navody:f18:nekomercni_aplikace_internet

Nekomerční aplikace

Podpora Javy pro internetové prohlížeče (např. Firefox) se od Fedory 15 přidá pomocí balíčku icedtea-web:

yum -y install icedtea-web

Restartujte Firefox a v menu Nástroje → Správce doplňků → Zásuvné moduly můžete zkontrolovat přítomnost podpory IcedTea Java Web Browser Plugin (též po zadání about:flash do adresního řádku). Funkčnost je možné také otestovat na stránkách http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml.

:!: Upozornění: Tato Java je založená na práci projektu IcedTea a na Javě s otevřeným zdrojovým kódem od firmy Sun a je s ní kompatibilní. Některé aplikace (jako např. internetové bankovnictví) však mohou vyžadovat Javu přímo od firmy Sun. V tomto případě odinstalujte tyto balíčky a nainstalujte Javu podle instrukcí na http://java.com/. Podrobný návod najdete také na http://fedorasolved.org/browser-solutions/java-i386.

Jak na install Adobe Flash Player Plugin version 11.2 (32-bit and 64-bit) s YUM na Fedora 17/16/15/14/13/12, CentOS 6.2/6.1/6/5.8 and Red Hat (RHEL) 6.2/6.1/6/5.8 ( zde je original navod EN )

1. Root

 sudo -i

## nebo ##

 su -
 

2. Install Adobe YUM Repository RPM package

## Adobe Repository 32-bit x86 ##

 rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
 rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux

## Adobe Repository 64-bit x86_64 ##

 rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
 rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
 
 
 

3. Update Repositories

 yum check-update
 
 

4a. Install Adobe Flash Player 11.2 on Fedora 17/16/15/14/13/12, CentOS 6.2/6.1/6 and Red Hat (RHEL) 6.2/6.1/6 Fedora 17/16/15/14/13/12, CentOS 6 and Red Hat (RHEL) 6 32-bit and 64-bit version

 yum install flash-plugin nspluginwrapper alsa-plugins-pulseaudio libcurl

4b. Install Adobe Flash Player 11.2 on CentOS 5.8 and Red Hat (RHEL) 5.8 CentOS and Red Hat 32-bit and 64-bit version

 yum groupinstall "Sound and Video"

yum install flash-plugin nspluginwrapper curl

Firestarter je firewallem, který využívá systému Netfilter (iptables/ipchains) vestavěného do Linuxového jádra. Firestarter tedy představuje grafické rozhraní pro konfiguraci firewallu.

yum -y install firestarter

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Firestarter.

Poznámka: Firestarter je třeba spouštět jako superuživatel.

Wireshark je aplikace pro analýzu vytížení sítě a odhalování příčin případných problémů.

yum -y install wireshark wireshark-gnome

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Wireshark Network Analyzer.

Poznámka: Wireshark je třeba spouštět jako superuživatel.

Nessus je aplikaci pro testování „zranitelnosti“ systému. Tato aplikace skenuje otevřené porty v systému, které se snaží následně zneužít pro průnik. Kromě toho je Nessus schopen provést ověření hesel pomocí slovníku či hrubé síly1). Tuto aplikaci lze nainstalovat pomocí

yum -y install nessus-gui

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Nessus.

Více o aplikaci Nessus naleznete na stránkách http://www.nessus.org.

Aplikace gFTP je nejrozšířenější FTP klient ve světě unixových systémů. Instalaci provedete z příkazové řádky pomocí

yum -y install gftp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → gFTP.

Do příkazové řádky zadejte

yum -y install linuxdcpp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → DC++.

Standardní bittorentovým klientem je v Fedoře aplikace BitTorrent File Transfer. Alternativou k této aplikaci je Azureus. Instalaci aplikace Azureus je možné provést z příkazové řádky pomocí yum

yum -y install azureus

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Azureus.

yum -y install amule

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → aMule.

Do příkazové řádky zadejte

 yum -y install gtk-gnutella

Do příkazové řádky zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/
rm -f LimeWireOther.zip
gedit /usr/bin/runLime.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runLime.sh.

cd /opt/LimeWire/
./runLime.sh

Uložte editovaný soubor runLime.sh.

chmod +x /usr/bin/runLime.sh
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru LimeWire.desktop.

[Desktop Entry]
Name=LimeWire
Comment=LimeWire
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor LimeWire.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → LimeWire.

