navody:prirucka:nekomercni_aplikace_matematika

Nekomerční aplikace

GNU Octave je programovací jazyk, který umožňuje složité výpočty. Tento jazyk je částečně kompatibilní s aplikací MATLAB. Více informací je k dispozici na stránkách www.octave.org. Na stránkách www.abclinuxu.cz také vyšel seriál, který je úvodem do této aplikace. Manuál, který je součástí instalace, je možné získat pomocí příkazu info octave.

 Octave

dnf -y install octave
dnf -y install octave-forge

Octave lze spustit pomocí nabídky Aplikace → Programování → GNU Octave.

Maxima je systém pro symbolické výpočty. Tato aplikace např. zvládá integrování a derivace základních výrazů, diferenciální rovnice, Taylorovy řady, Laplaceovy transformace apod.

 Maxima

dnf -y install maxima-gui

Manuál k této aplikaci je možné získat na stránkách http://fraktal.republika.pl/maxima.html. Domovská stránka projektu se nachází na http://maxima.sourceforge.net.

Aplikaci Maxima lze spustit pomocí Aplikace → Edutainment → xmaxima.

GeoGebra je dynamický matematický software pro všechny úrovně vzdělávání, který spojuje geometrii, algebru, tabulkový procesor, grafy, statistiku a analýzu do jednoho snadno použitelného balíčku. Více informací o softwaru, novinkách a výukových materiálech naleznete na https://www.geogebra.org/.

Pro instalaci naimportujte GPG klíč

rpm --import https://static.geogebra.org/linux/[email protected] 

a do adresáře /etc/yum.repos.d přidejte soubor geogebra.repo s následujícím obsahem:

[geogebra]
name=geogebra
baseurl=http://www.geogebra.net/linux/rpm/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1

Samotný balíček pak nainstalujete příkazem

dnf -y install geogebra-classic

GeoGebra lze spustit pomocí nabídky Aplikace → Výuka → Matematika → Dynamický matematický software.

  • navody/prirucka/nekomercni_aplikace_matematika.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/21 09:57
  • autor: palast