navody:f12:grub

Hlavní stránka

GRUB (Grand Unified Bootloader) je zavaděč operačního systému (OS). Zavaděč se aktivuje ihned po ukončení POST testu BIOSu a jeho úkolem je nakopírovat jádro Linuxu do paměti a spustit ho (předat mu řízení počítače). GRUB na rozdíl od standardního zavaděče umožňuje předat jádru parametry, umožňuje uživateli vybrat z více variant pomocí menu a umožňuje též položky menu upravovat, k čemuž používá vlastní interní shell. GRUB je v současné době nejrozšířenějším linuxovým zavaděčem, který vytlačil dříve populární a o něco jednodušší zavaděč LILO.

Kromě Linuxu umožňuje spustit i jiné operační systémy, kde je nejčastější doplňující možností MS Windows.

Za běžných okolností není potřeba do činnosti GRUBu zasahovat, protože je automaticky spuštěn preferovaný systém (viz kapitola Změna výchozího OS v menu GRUB). Avšak v případě potřeby (havárie systému, zapomenuté administrátorské heslo, …) je to velmi silný nástroj, pomocí kterého můžete ovlivnit start počítače, resp. vybraného operačního systému.

GRUB je zaveden do paměti při startu počítače jako první, hned po POST1) testech BIOSu2). Zobrazí se odpočet (obvykle nastavený na 3 vteřiny, viz kapitola Nastavení časového limitu pro automatické spuštění). Tento odpočet je možné přerušit stiskem libovolné klávesy, po kterém se zobrazí menu.

V menu lze pomocí kláves se šipkami vybrat libovolnou položku a stiskem klávesy Enter ji aktivovat, případně ji ještě před aktivací upravit pomocí interního shellu.

Poznámka: Na obrazovce zavaděče je vždy uvedena nápověda.

Přidání parametru

Mezi hlavní úkoly GRUBu patří předávání parametrů jádru. Jednotlivé parametry jsou odděleny mezerami. Jádro tak při startu může změnit své chování (používá se při aktivaci experimentálních funkcí, při řešení problémů a podobně). Pokud jádro předanému parametru nerozumí, je ignorován, protože se může jednat o parametr, který bude zpracován až startovacími skripty.

Přidání parametru můžete provést tak, že přerušíte odpočítávání GRUBu, vyberete příslušnou položku v menu, stiskněte klávesu a (append, přidat), přidáte mezeru a doplňující parametr, takže celý řádek může vypadat takto:

kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 ro root=UUID=c8f...57b rhgb quiet doplneny_parametr

Editace položky menu

Přerušte GRUB a stiskněte klávesu e (edit). Následuje menu s výpisem, který je podobný následujícímu

root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 ro root=UUID=c8f13..957b rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img

Najeďte na požadovaný řádek a opět stiskněte klávesu e. Nyní můžete řádek editovat. Po ukončení editace stiskněte Enter a b (boot). Tím systém nastartuje s pozměněnými parametry.

Trvalá změna v nastavení

Pokud si přejete některou volbu předávat jádru trvale, editujte soubor /boot/grub/menu.lst, který jednotlivé položky menu obsahuje.

Start do textového režimu

Při startu přidejte jako doplňující parametr číslo 3 (oddělené od předchozích parametrů mezerou), postup viz výše.

Pokud je při instalaci systému vybráno nějaké grafické prostředí, start systému automaticky předvolen na runlevel číslo 5, kdy je kromě klasických textových konzolí spuštěno i grafické prostředí X Window System, resp. jeho X Display Manager, který v grafické obrazovce žádá vstup přihlašovacího jména a hesla.

Máte-li s grafickým prostředím problémy nebo jen chcete ušetřit paměť svého serveru, nechte aktivovat runlevel 3, kde je spuštěn jen textový režim, ve kterém se mezi jednotlivými textovými konzolemi můžete přepínat pomocí kláves ALT+F1 až ALT+F6. Pro aktivaci grafického rozhraní můžete na příkazový řádek zadat:

init 5

Případně můžete systém restartovat příkazem reboot nebo stiskem kombinace kláves CTRL+ALT+DEL.

Start do jednouživatelského režimu

Při startu přidejte jako doplňující parametr číslo 1 (oddělené od předchozích parametrů mezerou), postup viz výše.

