navody:f15:aktualizace

Hlavní stránka

Po instalaci systému je vhodné průběžně aktualizovat. Aktualizace nemění verzi nainstalovaného systému (např. Fedora 10, Fedora 11), pouze se aktualizují jednotlivé balíčky na jejich novější verze. Při aktualizaci tedy zůstává systém v základních rysech stejný, dochází jen k odstraňování chyb nebo drobným vylepšením.

Fedora obsahuje nástroj Presto,1) který umožňuje stahovat při aktualizaci pouze rozdílové soubory (*.drpm). Chcete-li ho používat, nainstalujte tento plugin pro yum příkazem:

yum -y install yum-presto

Nástroj Presto nepotřebuje další nastavování ani přítomnost starších RPM balíčků, dokáže pracovat i se soubory, které jsou nainstalovány na disku. Generování nových balíčků je rychlé a v případě, že použijete ruční aktualizaci (viz níže), je v průběhu vypsána též statistika, o kolik bylo staženo díky rozdílové aktualizaci méně dat.

Ve výchozí instalaci Fedory se pravidelně spouští služba PackageKit, která se stará o zjišťování dostupnosti nových aktualizací a jejich aplikaci. Chování této služby lze nastavit v Systém→Volby→Aktualizace software. Služba vám pak bude nabízet buď všechny aktualizace, pouze bezpečností nebo žádné. Taktéž můžete zvolit, zda má tyto aktualizace rovnou aplikovat nebo zda se má dotázat a jak často se kontrola má provádět. Informováni o nových aktualizacích jste ikonkou v zásobníku lišty a informačními bublinami.

Aktualizace systému může v závislosti na objemu stahovaných dat a rychlosti Vaše připojení trvat i několik hodin. Samotnou aktualizaci Fedory lze pak velice jednoduše provést pomocí příkazu yum.

yum check-update
yum update

Poznámka: Více o aplikaci yum viz. kapitola Správce balíčků yum.

Manuální aplikace pouze bezpečnostních aktualizací

Fedora je i v průběhu životnosti určité verze poměrně aktualizovaný systém. Nejsou tedy vydávány pouze opravy ale i nové verze aplikací. To s sebou přináší větší množství stahovaných dat. Pokud chcete na rozdíl od výše popsaného postupu přijímat pouze bezpečností opravy, doinstalujte si zásuvný modul yum-security správce balíčku yum

yum install yum-security

a systém aktualizujte příkazem

yum update --security

Aktualizace bez přístupu k Internetu

Nemáte-li přímý přístup k Internetu, je možné aktualizace donést k počítači na DVD, pevném disku nebo flash paměti (pozor, množství dat bude obrovské). V místě, kde je k dispozici rychlé připojení k Internetu je potřeba zkopírovat adresář:

Po připojení disku k Fedoře použijeme nástroj yum tak, že mu předáme seznam donesených RPM balíčků:

yum localupdate /cesta/k/pripojenemu/adresari/*.rpm

Hlavní stránka


  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1