navody:fc6ripovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
navody:fc6ripovani [2007/04/09 22:18]
macky
navody:fc6ripovani [2018/01/24 14:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +[[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]]
  
 +===== Ripování DVD a hudebních CD =====
 +
 +:!: **Poznámka:** Kopírovat je možné pouze //CD/DVD// pro vlastní potřebu, jestliže jste právoplatným majitelem tohoto //CD/DVD//. V opačném případě porušujete zákon.\\
 +
 +==== Ripování DVD ====
 +
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6instalace_aplikaci#Přidání repozitáře]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Přehrávání DVD]].
 +
 +=== Ripování DVD pomocí příkazové řádky ===
 +
 +Tato kapitola vznikla na základě návodu uveřejněného na stránkách [[http://mandrivausers.org/lofiversion/index.php/t33562.html|mandrivausers.org]] a [[http://wiki.tuxbox.org/DVD_in_TS-Datei_umwandeln|wiki.tuxbox.org]].
 +
 +**Poznámka:** Pro zkopírování //DVD// budete potřebovat na pevném disku nejméně dva a půlkrát kolik místa než je velikost samotného //DVD// - to u jednostranného //DVD// představuje cca 12 //GB//.
 +
 +== Instalace nezbytných aplikací ==
 +
 +Pro ripování //DVD// budete potřebovat balíčky ''transcode'', ''dvdauthor'' a program ''ifo_dump'' z balíčku ''ogle''.
 + 
 +  yum -y install transcode
 +  yum -y install dvdauthor
 +  wget http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/6/ogle/ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm
 +  rpm -ihv ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm
 +  rm -f ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm
 +
 +== Informace o struktuře DVD ==
 +
 +**Poznámka:** Následující příkazy můžete spouštět z účtu běžného uživatele.
 +
 +Předpokládejme, že //DVD// je vloženo do zařízení ''/dev/dvd''. Pomocí příkazu((Je možné, že samotný film nebude obsažen hned v prvním titulu //DVD//. V tomto případě použijte namísto ''-T 1'' přepínač ''-T cisto_titulu'', kde ''cislo_titulu'' představuje číslo titulu, který obsahuje film.))
 +
 +
 +  tcprobe -i /dev/dvd -T 1
 +  
 +  [tcprobe] DVD image/device
 +  (dvd_reader.c) mpeg2 pal 4:3 U0 720x576 film
 +  (dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 2Ch
 +  (dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 6Ch
 +  (dvd_reader.c) subtitle 00=<cs>
 +  (dvd_reader.c) DVD title 1/4: 24 chapter(s), 1 angle(s), title set 1
 +  (dvd_reader.c) title playback time: 03:26:44.21  12405 sec
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 01] 00:00:00.000 , block from 0 to 52659
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 02] 00:02:50.040 , block from 52660 to 190186
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 03] 00:10:07.920 , block from 190187 to 435321
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 04] 00:22:52.440 , block from 435322 to 621771
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 05] 00:32:39.840 , block from 621772 to 764368
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 06] 00:40:13.800 , block from 764369 to 939370
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 07] 00:49:35.760 , block from 939371 to 1163306
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 08] 01:01:21.360 , block from 1163307 to 1318094
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 09] 01:09:30.960 , block from 1318095 to 1403687
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 10] 01:14:00.480 , block from 1403688 to 1561758
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 11] 01:22:26.280 , block from 1561759 to 1758232
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 12] 01:32:53.280 , block from 1758233 to 1894212
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 13] 01:40:13.320 , block from 1894213 to 1988589
