navody:f19:tipy

Hlavní stránka

Tato kapitola obsahuje tipy a triky, které se nepodařilo tématicky zařadit do žádné z předchozích kapitol.

LVM slouží k abstrakci diskového prostoru. Umožňuje spojovat, připojovat a přeskupovat rozdělení disku za chodu systému. Dále umožňuje např. z více disků vytvořit jeden diskový prostor.

Z grafického rozhraní je možné rozdělení disků konfigurovat spuštěním příkazu

system-config-lvm

FIXME příklady FIXME

Jako uživatel root do příkazové řádky zadejte:

gedit /lib/systemd/system/runonshutdown.service

Do souboru vlozte

[Service]
Type=forking
#ExecStart=/usr/sbin/deteletmp.sh start
ExecStop=/usr/sbin/deteletmp.sh
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target

do souboru /usr/sbin/deteletmp.sh vložte

#!/bin/bash
rm -rf /tmp/* /tmp/.[^.]*

Aktivujte službu

systemctl enable runonshutdown.service

Přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení spusťte aplikaci Editor nastavení a proveďte následující nastavení

/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> create_backup_copy (nezatrhnuto)
/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> auto_save (zatrhnuto)

Ačkoli se snažíme čas od času generovat tuto příručku ve formátu PDF, můžete si PDF vygenerovat sami. Nejprve je třeba stáhnout balíčky, které jsou zapotřebí pro konverzi příručky.

yum -y install wget htmldoc

Dále vytvořte v textovém editoru soubor

gedit prirucka2pdf

a překopírujte do něj následující skript

#!/bin/bash
#
# Vyzaduje: wget htmldoc
 
# promenna PRIRUCKA musi obsahovat vsechny stranky a to v tom poradi,
# ve kterem je chceme generovat do vysledneho PDF 
PRIRUCKA=" \
  obsah \
  uvod \
  obecne_poznamky
  instalace \
  upgrade \
  aktualizace \
  odebrani \
  livecd \
  prvni_kroky \
  grub \
  gnome \
  graficka_rozhrani \
  prompt \
  uzivatele \
  vypalovani \
  ripovani \
  tisk \
  skener \
  sitapp \
  repozitare \
  instalace_aplikaci \
  nekomercni_aplikace \
  nekomercni_aplikace_grafika \
  nekomercni_aplikace_hry \
  nekomercni_aplikace_internet \
  nekomercni_aplikace_kancelar \
  nekomercni_aplikace_matematika \
  nekomercni_aplikace_multimedia \
  nekomercni_aplikace_ostatni \
  nekomercni_aplikace_programovani_vyvoj \
  nekomercni_aplikace_typografie \
  komercni_aplikace \
  hardware \
  jadro \
  pripojeni_disku \
  ext2_ext3 \
  sit \
  sdileni_adresaru \
  vzdalena_plocha \
  databaze \
  web \
  ftp \
  ssh \
  bezpecnost \
  selinux \
  oprava \
  problemy \
  tipy";
 
WGET_PAGES=""
for PAGE in $PRIRUCKA; do
 WGET_URL="http://wiki.fedora.cz/doku.php?id=navody:prirucka:$PAGE&&do=export_html"
 wget --convert-links -O $PAGE.html $WGET_URL
 sed -e 's/\&amp;/\&/g' $PAGE.html | sed -e 's/<\!\[CDATA\[\/\/>/ /g' \
 | sed -e 's/<\!\]\]>/ /g' | iconv -c -f utf-8 -t iso-8859-2 > $PAGE
 WGET_PAGES="$WGET_PAGES $PAGE"
done

htmldoc -t pdf14 --webpage --no-title --linkstyle underline --links --size A4 \
 --left 1.00in --right 0.50in --top 0.50in --bottom 0.50in --header ..c \
 --footer d./ --nup 1 --portrait --color --no-pscommands --no-xrxcomments \
 --compression=1 --jpeg=0 --fontsize 11.0 --fontspacing 1.2 --headfootsize 11.0 \
 --charset iso-8859-2 --numbered --embedfonts --pagemode document \
 --pagelayout single --firstpage p1 --no-encryption --browserwidth 680 \
 -f prirucka.pdf --verbose $WGET_PAGES

Označte soubor jako spustitelný

chmod +x prirucka2pdf

a spusťte v samostatném adresáři

./prirucka2pdf

Výstup skriptu bude uložen v souboru prirucka.pdf.

Od Fedory 10 je při startu systému zobrazován grafický animovaný průběh. Ten obstarává aplikace Plymouth.

Tento grafický start se pouští v případě, že grafická karta je schopna plynulého přechodu mezi grafickými režimy, jinak je nahrazen pouze textovým zobrazením průběhu. I v takovém případě lze ale systém přesvědčit, aby zobrazil grafický start a to tak, že jako parameter kernelu se to /etc/grub.conf přidá nastavení VESA grafického módu:

vga=0x318

VESA grafický mód je pomalý, lze ale na něm alespoň shlédnout grafiku.

Téma grafického startu lze změnit. Příkaz

yum search plymouth-theme

Vám vypíše dostupná témata grafického startu. Nainstalovat jinou variantu lze příkazem

yum install plymouth-theme-<jmeno pluginu>

Jeho změnu pak provedete příkazem

plymouth-set-default-plugin -R <jmeno pluginu>

Parametr -R přegeneruje obraz RAM pro start systému, proto příkaz chvíli trvá.

Shell bash disponuje možností inteligentního doplňování parametrů příkazů. Pro jeho sprovoznění je potřeba přiinstalovat

yum install bash-completion

Je potřeba upozornit, že tato funkce vyžaduje něco málo výkonu navíc, protože musí vyhledávat parametry příkazů, případně zpracovávat skripty, aby nalezl možné parametry.

Sériová konzole slouží k přístupu do terminálu i u počítačů (především serverů a vestavěných zařízení), která nemají obrazovku. Přístup po sériové konzoli umožňuje jak zavaděč systému GRUB, tak Linuxové jádro i celý systém Fedora.

Pro GRUB je potřeba přidat do /boot/grub/grub.conf pod 'hiddenmenu'

serial --unit=0 --speed=9600 --word=8 --parity=no --stop=1
terminal --timeout=8 console serial

'hiddenmenu' a 'splashimage' raději zakomentářujte.

Tím bude GRUB používat sérivou konzoli na prvním seriovém portu s rychlostí 9600 baudů.

Aby byl vidět i výstup startu linuxového jádra je v grub.conf ještě potřeba doplnit na konec řádku začínajícího kernel

console=ttyS0,9600n8

Tedy jádro pustí svou konzoli taktéž na prvním sérivovém portu (ttyS0) rychlostí 9600.

Pokud je sériová konzole povolena u jádra, měl by v OS pustit stejnou konzoli i init démon (upstart,systemd). Nastavení je v souboru /etc/init/serial.conf. K tomu je ovšem potřeba přidat sériový port mezi konsole. K tomu slouží příkaz

securetty ttyS0

Pokud chcete spustit sériovou konzoli ručně z příkazové řádky použijte

start serial DEV=/dev/ttyS0 SPEED=9600

pro zastavení pak

stop serial DEV=/dev/ttyS0 SPEED=9600

Hlavní stránka

 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
 • autor: 127.0.0.1