navody:fc6ripovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:fc6ripovani [2007/02/03 18:04]
macky
navody:fc6ripovani [2018/01/24 14:47] (aktuální)
Řádek 214: Řádek 214:
 == Kopírování hudebních CD == == Kopírování hudebních CD ==
  
-Předpokládejme, že //CD/DVD-ROM// mechanika je ''/dev/cdrom''. Nejprve vytvořte adresář, ve kterém budete pracovat.+Předpokládejme, že //CD/DVD-ROM// mechanika je ''/dev/cdrom''. Nejprve vytvořte adresář, vekterém budete pracovat.
  
   mkdir CopyCD   mkdir CopyCD
   cd CopyCD   cd CopyCD
  
-V dalším kroku stáhněte informace o //CD// buď přímo ze samotného //CD// (jedná-li se o tzv. //Text-CD//) nebo ze serveru //freedb.org// a extrahujte všechny zvukové stopy do formátu ''.wav''.+V dalším kroku stáhněte informace o //CD// buď přímo ze samotného //CD// (jedná-li se o tzv. //Text-CD//) nebo ze serveru //freedb.org// a extrahujte všechny zvukové stopy do formátu ''.wav''Přepínač ''cddb=0'' Vám umožňuje ručně vybrat nejvhodnější názvy alba, skladeb apod. V případě, že chcete, aby výběr nejvhodnějšího jména proběhl automaticky, použijte přepínač ''cddb=1''. V případě, že potřebné informace jsou uloženy přímo na //CD// (tj. jedná se textové //CD//), zadejte
  
-  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -Owav+  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -B -Owav
  
-Jestliže chcete extrahovat například pouze 1 až 3 zvukovou stopu, modifikoval by se výše uvedený příkaz do následujícího tvaru+popř. chcete-li informace o //CD// stáhnout z //freedb.org//((Tímto způsobem lze s normálního //CD// vyrobit //Text-CD//.))
  
-  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -t 1+3 -Owav+  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -cddbp-server=freedb.org -B -Owav 
 + 
 +Jestliže chcete extrahovat například pouze 1 až 3 zvukovou stopu, modifikovaly by se výše uvedené příkazy do následujícího tvaru 
 + 
 +  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -B -t 1+3 -Owav
  
 Výsledkem budou soubory v pracovním adresáři pojmenované ''audio_xx.wav'', kde ''xx'' představuje pořadové číslo zvukové stopy, soubory typu ''.inf'' obsahující informace o jednotlivých zvukových stopách a soubory ''audio.cddb'' a ''audio.cdindex''.\\ Výsledkem budou soubory v pracovním adresáři pojmenované ''audio_xx.wav'', kde ''xx'' představuje pořadové číslo zvukové stopy, soubory typu ''.inf'' obsahující informace o jednotlivých zvukových stopách a soubory ''audio.cddb'' a ''audio.cdindex''.\\
Řádek 242: Řádek 246:
 Pro převod souborů ''.wav'' na **formát //MP3//** použijeme enkodér ''lame''. Jestliže chcete převést soubor ''audio_xx.mp3'' na //MP3// a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval ''jmeno_skladby.mp3'' a měl konstantní datový tok 192 //kbps//, zadejte do příkazové řádky Pro převod souborů ''.wav'' na **formát //MP3//** použijeme enkodér ''lame''. Jestliže chcete převést soubor ''audio_xx.mp3'' na //MP3// a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval ''jmeno_skladby.mp3'' a měl konstantní datový tok 192 //kbps//, zadejte do příkazové řádky
  
-  lame -h -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3+  lame -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3
  
-Jestliže naopak chcete, aby datový tok byl proměnlivý s průměrnou hodnotou 128 //kbps//, zadejte+Převod souboru ''.wav'' do **formátu //Ogg Vorbis//** je analogický.
  
-  lame -h -vbr 128 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3+  oggenc -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg
  
-Všechny soubory ''.wav'' je možné najednou překonvertovat pomocí 
  
-  lame -h -b 192 *.wav+**Poznámka:** Kvalitu komprese je možné ovlivnit pomocí parametru ''-q''. V případě ''lame'' jsou povolené hodnoty od 0 do 9, v případě ''oggenc'' hodnoty od -1 do 10. Platí, že čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru a delší doba komprese.
  
-V tomto případě se budou výsledné soubory //MP3// jmenovat stejně, jako původní soubory ''.wav''.\\+  lame -b 192 -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3 
 +  oggenc -b 192 -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg
  
-Převod souboru ''.wav'' do **formátu //Ogg Vorbis//** je velice jednoduchý.+== Skript pro převod CD do formátu MP3 a Ogg Vorbis ==
  
-  oggenc -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg+Následující skript slouží k převodu //CD// na soubory formátu //MP3// popř//Ogg Vorbis//.
  