V jednouživatelském režimu systém nastartuje do runlevelu 1, kde spustí pouze základní služby a neumožní přihlásit se více než jednomu uživateli (je aktivní jen jedna textová konzole). Není nutné se přihlašovat a automaticky je spuštěn shell superuživatele root. Jednouživatelský režim slouží jako nouzový pro opravu případných problémů (úprava konfiguračních souborů, změna administrátorského hesla apod.).

Jednouživatelský režim můžete opustit jedním z níže uvedených příkazů (přechod do jiného runlevelu nebo restart):

init 3
init 5
reboot

V konfiguračním souboru menu.lst lze nastavit implicitní (výchozí) položku, která je automaticky aktivována po uplynutí nastaveného času bez zásahu uživatele. Uživatel může odpočet přerušit a vybrat jinou položku. Zazálohujeme původní konfiguraci a změníme řídící soubor:

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst nalezněte řádek

...
default 0
...

Číslo, které následuje po default přepište na požadovanou hodnotu a soubor uložte. Toto číslo vyjadřuje pořadové číslo OS uvedeného v konfiguračním souboru menu.lst (číslování systémů opět začíná nulou).

GRUB čeká stanovený časový limit na zásah uživatele a poté automaticky aktivuje předvolenou položku v menu. Následující postup popisuje nastavení tohoto časového limitu.

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst nalezněte následující řádek (číslo se může lišit).

...
timeout 3
...

Číslo, které následuje po timeout, přepište na požadovanou hodnotu a soubor uložte.

Standardně nezobrazuje GRUB kompletní nabídku se všemi dostupnými OS, ale zobrazí pouze implicitně předvolenou položku. Nabídka všech položek menu se zobrazí teprve po stisku libovolné klávesy. Začínající uživatelé se tak domnívají, že jim Fedora „přepsala“ původní OS. Jestliže chcete, aby GRUB zobrazoval kompletní nabídku OS automaticky, je třeba pozměnit konfigurační soubor menu.lst.

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst nalezněte následující řádek

...
hiddenmenu
...

nahraďte ho řádkem

...
#hiddenmenu
...

a soubor uložte.

Konfigurační soubor menu.lst by měl být již v rámci instalace Fedory nastaven tak, aby umožňoval spuštění OS Windows. Následující postup popisuje ruční přidání položky OS Windows do konfiguračního souboru.

Předpokládejme, že /dev/sda1 je oddíl s nainstalovaným operačním systémem Windows. Nejprve vytvořte zálohu původního konfiguračního souboru menu.lst

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup

a následně tento soubor otevřete pro editaci.

gedit /boot/grub/menu.lst

Na konec souboru menu.lst přidejte řádek

title		Microsoft Windows
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1

a soubor uložte.

Předpokládejme, že bootovací oddíl Fedory se nachází na disku /dev/sda1. Grafické pozadí je možné stáhnout přímo z Internetu

wget -c http://easylinux.info/uploads/fedora.xpm.gz
chmod 644 fedora.xpm.gz

popř. vytvořit z libovolného obrázku pomocí postupu uveřejněného v kapitole Konverze obrázku pro pozadí menu GRUB. Dále je třeba vytvořit adresář /boot/grub/images/, do kterého bude následně grafické pozadí přesunuto.

mkdir /boot/grub/images

Pak již pouze stačí přesunout soubor fedora.xpm.gz do adresáře /boot/grub/images/

cp fedora.xpm.gz /boot/grub/images/

a modifikovat původní konfigurační soubor. Nejprve zazálohujte původní soubor menu.lst

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup

a následně tento soubor otevřete pro editaci.

gedit /boot/grub/menu.lst

V kofiguračním souboru menu.lst nalezněte sekci

...
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#   grub-install(8), grub-floppy(8),
#   grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#   and /usr/share/doc/grub-doc/.
...

pod tuto sekci přidejte následující řádek

splashimage (hd0,0)/boot/grub/images/fedora.xpm.gz

a soubor uložte.

Předpokládejme, že obrázek, který má být překonvertován, je uložen v souboru wallpaper.png a výsledek konverze bude uložen v souboru fedora.xpm.gz.

convert -resize 640x480 -colors 14 wallpaper.png fedora.xpm && gzip fedora.xpm

V příkazové řádce spusťte

grub

nastavte šifrované heslo

grub> md5crypt

Password: ****** (Fedora)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (zakódované heslo)

a opusťte GRUB

grub> quit

Zazálohujte soubor menu.lst

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup

a otevřete jej pomocí textového editoru

gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst vložte na začátek následující řádek:

password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (výše uvedené zakódované heslo)

Pokud máte v souboru menu.lst sekci, která umožňuje spustit záchranný režim (recovery mode) v obdobné podobě, jako je uvedeno níže:

...
title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686) (recovery mode)
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 root=/dev/hda2 ro single
    initrd /boot/initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img
    savedefault
    boot
...

tak tuto sekci odstraňte nebo zakomentujte (přidejte na začátky řádků znak #):

...
#title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686) (recovery mode)
#    root (hd0,1)
#    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 root=/dev/hda2 ro single
#    initrd /boot/initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img
#    savedefault
#    boot
...

