navody:f10:pripojeni_disku

Hlavní stránka

Souborové systémy FAT a NTFS jsou spojeny především s operačním systémem Windows, NTFS je nativní formát Windows, FAT je pak využíván ve velkém množství zařízení jako jsou fotoaparáty, audio přehrávače apod. Pro připojení oddílů se systémy souborů typu FAT a NTFS je třeba vědět, na kterém zařízení a diskovém oddílu se nacházejí. Více o tom, jak zjitit, jaký systém souborů se nachází na kterém diskovém oddílu, se dočtete v kapitole Vypsání tabulky rozdělení disku. Podpora systému souborů FAT je součástí jádra; podporu systému souborů NTFS zajišťuje aplikace ntfs-3g, která je od verze Fedora 7 součástí standardní instalace.

V systému Linux se diskové oddíly připojují do adresáře1), do kterého se „namapuje“ jejich obsah. K tomu, abyste byli schopni připojit diskový oddíl FAT nebo NTFS, je tedy nejprve zapotřebí tento adresář vytvořit. V následujícím textu budeme pro tyto účely využívat adresář /media/windows. Požadovaný adresář vytvoříte pomocí příkazů

mkdir /media/windows
chmod 777 -R /media/windows

NTFS je systém souborů používaný např. OS Windows 2000 a Windows XP. Podporu tohoto systému souborů zajišťuje aplikace ntfs-3g, která je od verze Fedora 7 součástí standardní instalace a umožňuje čtení i zápis.

Předpokládejme, že oddíl se systémem souborů NTFS se nachází na /dev/sda1 a že přípojným bodem je /media/windows. Diskový oddíl připojíte příkazem

mount /dev/sda1 /media/windows/ -t ntfs-3g -o rw,nls=utf8,umask=0222

a odpojíte příkazem

umount /media/windows/

Systém souborů FAT je předchůdcem NTFS a byl používán v OS Windows 9x a starších. V současné době se s ním můžete setkat víceméně pouze na pamětech flash.

Předpokládejme, že oddíl se systémem souborů FAT se nachází na /dev/sda1 a že přípojným bodem je /media/windows. Oddíl FAT je možno připojit příkazem

mount /dev/sda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000

popř. odpojit příkazem

umount /media/windows/

Předpokládejme, že oddíl se systémem souborů NTFS se nachází na /dev/sda1 a že přípojným bodem je /media/windows. Nejprve zazálohujte soubor fstab

cp /etc/fstab /etc/fstab_backup

a otevřete ho pomocí textového editoru

gedit /etc/fstab

Na konec souboru fstab přidejte řádek

/dev/sda1  /media/windows ntfs-3g rw,nls=utf8,umask=0000 0  0

a soubor uložte.

Poznámka: Soubor fstab musí vždy končit prázdnou řádkou - v opačné případě bude systém hlásit chybu.

Předpokládejme, že oddíl se systémem souborů FAT se nachází na /dev/sda1 a že přípojným bodem je /media/windows. Nejprve zazálohujte soubor fstab

cp /etc/fstab /etc/fstab_backup

a otevřete ho pomocí textového editoru

gedit /etc/fstab

Na konec souboru fstab přidejte následující řádek a soubor uložte.

/dev/sda1  /media/windows vfat rw,iocharset=utf8,umask=000 0  0

Poznámka: Soubor fstab musí vždy končit prázdnou řádkou - v opačné případě bude systém hlásit chybu.


Hlavní stránka


1)
V případě Fedory se standardně jedná o některý z podadresářů adresáře /media.
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1