navody:f12:vypalovani

Hlavní stránka

V níže uvedených příkladech je uveden postup vypalování CD a DVD disků v prostředí Fedory, kde je možné vypalovat jak pomocí příkazové řádky, tak i pomocí aplikací s grafickým rozhraním. V grafickém rozhraní jsou v prostředí GNOME k dispozici programy Brasero, Gnomebaker nebo přímo správce souborů Nautilus, v grafickém prostředí KDE pak K3B.

Nástroj cdrecord byl nahrazen nástrojem wodim. Používal lze i původní názvy, avšak ve standardní instalaci jsou to jen symbolické linky na zmíněný wodim. Nainstalujte ho příkazem:

yum install wodim

Seznam vypalovacích mechanik

Seznam CD a DVD mechanik získáte pomocí příkazu:

wodim -devices

wodim: Overview of accessible drives (1 found) :
-------------------------------------------------------------------------
 0  dev='/dev/scd0'     rwrw-- : 'PIONEER' 'DVD-RW DVR-K14RA'
-------------------------------------------------------------------------

V systému je tedy přítomna vypalovací mechanika PIONEER. Nástroj wodim standardně použije první přítomnou vypalovací mechaniku. V případě, že vám jeho automatická volba nevyhovuje, použijte parametr ve tvaru dev=/dev/scd0, kde jako parametr použijete název speciálního souboru pro požadované zařízení.

Poznámka: Původně se používala symbolická čísla podle pozice SCSI zařízení na sběrnici, avšak tato metoda je považována za zastaralou a její podpora může být z novějších verzí programů odstraněna ve prospěch výše zmíněných názvů speciálních souborů.

Smazání CD-RW/DVD-RW

Médium, které chcete rychle smazat, nejprve odpojíme a pak rychlým způsobem smažeme:

umount /dev/scd0
wodim blank=fast

Kompletní vymazání1) média provedete příkazem

wodim blank=all

Vytvoření ISO obrazu

Nejprve si ukážeme, jak vytvořit ISO obraz média CD nebo DVD. Předpokládáme, že mechanika je /dev/scd0. ISO obraz média v této mechanice je možné vytvořit pomocí příkazů

umount /dev/scd0
dd if=/dev/scd0 of=soubor.iso bs=2048

V případě, že budete chtít vytvořit ISO obraz určitého adresáře popř. souboru, použijte příkaz

mkisofs -r -J -o soubor.iso cesta_k_adresari_nebo_souboru

V obou případech bude výsledkem soubor soubor.iso uložený v pracovním adresáři (místo soubor.iso lze pochopitelně použít také jiný název).

Vypalování ISO obrazů

Soubor soubor.iso lze vypálit pomoci příkazu:

wodim soubor.iso

Pokud neurčíme jinak, je standardním módem zápisu Track-at-once, používá se ochrana proti podtečení bufferu (BurnProof a podobně) a maximální možná rychlost vypalování dle toho, jak rozhodne mechanika na základě svých schopností a možností vloženého média. Mód Disk-at-once lze nastavit pomocí přepínače -dao, rychlost pomocí speed=6, kde číslo označuje rychlost zápisu. Parametrem -eject nastavíme vysunutí média po dokončení operace a parametrem -v pak upovídanější informování o právě probíhajících operacích:

wodim -eject -v dev=/dev/scd0 -dao speed=6 soubor.iso

Vytvoření kopie CD/DVD

Kopii CD nebo DVD lze jednoduše udělat tak, že z daného média nejprve vyrobíte ISO obraz, který následně vypálíte (viz výše).

Poznámka: Pro hudební CD je třeba použít postup uvedený v kapitole Ripování DVD a hudebních CD.

Připojení ISO obrazu

ISO soubor s názvem soubor.iso lze připojit podobným způsobem, jako se připojují pevné disky nebo jiná datová média (Flash, CD, DVD, …).

Nejprve je třeba vytvořit adresář, do kterého bude ISO soubor připojen. Pak je možné soubor přípijit:

mkdir /media/iso
mount -t iso9660 -o loop soubor.iso /media/iso

Do adresáře obsahujícího data připojeného souboru s ISO obrazem se přesunete pomocí

cd /media/iso

Chcete-li soubor odpojit, musíte ukončit jeho používání všemi programy (včetně shellu, který může být přepnut do připojeného adresáře, zde samotný příkaz cd přepne do domácího adresáře právě přihlášeného uživatele) a provést:

cd
umount /media/iso

Kontrola ISO obrazu

Níže uvedený postup lze použít pro kontrolu ISO souborů stažených přes Internet. Společně s tímto ISO souborem si stáhněte také soubor obsahující tzv. kontrolní součet2). Jedná se o soubory, které jsou zpravidla označené jako MD5SUM popř. SHA1SUM nebo SHA256SUM.3) Princip kontroly ISO obrazu je založen na porovnání oficiálního zveřejněného výstupu hashovacího algoritmu s hashem vaší kopie, který vypočtete pomocí jednoho z příkazů:

md5sum soubor.iso
sha1sum soubor.iso
sha256sum soubor.iso

Výstup porovnáme se zveřejněným hashem a zjistíme tak s vysokou pravděpodobností, jestli máme na disku identický soubor. Například SHA1 hashe pro Fedoru 10 i386 jsou v souboru:

SHA256 je pro Fedoru 12 v

Nautilus

 Nautilus - tvůrce CD/DVD

Vypalování CD nebo DVD je v prostředí GNOME velmi jednoduché, protože standardní správce souborů obsahuje podporu pro vypalování (balíček nautilus-cd-burner). Správce souborů lze aktivovat kliknutím na jakoukoliv ikonu na ploše, která představuje adresář (Počítač, Domov, Koš) a zde v menu vyberte Místa → Tvůrce CD/DVD. Případně přímo v menu Místa → Tvůrce CD a DVD.

Do okna Tvůrce CD/DVD přetáhněte adresáře a soubory, které chcete vypálit a klikněte na tlačítko Zapsat na disk.

Pomocí správce souborů lze také snadno vypalovat také ISO obrazy CD/DVD tak, že nalistujete ISO obraz, který chcete vypálit a po stisku pravého tlačítka myši na tomto souboru vyberte možnost Zapsat na disk….

Nastavení parametrů pro program Nautilus

Změnu rychlosti mechaniky při vypalování lze nastavit pomocí nabídky Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V Editoru nastavení pak vyberte v levé části ve stromu položku apps → nautilus-cd-burner. V položce default_speed nastavte nebo změňte rychlost zápisu. Tímto jste změnili pouze implicitní rychlost zápisu, což Vás nezbavuje možnosti tuto rychlost přenastavit ručně před samotným vypalováním.

Ochranu proti podtečení bufferu lze zapnout pomocí nabídky Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V Editoru nastavení pak vyberte v levé části ve stromu položku apps → nautilus-cd-burner. Zde zaškrtněte položku burnproof.

Povolení zápisu přes standardní velikost CD nebo DVD lze nastavit pomocí nabídky Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V Editoru nastavení pak vyberte v levé části ve stromu položku apps → nautilus-cd-burner. Zde zaškrtněte položku overburn. Tímto nastavením byste měli získat možnost překročit o několik málo MB kapacitu média, avšak je možné, že takto zapsaná data nepůjdou přečíst vůbec nebo budete mít potíže v jiné mechanice.

GnomeBaker

GnomeBaker je pokročilý program pro vypalování CD a DVD, který v GNOME nahrazuje jednoduché vypalování pomocí správce souborů Nautilus (viz výše). Program nainstalujete pomocí příkazu:

yum -y install gnomebaker

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → GnomeBaker CD/DVD Writer.

 GnomeBaker

ISO obrazy se vypalují pomocí nabídky Tools → Vypálit obraz CD/DVD.

k3b

k3b je aplikací pro vypalování CD/DVD pro prostředí KDE. Budete-li ho chtít používat v prostředí GNOME, nainstalují se pro k3b podpůrné knihovny, které aplikace v KDE používají, což povede ke zvýšeným nárokům na paměť a místo na disku. Proto doporučujeme, abyste k3b používali zejména v případě, že pracujete v prostředí KDE.

yum -y install k3b

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a Video → K3b.

 K3b

ISO obrazy se vypalují pomocí nabídky Tools → Vypálit obraz CD/DVD.

Brasero

Brasero je aplikací pro vypalování CD/DVD pro prostředí Gnome. Budete-li ho chtít používat v prostředí KDE, nainstalují se pro Brasero podpůrné knihovny, které aplikace v Gnome používají, což povede ke zvýšeným nárokům na paměť a místo na disku. Proto doporučujeme, abyste Brasero používali zejména v případě, že pracujete v prostředí Gnome.

yum -y install brasero

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a Video → Vypalovací software Brasero.

 Brasero

Brasero - hlavní nabídka.

 Brasero

Ukázka vytvoření datového CD/DVD.

 Brasero

Editor obalů lze spustit přes nabídku Nástroje → Editor obalů.


Hlavní stránka


1)
Kompletní vymazání trvá nepoměrně déle než vymazání rychlé!
2)
Kontrolní součet je výstup tzv. hashovacího algoritmu, který pro libovolně velký vstup vytvoří řetězec stejné délky, který je pro stejné soubory vždy stejný.
3)
MD5 a SHA jsou dva různé hashovací algoritmy, přičemž MD5 již není pokládán za spolehlivý, a proto se používá novější algoritmus SHA.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1