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 14] 01:51:44.080 , block from 1988590 to 2113453
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 15] 01:58:49.840 , block from 2113454 to 2249776
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 16] 02:04:41.320 , block from 2249777 to 2360246
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 17] 02:11:58.960 , block from 2360247 to 2499357
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 18] 02:22:10.720 , block from 2499358 to 2696321
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 19] 02:33:15.640 , block from 2696322 to 2909936
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 20] 02:40:56.680 , block from 2909937 to 3060205
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 21] 02:48:44.680 , block from 3060206 to 3210229
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 22] 03:00:13.840 , block from 3210230 to 3432735
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 23] 03:13:27.760 , block from 3432736 to 3683133
 +  (dvd_reader.c) [Chapter 24] 03:22:28.480 , block from 3683134 to 3860426
 +  [tcprobe] summary for /dev/hdc, (*) = not default, 0 = not detected
 +  import frame size: -g 720x576 [720x576]
 +     aspect ratio: 4:3 (*)
 +       frame rate: -f 25.000 [25.000] frc=3
 +      audio track: -a 0 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000]
 +      audio track: -a 1 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000]
 +  [tcprobe] V: 310125 frames, 12405 sec @ 25.000 fps
 +  [tcprobe] A: 193.83 MB @ 128 kbps
 +  [tcprobe] CD:  650 MB | V:  456.2 MB @ 308.5 kbps
 +  [tcprobe] CD:  700 MB | V:  506.2 MB @ 342.3 kbps
 +  [tcprobe] CD: 1300 MB | V: 1106.2 MB @ 748.0 kbps
 +  [tcprobe] CD: 1400 MB | V: 1206.2 MB @ 815.6 kbps
 +
 +získáte informace o struktuře prvního titulu //DVD//. Z výše uvedeného popisu je možné mimojiné zjistit označení požadovaných zvukových stop a titulků. V našem konkrétním případě se na //DVD// nachází dvě zvukové stopy v japonštině (2Ch a 6Ch).
 +
 +  ...
 +  (dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 2Ch
 +  (dvd_reader.c) ac3 ja drc 48kHz 6Ch
 +  ...
 +  audio track: -a 0 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000]
 +  audio track: -a 1 [0] -e 48000,16,2 [48000,16,2] -n 0x2000 [0x2000]
 +  ...
 +
 +Titulky jsou k dispozici pouze v českém jazyce.
 +
 +  ...
 +  (dvd_reader.c) subtitle 00=<cs>
 +  ...
 +
 +== Extrahování video a audio stop ==
 +
 +Vytvořte pracovní adresář, ve kterém bude zpracovávat //DVD//.
 +
 +  mkdir /opt/nazev_filmu
 +  cd /opt/nazev_filmu
 +
 +Všechny kapitoly prvního titulu daného //DVD// lze vyextrahovat do souboru ''video.vob'' pomocí
 +
 +  tccat -i /dev/dvd -T 1 -L -P > video.vob
 +
 +Příslušný audio stream ze souboru ''video.vob'' získáte příkazem
 +
 +  tcextract -i video.vob -t vob -x ac3 -a cislo_audio_stopy > nazev_filmu.ac3
 +
 +video stopy pak pomocí
 +
 +  tcextract -i video.vob -t vob -x mpeg2 > nazev_filmu.m2v
 +
 +== Extrahování titulků ==
 +
 +Pomocí příkazu ''ifo_dump'' získáte barevnou paletu titulků.
 +
 +  ifo_dump /dev/dvd 1 | grep Color | sed 's/Color ..: 00\\' > palette.yuv
 +
 +Samotné titulky je možné získat s využitím barevné palety ''palette.yuv'' pomocí příkazu
 +
 +  spuunmux -s cislo_titulku -p palette.yuv video.vob
 +
 +== Koeficient přepočtu ==
 +
 +Standardní velikost //DVD// je 4.7 //GB//. Aby se výsledný soubor vešel na //DVD//, je třeba vypočítat tzv. koeficient přepočtu. Ten následně použijete pro "přepočet" velikosti souboru ''nazev_filmu.m2v''.
 +Koeficient vypočtěte podle následujícího vzorce
 +
 +  k = velikost_souboru_nazev_filmu.m2v/((4.7E9 - velikost_souboru_nazev_filmu.ac3 - velikost_titulku)*1.04)
 +
 +**Poznámka:** Velikost souboru ''nazev_filmu.m2v'' a ''nazev_filmu.ac3'' zjistíte pomocí příkazu ''du -h nazev_souboru'', velikost titulků pak pomocí ''du -h -c *.png''.
