/100 (rev 11)
01:00.0 VGA compatible controller: Trident Microsystems CyberBlade/i1

USB zarizeni

Informace o všech USB sběrnicích Vašeho počítače a zařízeních připojených k těmto sběrnicím lze získat pomocí

$ /sbin/lsusb
Bus 001 Device 004: ID 058f:6377 Alcor Micro Corp. Multimedia Card Reader
Bus 002 Device 002: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120
Bus 002 Device 003: ID 05af:0806 Jing-Mold Enterprise Co., Ltd HP SK806A Keyboard
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Poznámka: Program lsusb je součástí balíčku usbutils. V případě potřeby tento balíček nainstalujete pomocí

dnf -y install usbutils

Disky a diskové oddíly

$ cat /proc/partitions
major minor #blocks name

  7   0   196360 loop0
  8   0  39082680 sda
  8   1  18434556 sda1
  8   2  2096482 sda2

Informace z BIOSu

$ dmidecode
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.2 present.
33 structures occupying 942 bytes.
Table at 0x000F0800.

Handle 0x0000, DMI type 0, 19 bytes
BIOS Information
   Vendor: Award Software International, Inc.
   Version: 6.00 PG
   Release Date: 10/04/2002
...
Handle 0x0001, DMI type 1, 25 bytes
System Information
    Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
    Product Name: MS-6378
    Version:

Ovladače nesvobodného software jako jsou ovladače grafických karet přímo do výrobce, nejsou součástí standardních repozitářů. Pro jejich instalaci je potřeba přidat další repozitář viz kapitoly k jednotlivým ovladačům.

:!: Pro instalaci těchto ovladačů vždy používejte připravené balíky z repozitářů. Nikdy neinstalujte ovladače stažené přímo ze stránek výrobce, pokud skutečně nevíte co děláte. (Výrobce distribuuje ovladače ve formě zdrojového kódu, který je potřeba kompilovat atd.)

Jak zjistím zda mi funguje 3D akcelerace grafické karty

Z terminálu v grafickém rozhraní spusťte

glxinfo | grep -i render

Pokud se vám vypíše

direct rendering: No
OpenGL render string: Mesa GLX Indirect

Pak akcelarace grafické karty nefunguje a pro její zprovoznění je potřeba pravděpodobně nainstalovat dodatečný ovladač.

Pokud se vypíše něco jako

direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce 6150SE nForce 430/PCI/SSE2
 GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,

Pak akcelerace funguje.

Pokud

direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Software Rasterizer

Pak funkce akcelerace fungují, ale jsou nahrazeny softwarovými výpočty pomocí procesoru.

Instalace ovladače grafické karty nVidia

Pro grafické karty nVidia je možné ve Fedoře používat tři různé ovladače. Tyto se od sebe navzájem liší podporovanými funkcemi.

 • nv - oficiální ovladač grafikých karet nVidia s oveřeným kódem, součást Fedory, pouze základní funkcionalita
 • nouveau - ovladač grafických karet nVidia s oveřeným kódem sestavený na základě zpětného inženýrství, součást Fedory, výchozí, rozšířená funkcionalita (2D, 3D na některých kartách, KMS…)
 • nvidia - oficiální ovladač karet nVidia vydávaný přímo nVidií, zdrojový kód není dostupný, není součástí Fedory, lze instalovat z repozitáře RPMFusion, téměř veškerá funkcionalita (2D, 3D, VDPAU, CUDA…)
Instalace ovladače nvidia

To, jaký balíček je třeba stáhnout a nainstalovat, je dáno čipem Vaší grafické karty. V současnosti existují tři různé balíčky, které obsahují podporu grafických karet nVidia. Úplný seznam aktuálně podporovaných karet včetně verze ovladače, která tyto karty podporuje naleznete na http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/100.14.19/README/appendix-a.html na stránkách společnosti nVidia.