-Parametr ''-q'' nastavuje kvalitu enkódováníPovolené jsou hodnoty od do 10 (čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru). Jestliže chceme převést celé //CD// najednou, stačí použít syntaxi+  # Skript pro prevod hudebniho CD do formatu MP3 a Ogg Vorbis 
 +  # Michal Mackanic 
 +  # 9.5.2007, v 1.0 
 +  # 
 +  # Priklad pouziti: 
 +  # --------------- 
 +  # convertCD mp3 freedb m 
 +  # - vystupnim formatem je MP3 
 +  # - informace o CD stahne ze serveru freedb.org 
 +  # - nazev alba, umelce a skladby urcen automaticky 
 +  #  
 +  # convertCD ogg text a 
 +  # - vystupnim formatem je Ogg Vorbis 
 +  # - informace jsou stazeny primo z CD (musi se jednat o Text-CD) 
 +  # - uzivatel voli jmeno alba, umelce a skladby z nabidky  
 +  # 
 +  # convertCD mp3 freedb m /dev/hdc 
 +  # - vystupnim formatem je MP3 
 +  # - informace o CD stahne ze serveru freedb.org 
 +  # - nazev alba, umelce a skladby urcen automaticky 
 +  # - pro extrahovani zvukovych stop pouzij mechaniku /dev/hdc (standardne se pouziva hodnota promenne $defaultCDDevice) 
 +   
 +  # Nastaveni pomocnych promennych 
 +  copyCD="CopyCD" 
 +  defaultCDDevice="/dev/cdrom" 
 +  bitrate=192 
 +  qualityrate=9 
 +   
 +  ########################################################################################### 
 +   
 +  # Vymazani obrazovky 
 +  clear 
 +   
 +  # Kontrola zadanych parametru 
 +   
 +  invalidparameter=0 
 +   
 +  case $1 in 
 +     'mp3) codec='lame';; 
 +     'ogg' ) codec='oggenc';; 
 +     *) echo $1" invalid audio codec. Use values 'mp3or 'ogg' instead.";invalidparameter=1;; 
 +  esac 
 +   
 +  case $2 in 
 +     'freedb' infosource='-cddbp-server=freedb.org';; 
 +     'text' ) infosource='';; 
 +     *) echo $2" - invalid information source. Use values 'freedb' or 'text' instead.";invalidparameter=1;; 
 +  esac 
 +   
 +  case $3 in 
 +     'm' ) editinfo='-cddb=0';; 
 +     'a' ) editinfo='-cddb=1';; 
 +     *) echo $3" - invalid value. Use 'm' for manual editing or 'a' for automatic album, artist and song name recognition.";invalidparameter=1;; 
 +  esac 
 +   
 +  if test $invalidparameter = 1 
 +  then 
 +     echo "Exiting..." 
 +     exit 
 +  fi 
 +   
 +  # Nastaveni CD/DVD-ROM mechaniky 
 +   
 +  if test  $4 = $empty 
 +  then 
 +     CDdevice=$defaultCDDevice 
 +  else 
 +     CDdevice=$4 
 +  fi 
 +   
 +  # Vytvoreni a nastaveni pracovniho adresare 
 +   
 +  echo "Creating folder "$copyCD"..." 
 +  if test -d "$copyCD" 
 +  then 
 +     echo "Folder "$copyCD" already exists!" 
 +     echo "Do you want to delete the content of the folder? (y/n)" 
 +     read deletefolder 
 +   
 +        if test $deletefolder = "y" 
 +        then 
 +           cd $copyCD 
 +           echo "Deleting all files in folder "$copyCD"..." 
 +           rm -f * 
 +           cd .. 
 +        else 
 +           echo "Exiting..." 
 +           exit 
 +        fi 
 +   
 +  else 
 +     mkdir $copyCD 
 +  fi 
 +   
 +  echo "Setting "$copyCD" as a working folder..." 
 +  cd $copyCD 
 +   
 +  # Vyextrahovani hudebnich stop z CD do pracovniho adrease 
 +  echo 
 +  cdda2wav dev="$CDdevice" -vall "$editinfo" "$infosource" -B -Owav 
 +   
 +  # Konverze do MP3 nebo Ogg Vorbis 
 +  for x in `ls *.wav` 
 +  do 
 +     filename=`echo $x | cut -f1 -d"."
 +     performer=`cat $filename.inf | grep "Performer=" | cut -f2 -d"'"
 +     albumtitle=`cat $filename.inf | grep "Albumtitle=" | cut -f2 -d"'"
 +     tracktitle=`cat $filename.inf | grep "Tracktitle=" | cut -f2 -d"'"
 +     tracknumber=`cat $filename.inf | grep "Tracknumber=" | cut -f2` 
 +     albumgender=`cat audio.cddb | grep "DGENRE" | cut -f2 -d"="
 +     albumyear=`cat audio.cddb | grep "DYEAR" | cut -f2 -d"="
 +   
 +     if test $performer = $empty 
 +     then 
 +        echo "No data on CD available. MP3/Ogg Vorbis files will not be tagged!" 
 +        willbetagged=0 
 +     else 
 +        willbetagged=1 
 +     fi 
 +   
 +    if test $albumgender = "Unknown" 
 +    then 
 +       albumgender="Other" 
 +    fi 
 +   
 +     if test $codec = "lame" 
 +     then 
 +        if test $willbetagged = "1" 
 +        then 
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate --ta "$performer" --tl "$albumtitle" --tt "$tracktitle" --tn $tracknumber --tg "$albumgender" --ty $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".mp3 
 +        else 
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".mp3 
 +        fi 
 +     else 
 +        if test $willbetagged = "1" 
 +        then 
 +    oggenc -b $bitrate -q $qualityrate -a "$performer" -l "$albumtitle" -t "$tracktitle" -N $tracknumber -G "$albumgender" -d $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".ogg 
 +        else 
 +           oggenc -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".ogg 
 +        fi 
 +     fi  
 +  done 
 +   
 +  # Vymazani pomocnych souboru 
 +  echo 
 +  echo "Do you want to delete auxiliary files? (y/n)" 
 +  read deleteauxiliaryfiles 
 +   
 +  if test $deleteauxiliaryfiles = "y" 
 +  then 
 +     echo "Deleting all auxiliary files in folder "$copyCD"..." 
 +     rm -f *.wav 
 +     rm -f *.inf 
 +     rm -f audio.* 
 +  fi 
 +   
 +  exit
  
