navody:f19:vzdalena_plocha

Hlavní stránka

Vzdálená plocha Vám umožní přihlásit se ke vzdálenému počítači a pracovat s jeho aplikacemi, daty na něm uloženými, provádět nastavení systému apod.

 Vzdálená plocha

Na počítači, ke kterému se budete chtít vzdáleně připojit, vyberte v nabídce Systém → Volby → Vzdálená pracovní plocha. Pokud tuto položku nemáte, nainstalujte aplikaci vzdálené plochy příkazem

yum -y install vino

V okně programu pak v sekci Sdílení zaškrtněte volby Umožnit jiným uživatelům zobrazit vaši pracovní plochu a Umožnit jiným uživatelům ovládat vaši pracovní plochu. V sekci Zabezpečení zaškrtněte položku Žádat o potvrzení a Vyžadovat, aby uživatel zadal toto heslo a zadejte heslo autorizace.

Ke vzdálené ploše je následně možné se připojit pomocí programu VNC zadáním

vncviewer -fullscreen ip_adresa_vzdaleneho_pocitace:0

Pro pohodlnější připojení ke vzdálené ploše je možné použít aplikaci Vinagre

yum install vinagre

kterou následně naleznete v Aplikace → Internet → Prohlížeč vzdálené plochy .

Poznámka: Vzdálená plocha bude funkční pouze v případě, že používáte grafické prostředí Gnome. Jestliže se vzdálíte od počítače, vždy uzamykejte Vaši session přes nabídku Systém → Zamknout obrazovku a vypněte monitor.

Bezpečné používání vzdálené plochy

Protože přenášená data při používání vzdálené plochy nejsou nijak zabezpečena, není možné se ve výchozí konfiguraci připojit na vzdálenou plochu skrz veřejnou síť. Pokud se chcete bezpečně připojovat ke své vzdálené ploše můžete k tomu využít služby bezpečného vzdáleného připojení a to tak, že nejdříve vytvoříte smyčku bezpečné spojení prostřednictvím

ssh -L 5905:localhost:5900 <ip adresa vzdálené plochy>

a poté spustíte prohlížeč vzdálené plochy s adresou do lokální smyčky

vncviewer localhost:5905

VNC vyžaduje instalaci na obou počítačích - tj. jak na na počítači, který chceme ovládat, tak na počítači, přes který bude ke vzdálené ploše přistupovat. Na počítači, ke kterému chcete přistupovat, musí být spuštěn VNC server. VNC umožňuje také propojení počítače s OS Windows a počítače s Fedorou.

Instalace na počítači s Fedorou

Pro zprovoznění vzdálené plochy musíte mít nainstalován server vncserver a aplikaci vncviewer. Instalaci můžete jednoduše provést pomocí

yum -y install vnc
yum -y install vnc-server

Instalace na počítači s OS Windows

Ze stránek www.tigervnc.org si stáhněte TigerVNC pro OS Windows.

Připojení se ke vzdálené ploše počítače

K připojení se ke vzdálenému počítači je zapotřebí:

  1. znát jeho IP adresu1)
  2. mít otevřený port 59002)
  3. povolit na vzdáleném počítači s Fedoru Vzdálenou pracovní plochu
Připojení se na počítači s Fedorou

Předpokládejme, že IP adresa počítače, na kterém byla nastavena vzdálená plocha, je 192.168.0.1. Plochu tohoto stroje zobrazíte pomocí

vncviewer -fullscreen 192.168.0.1:0

V případě, že chcete opustit aplikaci vncviewer, stiskněte klávesu F8 a potvrďte volbu Opustit prohlížeč.

Připojení se na počítači s OS Windows

Aplikaci vncviewer spustíte přes nabídku Start → Všechny programy → TigerVNC → VNC Viewer 4 → Run VNC Viewer. Do okna VNC Vierwer: Connection Details stačí zadat IP adresu počítače, k jehož vzdálené ploše chcete přistupovat, a číslo portu 5900 ve tvaru ip_adresa:5900.

tsclient (Terminal Server Client) je grafickým rozhraním pro balíček rdesktop, který slouží pro vzdálenou správu. Jeho zásadní výhodou je, že je schopen přímo spolupracovat s OS Windows3). Narozdíl od VNC tak není zapotřebí na straně počítače s OS Windows provádět žádnou instalaci.

 Terminal Server Client

Nainstalujte aplikaci tsclient pomocí

yum -y install tsclient

Před samotným vzdáleným přihlášením je třeba v OS Windows

  1. vytvořit účet uživatele chráněný heslem, s jehož pracovní plochou budete chtít pracovat
  2. povolit připojení k vzdálené ploše4)
  3. být přihlášen pod uživatelem, kterého jste vytvořili v prvním kroce

Spusťte Aplikace → Internet → Terminal Server Klient. V okně aplikace tsclient vyplňte v políčku Počítač IP vzdáleného počítače a stiskněte Připojit. Vyplňte přihlašovací údaje a potvrďte.

Poznámka: Jednotlivé záložky aplikace tsclient umožňují bohaté nastavení vzdáleného připojení.


Hlavní stránka


1)
IP adresu počítače s Fedorou zjistíte podle návodu uveřejněného v kapitole Zjistění IP adresy počítače s Fedorou. IP adresu počítače s OS Windows lze zjistit např. pomocí příkazu ipconfig.
2)
O otevření portů ve Fedoře více viz. kapitola Otevření/uzavření portů; z nabízených protokolů zvolte tcp. V případě OS Windows záleží postup na konkrétním firewallu, který používáte.
3)
Potřebný software, Remote Desktop, je v případě Windows XP součástí Service Pack 1.
4)
Připojení k vzdálené ploše povolíte přes nabídku Tento počítač → Vlastnosti. Dále vyberte záložku Vzdálená plocha, na které zatrhnete políčko Povolit připojení vzdálených uživatelů v tomto počítači.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1