Pro zprovoznění grafických karet nVidia řady novější než Geforce 5 je zapotřebí nainstalovat balíčky kmod-nvidia a xorg-x11-drv-nvidia odpovídající typu vašeho jádra. Od Fedory 11 se jako výchozí instaluje jádro s PAE (podpora velké paměti). Proto je potřeba instalovat odpovídající moduly.

dnf -y install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs
Pro i686 (32bit) s PAE (> 4GB RAM)
dnf -y install kmod-nvidia-PAE xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686

Pokud máte starší grafickou kartu nVidia řady Geforce až Geforce 5, použijte balíček kmod-nvidia-173xx.

dnf -y --enablerepo=rpmfusion-nonfree-updates install kmod-nvidia-173xx

Starší kmod-nvidia-96xx již není kompatibilní s novými verzemi Xorg.

<del>dnf -y --enablerepo=rpmfusion-nonfree-updates install kmod-nvidia-96xx</del>

Poznámka: Vzhledem k tomu, že výše uvedené balíčky mají formu rozšíření jádra, musí tyto balíčky odpovídat verzi Vašeho jádra. Je tak možné, že společně s ovladačem bude zapotřebí stáhnout také nové jádro.

Pokud máte aktivní SELinux povolit vykonávání kódu na zásobníku, které ovladač vyžaduje

setsebool -P allow_execstack on

Pokud máte s instalací ovladače problémy, podívejte se na fórum Linux and nVidia Graphics nebo na stránky www.mjmwired.net. Řada problémů souvisejících s instalací ovladačů pro grafické karty nVidia se řeší také na našem fóru.

Pokud používáte Google Earth či Wine pro hry je potřeba doinstalovat 32 bitové knihovny i do 64 bitového systému:

dnf --enablerepo=rpmfusion-nonfree-updates install xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686
Odinstalace ovladače nVidia

Svobodné ovladače nouveau se v poslední době výrazně zlepšily, co se týče stability a výkonu, a často fungují lépe než proprietární ovladače. Pokud jste instalovali proprietární ovladače z RPM Fusion, můžete je odinstalovat a vrátit se k ovladačům nouveau pomocí následujícího návodu:

Před samotnou odinstalací proprietární ovladače nejdříve zakažte (nvidia-config-display nahraďte nvidia-96xx-config-display nebo nvidia-173xx-config-display, pokud je to potřeba):

nvidia-config-display disable
rm /etc/X11/xorg.conf

Nebo můžete změnit pole Driver v /etc/X11/xorg.conf na nouveau a odstranit nomodeset a rdblacklist=nouveau z /etc/boot/grub/grub.conf.

Poté systém restartujte.

Pokud vše funguje v pořádku, můžete proprietární ovladač odinstalovat:

dnf remove xorg-x11-drv-nvidia\* livna-config-display 

Instalace ovladače grafické karty ATI/AMD

Pro grafické karty ATI je možné ve Fedoře používat tři různé ovladače. Tyto se od sebe navzájem liší podporovanými funkcemi a kartami.

 • radeon - ovladač karet ATI napsaný na základě dokumentace poskytnuté společností ATI resp. AMD a pomocí zpětného inženýrství, otevřený zdrojový kód, součást Fedory, výchozí, ucházející funkcionalita na některých kartách (2D, 3D…)
 • radeonhd - již nepodorovaný ovladač karet ATI původně pro řadu karet HD, využívající jiný způsob komunikace s kartou, otevřený zdrojový kód, omezená funkcionalita i podpora karet (2D)
 • catalyst - oficiální ovladač karet ATI vydávaný přímo ATI resp. AMD, zdrojový kód není dostupný, není součástí Fedory, téměř veškerá funkcionalita (2D, 3D), většinou již nepodporuje starší karty
Instalace ovladače catalyst

Poznámka: Ovladač se dříve jmenoval fglrx nyní catalyst.
Poznámka: Pro karty Radeon 9250 a starší není potřeba ovladač catalyst instalovat.

Pro běžnou práci lze používat ovladače, které jsou ve výchozí instalaci Fedory. Od Fedory 11 se jako výchozí instaluje jádro s PAE (podpora velké paměti). Proto je potřeba instalovat odpovídající moduly buď s nebo bez PAE.

