navody:fc6ripovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:fc6ripovani [2007/04/09 11:18]
macky
navody:fc6ripovani [2018/01/24 14:47] (aktuální)
Řádek 246: Řádek 246:
 Pro převod souborů ''.wav'' na **formát //MP3//** použijeme enkodér ''lame''. Jestliže chcete převést soubor ''audio_xx.mp3'' na //MP3// a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval ''jmeno_skladby.mp3'' a měl konstantní datový tok 192 //kbps//, zadejte do příkazové řádky Pro převod souborů ''.wav'' na **formát //MP3//** použijeme enkodér ''lame''. Jestliže chcete převést soubor ''audio_xx.mp3'' na //MP3// a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval ''jmeno_skladby.mp3'' a měl konstantní datový tok 192 //kbps//, zadejte do příkazové řádky
  
-  lame -h -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3+  lame -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3
  
-Jestliže naopak chcete, aby datový tok byl proměnlivý s průměrnou hodnotou 128 //kbps//, zadejte+Převod souboru ''.wav'' do **formátu //Ogg Vorbis//** je analogický.
  
-  lame -h -vbr 128 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3+  oggenc -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg
  
-Převod souboru ''.wav'' do **formátu //Ogg Vorbis//** je velice jednoduchý. 
  
-  oggenc -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg+**Poznámka:** Kvalitu komprese je možné ovlivnit pomocí parametru ''-q''. V případě ''lame'' jsou povolené hodnoty od 0 do 9, v případě ''oggenc'' hodnoty od -1 do 10Platí, že čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru a delší doba komprese.
  
-Parametr ''-q'' nastavuje kvalitu enkódováníPovolené jsou hodnoty od 1 do 10 (čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru).+  lame -b 192 -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3 
 +  oggenc -b 192 -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg
  
 == Skript pro převod CD do formátu MP3 a Ogg Vorbis == == Skript pro převod CD do formátu MP3 a Ogg Vorbis ==
Řádek 262: Řádek 262:
 Následující skript slouží k převodu //CD// na soubory formátu //MP3// popř. //Ogg Vorbis//. Následující skript slouží k převodu //CD// na soubory formátu //MP3// popř. //Ogg Vorbis//.
  
