navody:f16:gnome

Hlavní stránka

Gnome je výchozím grafickým prostředím linuxové distribuce Fedora. Jedná se projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduché a intuitivní grafické prostředí a „doprovodné“ aplikace k ovládání počítače založené na svobodném softwaru. Heslem projektu, který má vyjadřovat jednoduchost a použitelnost Gnome, je „just work“. Gnome je také oficiálním grafickým prostředím projektu GNU. Počátky projektu se datují do roku 1997, kdy Gnome mělo vzniknout jako protiváha grafického prostředí KDE založeném na tehdy „nesvobodné“ knihovně QT1). Samotné Gnome je založené na knihovnách GTK+, které jsou již od svého počátku k dispozici pod licencí LGPL.

 Grafické prostředí Gnome

Samotné grafické prostředí Gnome se skládá z několika komponent. Konkrétně se jedná o:

 1. kompozitního správce oken Mutter - Kompozitní správce oken je software, který má na starosti umisťování a vzhled oken a popř. také speciální grafické efekty pro dané grafické prostředí. Mutter může být nahrazen jiným správcem oken.
 2. globální menu Gnome-shell - jedná se o unikátní rozhraní pro přístup startování aplikací, správu otevřených oken a pracovních ploch
 3. správce souborů Nautilus
 4. doprovodné programy - Příkladem doprovodných programů jsou vypalovací program Gnomebaker, poštovní klient Evolution nebo přehrávač audio souborů Rhythmbox.
 5. knihovny - Jedná se především o výše zmiňované knihovny GTK+.
 6. sady motivů - Motiv je ve své podstatě skin pro grafické prostředí Gnome. Změnou motivu tak lze docílit změnu vzhledu grafického prostředí.

Dalším pojmem, se kterým se v souvislosti s grafickým prostředím můžete setkat, je X Window System. X Window System poskytuje základní služby pro kompozitního správce oken jako je vykreslování a přemisťování oken, práce s myší apod. Služeb X Window System využívají všechna grafická prostředí linuxových systémů a vytváří tak jakousi jeho nadstavbu. X Window System je založen na modelu klient-server. To umožňuje, aby programy byly spuštěny na jiném systému než na kterém jsou zobrazovány. Serverová část X Window System, tzv. X server, má na starosti zpracování vstupů uživatele prostřednictvím klávesnice a myši, zobrazování a komunikaci s tzv. klientskými programy. Ty pak představují klientskou část X Window System a vyžadují služby X serveru jako např. zmiňované zpracování uživatelských vstupů. Více informací o X Window System je k dispozici na stránkách www.wikipedia.org pod heslem X_Window_System.

Gnome 3 pro svou správnou funkci vyžaduje funkční 3D akceleraci. Většina běžně dostupných grafických karet novějšího data má základní akceleraci ve svobodných ovladačích a tak není zásadní problém s používáním Gnome 3.

Může se ovšem stát, že pro vaši kartu neexistuje ovladač s akcelerací. V takovém případě se Gnome pustí v tzv. fallback režimu (záložní, omezený režim), který svou funkcionalitou připomíná spíše starši prostředí Gnome 2, jehož popis najdete v předchozích verzích příručky.

V základní konfiguraci obsahuje Gnome 3 jen nejnutnější funkcionalitu. Pro Vaše potřeby je ale možné ji rozšiřovat či měnit instalací nejrůznějších rozšíření.

Jejich seznam získáte příkazem

 yum search gnome-shell-extension

Základem pracovního prostředí Gnome 3 je Gnome Shell. Jedná se o celoobrazovkové menu, přehled aplikací a pracovních ploch. Ze shellu je v případě běžné práce vidět pouze horní stavový řádek-lišta s datumem a některými dalšími údaji. Do shellu lze vstoupit buď stistkem klávesy s logem (zpravidla Windows) nebo najetím myši do levého horního rohu. Vybrání aplikace kterou chceme spustit provedeme buď tak, že začneme na klávesnici psát její jméno a systém „vyfiltruje“ aplikace, tak že nám na obrazovce zůstane pouze ikona relevantní aplikace, nebo klasicky procházím stromem aplikací jako v menu, nebo máme aplikaci již přidánu v liště oblíbených aplikací po levé straně.