 +
 +Jestliže je koeficient přepočtu větší než 1, je třeba upravit velikost souboru ''nazev_filmu.m2v''((V případě, že bude koeficient vyšší než 2, utrpí tím značně kvalita videa.)).
 +
 +  tcrequant -i nazev_filmu.m2v -o k_nazev_filmu.m2v -f hodnota_koeficientu_k
 +  rm -f nazev_filmu.m2v
 +  mv k_nazev_filmu.m2v nazev_filmu.m2v
 +
 +== Spojení titulků, video a audio stop ==
 +
 +Dalším krokem je "smíchat" dohromady video a audio stream.
 +
 +  mplex -f 8 -o nazev_filmu.mpg nazev_filmu.m2v nazev_filmu.ac3
 +
 +Jestliže jste si připravili titulky, je třeba tyto titulky přidat.
 +
 +  spumux sub.xml < nazev_filmu.mpg > nazev_filmu.vob
 +
 +== Odstranění nepotřebných souborů ==
 +
 +V případě, že jste extrahovali pouze video a audio stopy, bude výsledným souborem ''nazev_filmu.mpg''. Nepotřebné soubory odstraníte pomocí
 +
 +  rm -f video.vob
 +  rm -f nazev_filmu.ac3
 +  rm -f nazev_filmu.m2v
 +  rm -f sub.xml
 +  rm -f *.png
 +
 +V případě, že je Vaším výsledným souborem ''nazev_filmu.vob'', který kromě video a audio streamu obsahuje také titulky, odstraňte také soubor ''nazev_filmu.mpg''.
 +
 +  rm -f nazev_filmu.mpg
 +
 +== Závěrem ==
 +
 +Výsledný soubor ''nazev_filmu.mpg'' popř. ''nazev_filmu.vob'' můžete [[navody:fc6vypalovani|vypálit]] na //DVD// nebo přímo přehrát pomocí aplikace //Xine//.
 +
 +=== Ripování DVD pomocí grafických aplikací ===
 +
 +== DVD::rip ==
 +
 +{{ dvdrip.png }}
 +
 +//DVD:rip// je grafickou nadstavbou pro rodinu výše zmiňovaných příkazů. Tato aplikace slouží k ripování //DVD//.\\
 +
 +Nejjednodušším způsobem, jak nainstalovat //DVD::rip// je použít repozitář //freshrpms//. Repozitář přidáte do systému následujícím způsobem
 +
 +  wget -c http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/6/freshrpms-release/freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 +  rpm -i freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 +  rm -f freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 +
 +Pro samotnou instalaci //DVD::rip// stačí pouze zadat
 +
 +  yum -y install dvdrip
 +
 +Aplikaci je pak možné spustit přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> DVD Ripper and Encoder//.\\
 +Kompletní návod v anglickém jazyce na ovládání aplikace naleznete např. [[http://www.exit1.org/dvdrip/doc/index.cipp |zde]].