Uložte soubor menu.lst.

V příkazové řádce spusťte

grub

nastavte šifrované heslo

grub> md5crypt
Password: ****** (Fedora)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (zakódované heslo)

a opusťe GRUB

grub> quit

Zazálohujte soubor menu.lst a otevřete jej v textovém editoru

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst najděte řádek

...
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/ (staré zakódované heslo)
...

nahraďte ho řádkem

...
password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (nové výše uvedené zakódované heslo)
...

a soubor uložte.

Předpokládejme, že bootovací oddíl se nachází na disku /dev/sda3). Nejprve je třeba s použitím instalačního DVD nabootovat do záchranného režimu. Zavaděč obnovíte pomocí příkazu

grub-install /dev/sda

Následně stačí pouze dvakrát po sobě stisknout klávesy Ctrl + D, což má za následek restart počítače.

GRUB používá označení disků odlišné od značení popisovaného v kapitole Disky a mechaniky CD/DVD. Např. disk sda1 je pro účely zavaděče GRUB označován jako (hd0,0), disk sdb2 pak jako (hd1,1). Logika označování je tedy ta, že první parametr je pořadovým číslem disku, druhý je pořadovým číslem diskového oddílu, přičemž číslovaní začíná od 0.

Zdroj: Recovery from a screwed MBR (Install GRUB)

Poznámka: Tento postup je také možné použít k správnému nastavení zavaděče GRUB při instalaci. Klasickým případem je situace, kdy se na prvním disku nachází Windows a na druhý jste nainstalovali Fedoru. V tomto případě Vám po instalaci zavaděč nastartuje pouze do shellu grub>.

Nabootujte z DVD do záchranného módu a postupujte podle uvedeného návodu (síť není zapotřebí).

Po té, co záchranné DVD nalezne Fedoru, stiskněte OK. Nepoužívejte příkaz chroot k získání práv superuživatele pro nalezenou instalaci.

Spusťte GRUB příkazem

grub

Pokud je adresář /boot součástí kořenového adresáře (tj. není umístěn na samostatném diskovém oddílu), pokračujte

find /boot/grub/stage1

V opačném případě zadejte do příkazové řádky

find /grub/stage1

GRUB vám „odpoví“ označením diskového oddílu, na kterém se nachází4).

Nastavte kořenový svazek systému pro GRUB na diskový oddíl, který jste získali v předchozím kroku.

root (hd0,0) 

Zapište MBR na první disk

setup (hd0) 

Poznámka: GRUB vypíše řadu informací, které můžete ignorovat.

Vyjměte instalační DVD z mechaniky a restartujte počítač.

Zavaděč systému (v tomto případě GRUB) není možné zcela odstranit - vždy musí být nahrazen jiným. Pokud chcete místo GRUBu používat LILO (LInux LOader), který ve Fedoře již není defaultně obsažen, nadefinujte jeho parametry v /etc/lilo.conf a spusťte příkaz

lilo

z příkazové řádky.

Pokud chcete nahradit GRUB zavaděčem systému MS-DOS, pak nastartujte z diskety MS-DOS a do příkazové řádky zadejte

A:> fdisk /mbr

Pokud chcete nahradit GRUB zavaděčem systému NTLDR Windows XP, pak nastartujte z instalačního CD Windows XP do záchraného módu a zadejte

fixmbr

Tím se zavaděč GRUB přepíše zavaděčem NTLDR a GRUB nebude nadále používán.

Poznámka: Pokud odstraňujete z disku s více operačními systémy linuxovou instalaci, nejdříve nahraďte GRUB a pak teprve odstraňujte Linuxový diskový oddíl.


Hlavní stránka


3)
Pokud máte v systému pouze jeden disk, je tento disk zcela jistě označen jako sda.
4)
Jestliže se např. nachází na prvním diskovém oddílu prvního disku, bude na výpisu figurovat (hd0,0).
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1