Přepínání pracovních ploch

Grafické prostředí Gnome nabízí několik pracovních ploch - tedy vždy je k dispozici o jednu volnou plochu více než kolik aktuálně používáte. Všechny aplikace jsou ve výchozí konfiguraci spouštěny na první ploše. Jestliže chcete některou aplikaci přenést na jinou plochu, stačí vstoupit do gnome-shell a vybrané okno přetáhnout. Mezi jednotlivými plochami lze pak přepínat pomocí „čtverců“, které se standardně nacházejí po pravé straně gnome-shellu. Každý z těchto čtverců reprezentuje samostatnou pracovní plochu.

Změna motivu a pozadí pracovní plochy

Motiv lze chápat jako skin grafického prostředí Gnome. Změnou motivu lze tedy změnit vizuální podobu tohoto grafického prostředí. Změnu motivu je možné provést pomocí rozšíření theme selector. Samozřejmě poté co nainstalujeme nějaké další téma vzhledu

 yum search gnome-shell-theme

Změnu pozadí je možné provést z uživatelského nastavení. To najdete v pravém horním rohu pod svým jměnem jako System Settings → Personal → Background

Gnome 3 neumožňuje umísťovat ikony aplikací apod. na plochu. Tento princip je v rozporu s konceptem Gnome 3. Ikonám na ploše odpovídá gnome-shell.

Násilné vyprázdnění koše v Gnome

:!: Obsah vysypaného koše není možné obnovit.

Standardním způsobem je možné vyprázdnit koš tak, že ho najdeme ve správci souborů a klikneme na vypráznění koše. Jestliže tento postup selže, je možné koš vysypat „násilím“. To lze provést pomocí příkazu

rm -fr $HOME/.Trash/

Nejedná se tedy o nic jiného, než že pomocí příkazu rm vymažete celý obsah adresáře Trash. Tento adresář, který se nachází ve Vašem domovském adresáři, obsahuje všechny soubory a adresáře, které jste smazali pomocí správce souborů Nautilus 2).

Přidání / odstranění ikon z oblíbených

Ikony lze na panel přidat velice snadno. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu nalezené aplikaci v shellu a vyberte položku Add to favorites.

Jestliže chcete danou ikonu z panelu odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Remove from favorites.

Používání schránky

Schránka (clipboard) slouží pro kopírování textu v grafickém prostředí. V prostředí X Window System je text označený myší rovnou umístěn do schránky. Jeho vložení jinam pak provedete pomocí stisknutí prostředního tlačítka myši nebo pomocí kombinace kláves SHIFT+Insert.

Některé programy však nespolupracují tímto standardním způsobem a je nutné označený text nakopírovat do schránky pomocí menu nebo kombinace kláves. Například pro přenos textu mezi Gnome terminálem (gnome-terminal) a Firefoxem je nutné myší označit text a na něj pak ještě kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat z kontextového menu položku Kopírovat (případně použít klávesovou zkratku CTRL+Insert). V Gnome terminálu lze též použít klávesové zkratky CTRL+SHIFT+c a CTRL+SHIFT+v, ve Firefoxu stačí klasické CTRL+c a CTRL+v (v obou případech je příslušná kombinace uvedena v menu Úpravy).

Automatické zapnutí NumLock při startu Gnome

GNOME si v implicitním nastavení pamatuje stav přepínače NumLock, takže stačí, abyste numerickou klávesnici zapnuli a pak se odhlásili. Po dalším přihlášení bude numerická klávesnice automaticky zapnuta.

Standardním chováním IBM PC3) totiž je, že numerická klávesnice je po startu počítače vypnutá. V nastavení BIOSu je možné numerickou klávesnici zapnout, avšak jakýkoliv program může její nastavení později změnit.