Skype vytváří proprietární P2P síť, která umožňuje chatovat a telefonovat přes Internet. Program stáhnete přímo ze stránky http://www.skype.com/intl/cs/get-skype/on-your-computer/linux/, kde vyberte verzi pro Fedoru. Balíček v prohlížeči přímo předejte nástroji Instalátor balíčků nebo ho nejprve uložte a pak nainstalujte:

cd ~/Downloads/
yum localinstall skype-*.rpm

Pro skype je potřeba mít doinstalované tyto balíky a jejich závislosti (pro x64 i x86):

yum install glibc.i686
yum install alsa-lib.i686
yum install libXv.i686
yum install qt.i686

yum install qt-x11.i686
yum install libXScrnSaver.i686

nebo vse v jednom radku (ale to mne hazelo nejake chyby)

yum install glibc.i686 libasound.i686 libXv.i686 libXScrnSaver.i686 qt.i686 qt-x11\*.i686 libsigc++ libsigc++.i686

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Skype.

 Skype

Zprovoznění zvukových zařízení

Po instalaci aplikace Skype nemusí správně fungovat zvuk (výstup přes reproduktory nebo vstup přes mikrofon). Skype pro Fedoru je většinou o něco starší verze, která občas trpí problémy. Její zprovoznění tak nemusí být jednoduché a někdy zvuk nefunguje vůbec.

Zvuková zařízení se ve Fedoře nastavují nástrojem, který spustíte volbou v menu Systém → Volby → Zvuk (je též dostupný po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru na panelu grafického prostředí vedle hodin přes volbu Předvolby zvuku). V tomto rozhraní je potřeba vybrat správná zvuková zařízení a nastavit jejich úroveň v záložkách Vstup a Výstup. V záložce Aplikace pak při aktivní práci programu Skype se zvukem (např. testovací hovor) musí naskočit položka Alsa plugin: skype.

Dále je potřeba nastavit samotný program Skype. Aktivujte program Skype a stiskněte kombinaci kláves CTRL+o (nebo zvolte volbu Options z menu, které je dostupné po kliknutí na modrou ikonu Skype v levém dolním rohu okna Skype). V tomto rozhraní vlevo zvolte Sound devices a vyberte vhodné vstupní (Sound In), výstupní (Sound Out) a výstupní zařízení pro vyzvánění (Ringing). Klikněte dole na tlačítko Apply a vyzkoušejte testovací zvuk (Make a test sound) a testovací volání (Make a test call). Je též nutné vyzkoušet, zda má Skype průběžně nastavovat citlivost mikrofonu (Allow Skype to automatically adjust my mixer levels).

V průběhu testování lze sledovat průběh a změny nastavení v rozhraní na správu zvuku Fedory (viz výše).

Zprovoznění Web kamery

pokud vám funguje Web kamerka např. v Chesse je pravděpodobné, že bude fungovat i ve Skype.

Přiinstalujeme si i v 64bit Fedoře 32bit knihovnu

yum install libv4l.i686

a upravíme spousteč nebo spustíme Skype příkazem

bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype

 Test nastavení Skype

Standardním e-mailovým klientem v Gnome je Evolution. Alternativou je pak Thunderbird, který je vyvíjen Mozilla Corporation2).

yum -y install thunderbird

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Thunderbird.

Jestliže chcete Thunderbird nastavit jako výchozího poštovního klienta, spusťte Systém → Nastavení → Osobní → Preferované aplikace a v sekci Preferovaný e-mailový klient zadejte v poli Defaultní e-mailový klient příkaz

mozzila-thunderbird %s

Thunderbird může být rozšířen o praktický kalendář a „úkolovník“ Lightning

yum -y install thunderbird-lightning

Pan je tzv. news klient pro Gnome. Slouží k off-line čtení příspěvků do diskusních fór. Nejvýznamnější fórum v českém jazyce je na stránkách http://www.abclinuxu.cz3).

yum -y install pan

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Pan Newsreader.

RSSowl je stejně jako Pan news klientem a slouží především k off-line čtění příspěvků do diskusních fór.

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
rm -f rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runRSSOwl.sh.

export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh

Uložte editovaný soubor runRSSOwl.sh.

chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru RSOOwl.desktop.

[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor RSOOwl.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → RSOOwl.


1)
Testování hesel slovníkovým přístupem spočívá v tom, že namísto hesla jsou postupně dosazována slova z předem připravené databáze (povětšinou se jedná o slovník). V případě hrubé síly je heslo generována znak po znaku, dokud není uhodnuto popř. nejsou vyčerpány všechny kombinace.
2)
Až do roku 2007 byl Thunderbird udržován Mozilla Foundation, která má na „svědomí“ populární webový prohlížeč Mozilla Firefox.
3)
Toto fórum se zabývá všemi linuxovými distribuce (tj. není výhradně zaměřené na Fedoru).
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1