navody:f15:livecd

Hlavní stránka

Společně se standardní verzí Fedora byla vydána tzv. Fedora Live. Ta umožňuje nabootování Fedory přímo z CD/DVD bez nutnosti instalace na pevný disk. Jedná se o bezpečnou možnost, jak vyzkoušet Fedoru bez potenciálních rizik souvisejících přerozdělením disku. Pomocí Fedora Live je možné provést také klasickou instalaci na pevný disk a získat tak standardní Fedoru, kterou je možné průběžně aktualizovat a doplňovat o další aplikace. Nevýhodou Fedora Live je, v porovnání se standardní verzí, omezená nabídka aplikací na instalačním CD/DVD1). V případě, že se rozhodnete provést instalaci na pevný disk, však není problém potřebné aplikace doinstalovat přes Internet.

Existuje několik tzv. spinů Fedory. Tyto spiny se liší v použítém desktopovém prostředí (Gnome, KDE, XFCE,…) a nebo v programovém vybavení (Security, Games,…). Výchozí spin (live cd) je Fedora Desktop Edition. Všechny spiny jsou dostupné v 32-bitové (i686) i 64-bitové (x86_64) verzi. Jednotlivé spiny jsou:

  1. Fedora Desktop Edition s grafickým prostředím Gnome (Gnome-Shell). Výchozí Fedora Live CD.
  2. Fedora KDE Spin s grafickým prostředím KDE Plasma Desktop.
  3. Fedora LXDE Spin s grafickým prostředím LXDE.
  4. Fedora Xfce Spin s grafickým prostředím Xfce.
  5. Fedora Security Spin s grafickým prostředím LXDE. Poskytuje bezpečné testovací prostředí při práci na záchraně systému, kontrole zabezpeční a forenzice. Je dobrou pomůckou při výuce a testování metod zabezpečení na univerzitách a v jiných organizacích.
  6. Fedora Electronic-Lab Spin s grafickým prostředím Gnome. Tento spin je high-end hardware design a simulační platformou. Podporuje inovaci a vývoj opensource Electronic Design Automation (EDA) comunity.
  7. Fedora Games Spin s grafickým prostředím Gnome. Je perfektní ukazkou nejlepších her dostupných ve Fedoře.
  8. Fedora Design-suite Spin s grafickým prostředím Gnome. Obsahuje free a open source nástroje, vybrané členy Fedora Design Týmu, které používají při každodenní práci.

Poznámka: Následující text se zaměřuje na výchozí Fedora 15 Desktop Edition 32-bitovou (i686) verzi. Postup v případě ostatních verzích je analogický.

Předpokládejme, že máte nastaven BIOS Vaší základní desky tak, aby bylo možné bootovat z DVD mechaniky2). Vložte Fedora Live do mechaniky a restartujte počítač. Po nabootování Vás uvítá úvodní obrazovka.

 Úvodní obrazovka

Jestliže v průběhu odpočítávání stiknete libovolnou klávesu, objeví se následující obrazovka.

 Možné volby před spuštěním systému

Zde je možné nejprve zkontrolovat instalační medium volbou Verify and boot popř. rovnou spustit systém pomocí Boot resp. Boot (Basic video) pokud Vaše grafická karta nepodporuje OpenGL. Jestliže vyberete položku Boot from local drive, bude systém bootovat z pevného disku. Volbou Memory test je možné otestovat paměť Vašeho počítače. Pokud spustíte Fedora Live volbou Boot, tak se Vám po nabootováni systému zobrazí pracovní plocha Gnome-Shell nebo KDE Plasma Desktop (dle vybraného spinu).

Pracovní plocha Gnome-Shell.

 Pracovní plocha Gnome-Shell

Pracovní plocha KDE Plasma Desktop.

 Pracovní plocha KDE Plasma Desktop

Pokud byste chtěli mít prostředí v českém jazyce postupujte podle návodu na následujícím obrázku. Live System User → System settings → Region and Language. V záložce Language vyberte položku Czech (Czech republic), pokud chcete mít i české rozložení klávesnice přepněte se na záložku Layouts a přidejte tlačítkem + českou klávesnici czech. Pro dokončení změny jazyka se odhlašte. Live System User → Log Out. Rozložení klávesnice můžete měnit stisknutím Shift+Caps Lock.

 Volba jazyka

Poznámka: Následující text se zaměřuje na výchozí Fedora 15 Desktop Edition 32-bitovou (i686) verzi. Postup v případě ostatních verzích je analogický.

Úvod

Instalace pomocí Fedora Live CD se od standardní instalace popsané v kapitole Instalace Fedory liší v několika detailech. Zásadní rozdíl oproti klasické instalaci je ten, že se obraz Fedora Live pouze zkopíruje na pevný disk. Samotná „instalace“ je tak poměrně rychlá, avšak není možné vybírat instalované aplikace.

Vytvoření místa na disku pro instalaci Linuxu

Předpokládejme, že jste pro instalaci Fedory vyčlenili samostatný diskový oddíl tak, jak je popsáno v kapitole Předinstalační příprava.

Instalace

Pro instalaci z Fedora Live CD nejdříve nabootujte systém. Nainstalovat Fedoru můžete prostým kliknutím na ikonu Instalovat na pevný disk, která se nachází na dash panelu v overview zobrazení. Činnosti → Instalovat na pevný disk

 Ikona Instalovat na pevný disk

Objeví se okno s volbou klávesnice. Pokračujte tlačítkem Další.

 Rozložení klávesnice

Dalším krokem je nastavení síťových zařízení, názvu počítače a časového pásma.

 Typ síťového zařízení

 Nastavení síťových zařízení

 Nastavení časového pásma

Následuje nastavení hesla superuživatele.

 Nastavení hesla superuživatele

Následně se zobrazí obrazovka pro výběr typu instalace.

 Typ instalace

Pokud jste zatrhnli volbu Prohlédnout a upravit rozdělení oddílů bude Vaším dalším krokem kontrola a případná úprava „linuxových“ diskových oddílů. Detaily naleznete v podkapitole Vytvoření diskových oddílů kapitoly Instalace systému a vytvoření diskových oddílů.

 Kontrola rozdělení disku

Posledním krokem před kopírováním obrazu Fedora Live na pevný disk je nastavení zavaděče GRUB. Je-li na Vašem počítači nainstalován operační systém Windows, bude označen jako Other. Jednotlivé položky je možné upravit pomocí tlačítka Upravit. Vzhledem k tomu, že Fedora umí automaticky rozpoznat přítomnost ostatních operačních systému, mělo by defaultní nastavení plně postačovat.

 Kontrola rozdělení disku

Po té následuje zkopírování obrazu Fedora Live na pevný disk.

 Kopírování obrazu na pevný disk

Tato fáze může v závislosti na konfiguraci Vašeho počítače trvat 15 minut až hodinu. Následuje restart systému a poinstalační nastavení3).

 Poinstalační nastavení

Tímto jste získali plnohodnoný operační systém Fedora.


Hlavní stránka


1)
Velikost instalačního obrazu Fedora Live se pohybuje od 500 - 700 MB. Velikost klasického instalačního obrazu přesahuje 3 GB.
2)
Bližší informace by měly být k dispozici v manuálu Vaší základní desky.
3)
Více viz. podkapitola Poinstalační nastavení kapitoly Instalace Fedory krok za krokem.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1