 +
 +** Poznámka: ** Vzhledem k tomu, že repozitář //freshrpms// není zcela kompatibilní s defaulními depozitáři //Fedora Core//, je vhodné po provední instalace aplikace //DVD::rip// zamezit, aby byl Váš systém z tohoto repozitáře pravidelně aktualizován. Tím předejdete případným konfliktů mezi balíčky z defaultních //Fedora Core// repozitářů a repozitáře //freshrpms//. Otevřete konfigurační soubor repozitáře //freshrpms//
 +
 +  gedit /etc/yum.repos.d/freshrpms.repo
 +
 +a nahraďte řádek
 +
 +  enabled=1
 +
 +řádkem
 +
 +  enabled=0
 +  
 +Prohledávání repozitáře //freshrpms// při instalaci je pak možné "ručně" povolit pomocí příkazu
 +
 +  yum -y install --enablerepo=freshrpms jmeno_balicku
 +
 +==== Ripování hudebních CD ====
 +
 +Nejznámějším formátem pro komprimaci zvuku je //MP3//, který se stal průmyslovým standardem pro nejrůznější multimediální zařízení. Ve světě //Linux//u je nicméně také velice populárním formátem //Ogg Vorbis//. Tento formát se vyznačuje tím, že se narozdíl od //MP3// jedná o otevřený formát((Patenty, které zatěžují formát //MP3//, jsou důvodem, proč není podpora //MP3// součástí standardní distribuce //Fedora Core//.)) a jeho soubory jsou při srovnatelné kvalitě o cca 40% menší.\\
 +
 +=== Kopírování a ripování hudebních CD pomocí příkazové řádky ==
 +
 +== Kopírování hudebních CD ==
 +
 +Předpokládejme, že //CD/DVD-ROM// mechanika je ''/dev/cdrom''. Nejprve vytvořte adresář, vekterém budete pracovat.
 +
 +  mkdir CopyCD
 +  cd CopyCD
 +
 +V dalším kroku stáhněte informace o //CD// buď přímo ze samotného //CD// (jedná-li se o tzv. //Text-CD//) nebo ze serveru //freedb.org// a extrahujte všechny zvukové stopy do formátu ''.wav''. Přepínač ''cddb=0'' Vám umožňuje ručně vybrat nejvhodnější názvy alba, skladeb apod. V případě, že chcete, aby výběr nejvhodnějšího jména proběhl automaticky, použijte přepínač ''cddb=1''. V případě, že potřebné informace jsou uloženy přímo na //CD// (tj. jedná se textové //CD//), zadejte
 +
 +  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -B -Owav
 +
 +popř. chcete-li informace o //CD// stáhnout z //freedb.org//((Tímto způsobem lze s normálního //CD// vyrobit //Text-CD//.))
 +
 +  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -cddbp-server=freedb.org -B -Owav
 +
 +Jestliže chcete extrahovat například pouze 1 až 3 zvukovou stopu, modifikovaly by se výše uvedené příkazy do následujícího tvaru
 +
 +  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -B -t 1+3 -Owav
 +
 +Výsledkem budou soubory v pracovním adresáři pojmenované ''audio_xx.wav'', kde ''xx'' představuje pořadové číslo zvukové stopy, soubory typu ''.inf'' obsahující informace o jednotlivých zvukových stopách a soubory ''audio.cddb'' a ''audio.cdindex''.\\
 +
 +Samotné hudební //CD// pak vypálíte pomocí příkazu
 +
 +  cdrecord -eject -v dev=/dev/cdrom speed=16 -dao -useinfo -text *.wav
 +
 +== Ripování hudebních CD ==
 +
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6ripovani#Kopírování hudebních CD]].
 +
 +Postupujte podle návodu uvedeného v kapitole [[navody:fc6ripovani#Kopírování hudebních CD]] až do okamžiku před vypálením hudebního //CD.// Výsledkem by měly být soubory ''.wav'' v pracovním adresáři //CopyCD//.\\
 +
 +Pro převod souborů ''.wav'' na **formát //MP3//** použijeme enkodér ''lame''. Jestliže chcete převést soubor ''audio_xx.mp3'' na //MP3// a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval ''jmeno_skladby.mp3'' a měl konstantní datový tok 192 //kbps//, zadejte do příkazové řádky
 +
 +  lame -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3
 +
 +Převod souboru ''.wav'' do **formátu //Ogg Vorbis//** je analogický.
 +
 +  oggenc -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg
 +
 +
 +**Poznámka:** Kvalitu komprese je možné ovlivnit pomocí parametru ''-q''. V případě ''lame'' jsou povolené hodnoty od 0 do 9, v případě ''oggenc'' hodnoty od -1 do 10. Platí, že čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru a delší doba komprese.