 +  # Skript pro prevod hudebniho CD do formatu MP3 a Ogg Vorbis
 +  # Michal Mackanic
 +  # 9.5.2007, v 1.0
 +  #
 +  # Priklad pouziti:
 +  # ---------------
 +  # convertCD mp3 freedb m
 +  # - vystupnim formatem je MP3
 +  # - informace o CD stahne ze serveru freedb.org
 +  # - nazev alba, umelce a skladby urcen automaticky
 +  # 
 +  # convertCD ogg text a
 +  # - vystupnim formatem je Ogg Vorbis
 +  # - informace jsou stazeny primo z CD (musi se jednat o Text-CD)
 +  # - uzivatel voli jmeno alba, umelce a skladby z nabidky 
 +  #
 +  # convertCD mp3 freedb m /dev/hdc
 +  # - vystupnim formatem je MP3
 +  # - informace o CD stahne ze serveru freedb.org
 +  # - nazev alba, umelce a skladby urcen automaticky
 +  # - pro extrahovani zvukovych stop pouzij mechaniku /dev/hdc (standardne se pouziva hodnota promenne $defaultCDDevice)
 +  
 +  # Nastaveni pomocnych promennych
 +  copyCD="CopyCD"
 +  defaultCDDevice="/dev/cdrom"
 +  bitrate=192
 +  qualityrate=9
 +  
 +  ###########################################################################################
 +  
 +  # Vymazani obrazovky
 +  clear
 +  
 +  # Kontrola zadanych parametru
 +  
 +  invalidparameter=0
 +  
 +  case $1 in
 +     'mp3' ) codec='lame';;
 +     'ogg' ) codec='oggenc';;
 +     *) echo $1" - invalid audio codec. Use values 'mp3' or 'ogg' instead.";invalidparameter=1;;
 +  esac
 +  
 +  case $2 in
 +     'freedb' ) infosource='-cddbp-server=freedb.org';;
 +     'text' ) infosource='';;
 +     *) echo $2" - invalid information source. Use values 'freedb' or 'text' instead.";invalidparameter=1;;
 +  esac
 +  
 +  case $3 in
 +     'm' ) editinfo='-cddb=0';;
 +     'a' ) editinfo='-cddb=1';;
 +     *) echo $3" - invalid value. Use 'm' for manual editing or 'a' for automatic album, artist and song name recognition.";invalidparameter=1;;
 +  esac
 +  
 +  if test $invalidparameter = 1
 +  then
 +     echo "Exiting..."
 +     exit
 +  fi
 +  
 +  # Nastaveni CD/DVD-ROM mechaniky
 +  
 +  if test  $4 = $empty
 +  then
 +     CDdevice=$defaultCDDevice
 +  else
 +     CDdevice=$4
 +  fi
 +  
 +  # Vytvoreni a nastaveni pracovniho adresare
 +  
 +  echo "Creating folder "$copyCD"..."
 +  if test -d "$copyCD"
 +  then
 +     echo "Folder "$copyCD" already exists!"
 +     echo "Do you want to delete the content of the folder? (y/n)"
 +     read deletefolder
 +  
 +        if test $deletefolder = "y"
 +        then
 +           cd $copyCD
 +           echo "Deleting all files in folder "$copyCD"..."
 +           rm -f *
 +           cd ..
 +        else
 +           echo "Exiting..."
 +           exit
 +        fi
 +  
 +  else
 +     mkdir $copyCD
 +  fi
 +  
 +  echo "Setting "$copyCD" as a working folder..."
 +  cd $copyCD
 +  
 +  # Vyextrahovani hudebnich stop z CD do pracovniho adrease
 +  echo
 +  cdda2wav dev="$CDdevice" -vall "$editinfo" "$infosource" -B -Owav
 +  
 +  # Konverze do MP3 nebo Ogg Vorbis
 +  for x in `ls *.wav`
 +  do
 +     filename=`echo $x | cut -f1 -d"."`
 +     performer=`cat $filename.inf | grep "Performer=" | cut -f2 -d"'"`
 +     albumtitle=`cat $filename.inf | grep "Albumtitle=" | cut -f2 -d"'"`
 +     tracktitle=`cat $filename.inf | grep "Tracktitle=" | cut -f2 -d"'"`
 +     tracknumber=`cat $filename.inf | grep "Tracknumber=" | cut -f2`
 +     albumgender=`cat audio.cddb | grep "DGENRE" | cut -f2 -d"="`
 +     albumyear=`cat audio.cddb | grep "DYEAR" | cut -f2 -d"="`
 +  
 +     if test $performer = $empty
 +     then
 +        echo "No data on CD available. MP3/Ogg Vorbis files will not be tagged!"
 +        willbetagged=0
 +     else
 +        willbetagged=1
 +     fi
 +  
 +    if test $albumgender = "Unknown"
 +    then
 +       albumgender="Other"
 +    fi
 +  
 +     if test $codec = "lame"
 +     then
 +        if test $willbetagged = "1"
 +        then
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate --ta "$performer" --tl "$albumtitle" --tt "$tracktitle" --tn $tracknumber --tg "$albumgender" --ty $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".mp3
 +        else
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".mp3
 +        fi
 +     else
 +        if test $willbetagged = "1"
 +        then
 +    oggenc -b $bitrate -q $qualityrate -a "$performer" -l "$albumtitle" -t "$tracktitle" -N $tracknumber -G "$albumgender" -d $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".ogg
 +        else
 +           oggenc -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".ogg
 +        fi
 +     fi
 +  done
 +  
 +  # Vymazani pomocnych souboru
 +  echo
 +  echo "Do you want to delete auxiliary files? (y/n)"
 +  read deleteauxiliaryfiles
 +  
 +  if test $deleteauxiliaryfiles = "y"
 +  then
 +     echo "Deleting all auxiliary files in folder "$copyCD"..."
 +     rm -f *.wav
 +     rm -f *.inf
 +     rm -f audio.*
 +  fi
 +  
 +  exit
 +
 +Vytvořte soubor ''convertCD'' pomocí
 +
 +  gedit convertCD
 +
 +do kterého nakopírujete výše uvedený skript. Pro soubor ''convertCD'' nastavte práva spouštění.
 +
 +  chmod u+x convertCD
 +
 +Jestliže budete chtít převést audio //CD// do formátu //MP3//, které se nachází v zařízení ''/dev/cdrom'', stačí zadat
 +
 +  ./convertCD mp3 freedb a /dev/cdrom
 +
 +Skript vytvoří v pracovním adresáři adresář ''CopyCD'', kam extrahuje audio stopy, které následně převede do formátu //MP3//. Výsledné //MP3// soubory jsou pojmenovány stejně jako příslušná skladba a navíc jsou opatřeny tagy, jsou-li k dispozici.
 +\\
 +Převod audio //CD// na //Ogg Vorbis// lze provést podobně pomocí přikazu
 +
 +  ./coonvertCD ogg freedb a /dev/cdrom
  
 === Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací === === Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací ===
  • navody/fc6ripovani.1176110289.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:05
  • (upraveno mimo DokuWiki)