Oprava nastavení Gnome

Pokud si GNOME nepamatuje nastavení numlock, zkontrolujte své nastavení:

Spusťte Editor nastavení přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení (gconf-editor). V editoru nastavte:

/ -> desktop -> gnome -> peripherals -> keyboard -> remember_numlock_state (zaškrtnuto)
Zapnutí numerické klávesnice v přihlašovací obrazovce

Standardní přihlašovací obrazovka grafického prostředí je realizována programem GDM.4) V tomto programu nemá nastavení Gnome (popsané výše) žádný vliv. Použijeme proto program numlockx, který spustíme při startu gdm. Balíček nainstalujete příkazem:

yum -y install numlockx

Balíček obsahuje soubor /etc/X11/xinit/xinitrc.d/numlockx.sh, který je automaticky spuštěn při každém startu grafického prostředí, avšak ten se spouští až po přihlášení. Proto je potřeba upravit skript /etc/gdm/Init/Default (který nejprve zazálohujeme):

cp -a /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default.zaloha
gedit /etc/gdm/Init/Default

V souboru Default nalezněte řádek (mělo by se jednat o poslední řádek)

...
exit 0

a nad tento řádek přidejte

[ -x /usr/bin/numlockx ] && /usr/bin/numlockx on

Soubor Default uložte. Přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Nastavení jazyka klávesnice

Klávesnici je možné nastavit pod <vaše uživatelské jméno> → Nastavení systému → Osobní → Region a jazyk → Rozložení.

Pokud už je v horní liště ikona Indikátor klávesnice, klikněte pravým tlačítkem na tuto ikonu, vyberte Možnosti národního prostředí a pokračujte záložkou Rozložení. Vámi požadovanou klávesnici lze přidat pomocí tlačítka +. Přepínat mezi nastavenými klávesnicemi lze kliknutím levého tlačítka myši na ikonu. Klávesové zkratky pro přepínání klávesnice je také možné nastavit tlačítkem Volby.

Základní klávesové zkratky lze změnit / definovat pomocí nabídky Region a jazyk → Rozložení → Volby….

Nautilus je oficiálním správcem souborů pro grafické prostředí Gnome. Nautilus umožňuje nejen procházení souborů, ale také přístup k FTP zdrojům, sdíleným souborům / adresářům v síti a také je možné ho použít jako jednoduchý vypalovací program.

 Nautilus

Restartování správce souborů Nautilus

V případě, že dojde zamrznutí správce souborů Nautilus, je možné jej restartovat pomocí příkazu

killall nautilus

Otevírání adresářů v jednom okně Nautilusu

Standardně se každý adresář otevřený pomocí aplikace Nautilus zobrazí v novém okně. Tato vlastnost může být v případě složitějšího adresářového stromu na obtíž. Jestliže chcete nastavit Nautilus tal. aby se obsah nově otevřeného adresáře zobrazovat v aktuálním okně, spusťte aplikaci Editor nastavení přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V editoru pak zaškrtněte

/ -> apps -> nautilus -> preferences -> always_use_browser

Zobrazování skrytých souborů a adresářů v okně Nautilusu

Pro dočasné zobrazení všech skrytých souborů / adresářů lze použít klávesovou zkratku Ctrl + H. Pro trvalé zobrazení strytých souborů / adresářů je třeba v aplikaci Nautilus zatrnout v okně Nastavení správy souborů na záložce Pohledy položku Zobrazit skryté a záložní soubory. Okno Nastavení správy souborů vyvoláte přes nabídku Upravit → Nastavení.

Změna nastavení výchozích aplikací pro otevření souborů

Otevřete nabídku Vlastnosti poklepáním pravého tlačítka nad ikonou souboru. V záložce Otevřít s můžete změnit defaultní aplikaci pro otevření daného typu souborů. Další aplikace je možné přidat pomocí tlačítka Přidat.

Editor nastavení

Pokud nemáte v nabídce Aplikace → Systémové nástroje uvedenu aplikaci Editor nastavení, je možno tuto aplikaci nainstalovat pomocí

yum -y install gconf-editor

Editor nastavení budete potřebovat pro provedení některých nastavení uvedených v této příručce.

Spuštění aplikací při přihlášení

Jestliže chcete spustit některé aplikace automaticky při Vašem přihlášení do systému, přidejte jejich zkratky .desktop do adresáře ~/.config/autostart.

