navody:f18:oprava

Hlavní stránka

V případě, že máte k dispozici klasické instalační DVD, lze toto DVD použít také jako záchranné DVD (viz. kapitola Použití instalačního DVD k záchranným pracem na systému). V opačném případě je nejjednodušším řešením stažením speciálního záchranného CD (viz. kapitola Použití záchranného CD k záchranným pracem na systému) nebo použítí LiveCD. Pro opravu zavaděče GRUB si přečtěte tuto kapitolu.

Poznámka: V nouzovém režimu bude odkázáni pouze na příkazový řádek. Více o základních linuxových příkazech se dozvíte v kapitole Základy příkazové řádky.

Nastavte BIOS tak, aby Váš počítač bootoval z CD/DVD mechaniky. Vložte do mechaniky instalační DVD Fedory. Z nabídky vyberte možnost Rescue installed system.

 Nastavení záchranného módu

Po té bude vyzváni k nastavení jazyka, rozložení klávesnice (doporučuje se nastavit anglický jazyk a klávesnici)

 Nastavení jazyka

 Nastavení klávesnice

a síťového nastavení (ponechte implicitní nastavení sítě pomocí DHCP).

 Povolení sítě

 Konfigurace síťového připojení

Následně proběhne vyhledání instalace Vaší Fedory na disku.

 Vyhledávání existující instalace

Jestliže toto vyhledávání proběhne úspěšně, bude instalace připojena do adresáře /mnt/sysimage.

 Připojení nalezení instalace do adresáře /mnt/sysimage

Příkazem

chroot /mnt/sysimage

se přenesete do existující instalace Fedory. Zde již můžete spustit grafické rozhraní, není to však doporučeno. Může dojít k velkému množství chyb a zatěžování poškozeného systému může způsobit další problémy. Při záchranných pracech je záhodno pracovat především s příkazovou řádkou.

Příkaz chroot změní kořen souborového systému tak, že ho přesune do adresáře, který je uveden jako parametr a spustí nový shell. Můžete tak pracovat v systému na pevném disku, jako byste ho spustili přímo. Ukončením nově spuštěného shellu příkazem exit se vrátíte zpět do příkazového řádku záchranného systému spuštěného z CD. Odtud lze počítač restartovat pomocí kláves Ctrl + D (odhlášením ze záchranného shellu). Nezapomeňte před restartem počítače vyjmout DVD z mechaniky.

Přesto, že je zásadně doporučováno zálohovat před každými úpravami v rozdělení disků, nebo před instalacemi systému, v některých případech může být výhodné před pracným obnovením záloh provést pokus o obnovení smazaných oddílů disku, resp. pokusit se získat ztracené soubory. K tomu existuje ve Fedoře aplikace TestDisk a PhotoRec.

Pro spuštění tohoto nástroje je nejvhodnější použít Live CD. Po jeho nastartování do grafického režimu, kdy máte k dispozici i síťové připojení nainstalujte aplikaci testdisk Spusťte Aplikace → Systémové nástroje → Terminál a napište

yum -y install testdisk

poté

 testdisk

Postupujte podle kroků, které program vypisuje na obrazovce.

:!: Upozornění: :!: Používejte tyto aplikace jen s nejvyšší opatrností. Dobře ci přečtěte co aplikace píše a hodlá dělat. Přečtěte si dokumentaci http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk Seznamte se s principy dělení disků a souborových systémů a pokud můžete proveďte zálohu celého poškozeného disku.


Hlavní stránka

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1