:!: Ve Fedoře 20 nejsou ovladače dostupné z repozitáře RPMFusion a není možné ovladače catalyst instalovat ani z oficiálních stránek, neboť jsou nekompatibilní s úpravami pro nový grafický server Wayland, jehož podpora je ve Fedoře 20 přidána. Zatím neexistuje jednoduchý postup jak ovladače zprovoznit.

Ovladač pro grafické karty ATI nainstalujete pomocí

dnf -y install kmod-catalyst xorg-x11-drv-catalyst
Pro i686 (32bit) s PAE (> 4GB RAM)
dnf -y install kmod-catalyst-PAE xorg-x11-drv-catalyst.i686

Jestliže tento postup selže, pozorně si pročtěte phoronix forum a atiblog. Řada problémů se také již řešila na stránkách našeho fóra.

:!: UPOZORNĚNÍ: Ovladač neobsahuje podporu pro karty Radeon 9250 a starší. Ty jsou akcelerovány již v Xorg ovladačem radeon a pro běžné použití není potřeba catalyst ovladač instalovat.

Značení disků a mechanik

Každý disk / mechanika má svůj soubor v adresáři /dev. Tyto soubory, které jsou zodpovědné za komunikaci s konkrétním hardwarem, se nazývají soubory zařízení6). Systém souborů daného disku / mechaniky7) je pak připojován do k tomu určeného adresáře. Seznam všech momentálně připojených disků / mechanik lze získat např. pomocí příkazu

mount

/dev/sda6 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda7 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda8 on /opt type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /media/windows_c type ntfs (ro,nls=utf8,umask=222)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
automount(pid2036) on /net type autofs (rw,fd=4,pgrp=2036,minproto=2,maxproto=4)
/dev/sr0 on /media/DVD_03 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=500)

Z výše uvedeného výpisu vyplývá, že systém disponuje jedním diskem sda8). Ten je rozdělen na několik diskových oddílů. Momentálně jsou připojeny oddíly:

 • sda1 (jedná se o oddíl OS Windows - systém souborů ntfs) připojený do adresáře /media/windows_c,
 • sda6 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do kořenového adresáře /,
 • sda7 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do adresáře /home,
 • sda8 (jedná se o Linuxový oddíl - systém souborů ext3) připojený do adresáře /opt.

Dále je připojen DVD disk v mechanice /dev/sr0 do adresáře /media/DVD_039).

Poznámka: Vedle výše uvedeného jsou také připojeny speciální systémy souborů (např. proc, sysfs), které využívá systém Linux. Tyto systémy souborů ponecháme stranou.

Značení disků je na první pohled patrné. Každé takové zařízení je označeno jako sdx, kde x představuje „pořadové“ písmeno zařízení. sda tak vždy označuje první disk systému. Jestliže je disk rozdělen na oddíly, jsou tyto oddíly označené čísly - např. sedmý oddíl disku prvního disku je označen jako sda7. Značení CD/DVD mechanik je podobné - v našem případě je DVD mechanika označena jako sr010). Protože řada aplikací očekává, že soubor zařízení pro první CD/DVD mechaniku v systému bude /dev/cdrom, jsou vytvořeny na tento soubor symbolické linky. O tom se lze snadno přesvědčit pomocí příkazu

ls -la /dev/cdrom

root root 3 Aug 31 20:21 /dev/cdrom -> sr0

V praxi to znamená, že aplikace, která se bude odkazovat na /dev/cdrom, bude ve skutečnosti pracovat s /dev/sr0, aniž by o tom měla tušení.