Automatické přihlášení do Gnome

Automatické přihlášení je vhodné v domácnosti s jedním uživatelským účtem, kde nehrozí zcizení dat. Po zapnutí počítače Fedora nastartuje až do Gnome bez zadání uživatelského hesla.

Klikněte na vaše uživatelské jméno → Můj účet → Odemknout → Automatické přihlášení

Alternativně je možné ručně upravit konfiguraci GDM.

Přihlaste se jako root a do terminálu napište gedit /etc/gdm/custom.conf. Tím otevřete soubor custom.conf pro editaci. Do souboru pak stačí přidat následující řádky:

[daemon]
TimedLoginEnable=true
TimedLogin=Vase-uzivatelske-jmeno
TimedLoginDelay=5

Při dalším startu systému se přihlašovací dialog zobrazí na pět vteřin a následně proběhne automatický login zvoleného uživatele.

Změna jazykového nastavení

Změnu jazyka grafického prostředí Gnome lze provést pomocí nabídky Region a jazyk. Aby se projevilo nové jazykové nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně přihlásit.

Jestliže chcete změnit jazykové nastavení z příkazové řádky stačí, když na konec souboru .bashrc ve svém domovském adresáři5) přidáte řádek

export LC_ALL=xx_XX.UTF-8

kde xx_XX značí zvolený jazyk. Pro češtinu použijte cs_CZ, pro angličtinu en_US, pro němčinu de_DE a pro francouštinu fr_FR. Seznam všech přípustných hodnot získáte pomocí příkazu locale -a.

Poznámka: K tomu, aby se projevila změna jazykového nastavení, je třeba se odhlásit a opětovně se přihlásit do systému popř. restartovat Gnome.

Přepnutí se do textové konzole

Pro přepnutí do textové konzole stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + F2 (F3 - F6). Mezi jednotlivými textovými konzolemi je pak možné přepínat pomocí Alt + F2 (F3 - F6). Pro návrat do GNOME stiskněte Alt + F1.

Zamezení použití klávesové kombinace Ctrl+Alt+Backspace pro restartování X serveru

Zazálohujte si soubor konfigurační soubor X-serveru:

cp -a /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.zaloha

a otevřete původní soubor 'xorg.cong' v textovém editoru.

gedit /etc/X11/xorg.conf

Přidejte následující řádky na konec souboru xorg.conf

Section "ServerFlags"
  Option  "DontZap"  "yes"
EndSection

Uložte soubor xorg.conf a přečtěte si kapitolu Jak restartovat Gnome bez restartu počítače.

Instalace Desktop apletů (gDesklets)

gDesklets je programem, který umožňuje používání apletů / widgetů na pracovní ploše Gnome. Klasickým příkladem apletů / widgetů jsou hodiny, kalendář, informace o počasí, vytížení systémových zdrojů apod.

yum -y install gdesklets

Na stránkách gdesklets.zencomputer.ca naleznete několik gDesklets.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Příslušenství → gDesklets.

 Aplikace pro nastavení gDesklets

Instalace ovládání gesty myší

EasyStroke je program, jež umožňuje ovládání aplikací včetně správce souborů Nautilus gesty myší

yum -y install easystroke

Vynucení běhu Gnome Shell ve fallback režimu

Fallback režim Gnome 3 se používá na grafických kartách, které z nějakého důvodu nepodporují běh plného Gnome 3 (napr. nepodporují akceleraci). Pokud i přesto chcete vynutit běh gnome v nouzovém režimu i na kartách kde je akcelerace podporována, použijte:

gsettings set org.gnome.desktop.session session-name 'gnome-fallback'

Odhlašte se a přihlašte.

Pro navrácení do původního stavu nastavte proměnnou na 'gnome'.


Hlavní stránka


1)
Tato knihovna byla později uvolně pod licencí GPL/LGPL.
2)
Soubory a adresáře smazané z příkazové řádky jsou smazány natrvalo. Řešením je vytvoření aliasu na příkaz rm a namísto mazání nastavit přesun souborů.
5)
Domovský adresář je defaultním adresářem uživatele. Ve většině případů se jedná o adresář /home/jmeno_uzivatele.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1