-  oggenc -q 9 *.wav+Vytvořte soubor ''convertCD'' pomocí
  
-Opějako v ípadě //MP3// bude platitže výsledné soubory //.ogg// se budou jmenovat stejně jako jejich ''.wav'' protějšky.\\+  gedit convertCD 
 + 
 +do kterého nakopírujete výše uvedený skript. Pro soubor ''convertCD'' nastavte práva spouštění. 
 + 
 +  chmod u+x convertCD 
 + 
 +Jestliže budete chtít evést audio //CD// do formátu //MP3//, které se nachází v zařízení ''/dev/cdrom'', stačí zadat 
 + 
 +  ./convertCD mp3 freedb a /dev/cdrom 
 + 
 +Skript vytvoří v pracovním adresáři adresář ''CopyCD'', kam extrahuje audio stopy, které následně převede do formátu //MP3//. Výsledné //MP3// soubory jsou pojmenovány stejně jako příslušná skladba a navíc jsou opatřeny tagy, jsou-li k dispozici. 
 +\\ 
 +Převod audio //CD// na //Ogg Vorbis// lze provést podobně pomocí přikazu 
 + 
 +  ./coonvertCD ogg freedb a /dev/cdrom
  
 === Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací === === Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací ===
Řádek 288: Řádek 462:
  
 V případě, že bude chtít namísto //MP3// používat jako výchozí formát //Ogg Vorbis//, nastavte menu na položku //Kvalita CD, zrátová (Ogg multimédia)//. V případě, že bude chtít namísto //MP3// používat jako výchozí formát //Ogg Vorbis//, nastavte menu na položku //Kvalita CD, zrátová (Ogg multimédia)//.
 +
 +== Audio Tag Tool ==
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6instalace_aplikaci#Přidání repozitáře]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]].
 +
 +{{ navody: tagtool.png }}
 +
 +//Audio Tag Tool// slouží k přidání tagů k audio souborům formátu //mp3// a //ogg//. Tagy jsou součástí audio souboru a obsahují informace o dané skladbě (např. jméno interpreta, skupiny, rok vydaní nebo hudební žánr) a umožňují přehrávání hudby podle vybraného kritéria. Tagy jsou běžně podporovány všemi novějšími //mp3// přehrávači. Z dostupných audio přehrávačů umí s tagy pracovat např. [[navody:fc6nekomercni_aplikace_multimedia#instalace_multimedialniho_prehravace_amarok |Amarok ]]; [[navody:fc6nekomercni_aplikace_multimedia#instalace_multimedialniho_prehravace_xmms |XMMS]] naopak s tagy pracovat neumí.\\
 +
 +Aplikaci nainstalujete pomocí
 +
 +  yum -y install tagtool
 +
 +//Audio Tag Tool// spustíte přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> Audio Tag Tool//.
 +
  
 ===== ===== ===== =====
 [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]] [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]]
  • navody/fc6ripovani.1170522249.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:04
  • (upraveno mimo DokuWiki)