Seznam všech zařízení v systému lze získat pomocí příkazu

ls -la /dev/s[c,d]*

lrwxrwxrwx 1 root root 3 24. kvě 11.13 /dev/scd0 → sr0 brw-r—– 1 root disk 8, 0 24. kvě 11.13 /dev/sda brw-r—– 1 root disk 8, 1 24. kvě 11.13 /dev/sda1 brw-r—– 1 root disk 8, 2 24. kvě 11.13 /dev/sda2 brw-r—– 1 root disk 8, 5 24. kvě 11.13 /dev/sda5 brw-r—– 1 root disk 8, 6 24. kvě 11.13 /dev/sda6 brw-r—– 1 root disk 8, 7 24. kvě 11.13 /dev/sda7 brw-r—– 1 root disk 8, 8 24. kvě 11.13 /dev/sda8 brw-r—– 1 root disk 8, 9 24. kvě 11.13 /dev/sda9

Výpis všech diskových oddílů pak získáte pomocí příkazu

cat /proc/partitions

major minor #blocks name
...
  3   0  78150744 sda
  3   1  5116671 sda1
  3   2     1 sda2
  3   5  20482843 sda5
  3   6  10233373 sda6
  3   7  10233373 sda7
  3   8  2048256 sda8
  3   9  28989261 sda9

Vypsání tabulky rozdělení disku

Následující příkaz musíte spustit jako superuživatel.

/sbin/fdisk -l

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     637   5116671  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2       638    9729  73031490  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5       638    4461  30716248+  7 HPFS/NTFS
/dev/sda6      4462    5735  10233373+ 83 Linux
/dev/sda7      5736    5990   2048256  83 Linux
/dev/sda8      5991    9599  28989261  83 Linux
/dev/sda9      9600    9729   1044193+ 82 Linux swap / Solaris

Vypsání volného místa na discích

Seznam diskových oddílů a míry využití jejich diskového prostoru získáte pomocí

df -T -h

Filesystem  Type  Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6   ext3  9.5G 5.4G 3.6G 61% /
tmpfs    tmpfs  252M   0 252M  0% /dev/shm
/dev/sda7   ext3  1.9G 582M 1.3G 32% /home
/dev/sda8   ext3   27G 4.5G  21G 18% /opt
/dev/sda1   ntfs  4.9G 3.1G 1.9G 63% /media/windows_c
/dev/scd0 iso9660  1.8G 1.8G   0 100% /media/DVD 03

Vypsání připojených zařízení

Seznam všech připojených zařízení (včetně jednotlivých diskových oddílů) získáte pomocí

mount

/dev/sda6 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda7 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda8 on /opt type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /media/windows_c type ntfs (ro,nls=utf8,umask=222)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
automount(pid2036) on /net type autofs (rw,fd=4,pgrp=2036,minproto=2,maxproto=4)
/dev/scd0 on /media/DVD_03 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=500)

Urychlení operací s CD/DVD-ROM (DMA)

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. Do příkazové řádky zadejte

/sbin/hdparm -d1 /dev/cdrom
gedit /etc/hdparm.conf

Do souboru hdparm.conf vložte následující řádek

 /dev/cdrom {dma = on}

a editovaný soubor uložte.

Ruční připojení/odpojení CD/DVD-ROM

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. Pro přípojení CD/DVD-ROM zadejte do

devkit-disks --mount /dev/cdrom

Mechaniku lze odpojit pomocí příkazu

devkit-disks --unmount /dev/cdrom

Ruční vynucení odpojení CD/DVD-ROM

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM je zařízení /dev/cdrom. V některých případech může systém odmítnout odpojit mechaniku CD/DVD-ROM z důvodů, že je připojené CD/DVD využíváno některou ze spuštěných aplikací, ačkoliv to není pravda. V tomto případě postup popsaný v kapitole Ruční připojení/odpojení CD/DVD-ROM nebude fungovat. Odpojení mechaniky CD/DVD-ROM je třeba „vynutit“ příkazem

umount -l /dev/cdrom

Omezení rychlosti CD/DVD

V některých případech se hodí možnost omezení rychlosti otáčení médií v mechanikách a to např. při poslechu hudby, kdy nechcete být rušeni hučením mechaniky. K tomu se dá použít příkaz

hdparm -E <rychlost> /dev/dvd

Poznámka: Ne všechny mechaniky musí být schopny fungovat danou rychlostí, resp. ji udržet.

Znovupřipojení všech zařízení z /etc/fstab

Pro znovupřipojení všech zařízení uvedených v tabulce fstab bez nutnosti restartu počítače zadejte do příkazové řádky

mount -a

Řadu užitečných informací o hardwaru lze získat pomocí příkazu dmesg, který obsahuje spravy z jadra operačního systému a zpravidla obsahuje informace o detekovan hardware

dmesg

Linux version 2.6.18-1.2849.f8 (brewbuilder@hs20-bc2-4.build.redhat.com) (gcc version 4.1.1 20061011 (Red Hat 4.1.1-30)) #1 SMP Fri Nov 10 12:45:28 EST 2006
...
127MB HIGHMEM available.
896MB LOWMEM available.
Using x86 segment limits to approximate NX protection
...
Detected 1666.880 MHz processor.
...
CPU0: AMD Athlon(TM) XP 2000+ stepping 00
...
agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
...
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
...
hda: ST380011A, ATA DISK drive
...
hdc: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
...
cx88[0]: Leadtek Winfast 2000XP Expert config: tuner=38, eeprom[0]=0x01
... 

Poznámka: Vzhledem k rozsáhlosti výpisu je vhodné výstup příkazu dmesg přesměrovat do souboru

dmesg > dmesg_output.txt

popř. „přefiltrovat“ přes příkaz grep

dmesg | grep "klicove_slovo"

Zprovoznění bezdrátového přípojného bodu Intel IPW2200 b,g

Na stránkách http://ipw2200.sourceforge.net/firmware.php?fid=6 odsouhlaste licenci 11) a uložte soubor ipw2200-fw-2.4.tgz na plochu. Po té otevřete terminál a postupně vkládejte následující řádky.

mkdir tmp
mv ~/Desktop/*-2.4.tgz ~/tmp 
cd tmp
tar -zxvf ipw2200-fw-2.4.tgz
cp * /usr/lib/firmware
rmmod ipw2200
modprobe ipw2200
iwconfig

Nyní byste již měli přípojný bod vidět. Ovládat ho můžete přes aplikaci Network Manager.

Rozpoznání chipsetu modemu

Abyste mohli použít program pro identifikaci chipsetu, zadejte do příkazové řádky

wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
cp scanModem /usr/bin/

K identifikaci chipsetu pak stačí zadat

scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

V souboru ModemData.txt naleznete informace o Vašem modemu.


Hlavní stránka


1)
Zde bych chtěl uporoznit, že problémy bývají zejména s modemy, které se připojují přes USB. Proto, budete-li mít tu možnost, dejte přednost modemům připojovaných přes ethernet a to i v případě mírně vyšší ceny - ušetříte si řadu problémů.
2)
Většinou stačí zadat jméno výrobku a Linux jako druhé klíčové slovo. Během několika okamžiků tak víte, jak si příslušný hardware rozumí s Linuxem.
3)
A když ne, tak jste to alespoň zkusili.
4)
Při komunikaci se vstupně-výstupními zařízeními jsou data nejprve uložena do paměti RAM a teprve později přenesena do adresního prostoru k procesu.
5)
Při čtení z disku se data ukládají i do cache (tj. do RAM). Pokud jsou stejná data z disku požadována podruhé, jsou přečtena z paměti.
6)
Kromě disků a mechanik CD/DVD má svůj soubor zařízení také ostatní hardware.
7)
Systém souborů slouží k prezentaci a organizování ukládacích kapacit. Zjednodušeně lze pro naše účely chápat systém souborů jako soubory a adresáře uložené na daném médiu.
8)
Dříve používala Fedora pro IDE disky označení hd doprovázené písmenem, které vyjadřovalo pořadí disku. Od verze 7 používá pro všechny disky označení sd, které se původně používalo pouze pro SCSI zařízení.
9)
Jméno podadresáře se mění v závislosti na jménu připojeného CD/DVD disku.
10)
Druhá mechanika by byla označena jako /dev/sr1.
11)
Jedná se o link „I agree“ na konci stránky.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
 • autor: 127.0.0.1