 +
 +  lame -b 192 -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3
 +  oggenc -b 192 -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg
 +
 +== Skript pro převod CD do formátu MP3 a Ogg Vorbis ==
 +
 +Následující skript slouží k převodu //CD// na soubory formátu //MP3// popř. //Ogg Vorbis//.
 +
 +  # Skript pro prevod hudebniho CD do formatu MP3 a Ogg Vorbis
 +  # Michal Mackanic
 +  # 9.5.2007, v 1.0
 +  #
 +  # Priklad pouziti:
 +  # ---------------
 +  # convertCD mp3 freedb m
 +  # - vystupnim formatem je MP3
 +  # - informace o CD stahne ze serveru freedb.org
 +  # - nazev alba, umelce a skladby urcen automaticky
 +  # 
 +  # convertCD ogg text a
 +  # - vystupnim formatem je Ogg Vorbis
 +  # - informace jsou stazeny primo z CD (musi se jednat o Text-CD)
 +  # - uzivatel voli jmeno alba, umelce a skladby z nabidky 
 +  #
 +  # convertCD mp3 freedb m /dev/hdc
 +  # - vystupnim formatem je MP3
 +  # - informace o CD stahne ze serveru freedb.org
 +  # - nazev alba, umelce a skladby urcen automaticky
 +  # - pro extrahovani zvukovych stop pouzij mechaniku /dev/hdc (standardne se pouziva hodnota promenne $defaultCDDevice)
 +  
 +  # Nastaveni pomocnych promennych
 +  copyCD="CopyCD"
 +  defaultCDDevice="/dev/cdrom"
 +  bitrate=192
 +  qualityrate=9
 +  
 +  ###########################################################################################
 +  
 +  # Vymazani obrazovky
 +  clear
 +  
 +  # Kontrola zadanych parametru
 +  
 +  invalidparameter=0
 +  
 +  case $1 in
 +     'mp3' ) codec='lame';;
 +     'ogg' ) codec='oggenc';;
 +     *) echo $1" - invalid audio codec. Use values 'mp3' or 'ogg' instead.";invalidparameter=1;;
 +  esac
 +  
 +  case $2 in
 +     'freedb' ) infosource='-cddbp-server=freedb.org';;
 +     'text' ) infosource='';;
 +     *) echo $2" - invalid information source. Use values 'freedb' or 'text' instead.";invalidparameter=1;;
 +  esac
 +  
 +  case $3 in
 +     'm' ) editinfo='-cddb=0';;
 +     'a' ) editinfo='-cddb=1';;
 +     *) echo $3" - invalid value. Use 'm' for manual editing or 'a' for automatic album, artist and song name recognition.";invalidparameter=1;;
 +  esac
 +  
 +  if test $invalidparameter = 1
 +  then
 +     echo "Exiting..."
 +     exit
 +  fi
 +  
 +  # Nastaveni CD/DVD-ROM mechaniky
 +  
 +  if test  $4 = $empty
 +  then
 +     CDdevice=$defaultCDDevice
 +  else
 +     CDdevice=$4
 +  fi
 +  
 +  # Vytvoreni a nastaveni pracovniho adresare
 +  
 +  echo "Creating folder "$copyCD"..."
 +  if test -d "$copyCD"
 +  then
 +     echo "Folder "$copyCD" already exists!"
 +     echo "Do you want to delete the content of the folder? (y/n)"
 +     read deletefolder
 +  
 +        if test $deletefolder = "y"
 +        then
 +           cd $copyCD
 +           echo "Deleting all files in folder "$copyCD"..."
 +           rm -f *
 +           cd ..
 +        else
 +           echo "Exiting..."
 +           exit
 +        fi
 +  
 +  else
 +     mkdir $copyCD
 +  fi
 +  
 +  echo "Setting "$copyCD" as a working folder..."
 +  cd $copyCD
 +  
 +  # Vyextrahovani hudebnich stop z CD do pracovniho adrease
 +  echo
 +  cdda2wav dev="$CDdevice" -vall "$editinfo" "$infosource" -B -Owav
 +  
 +  # Konverze do MP3 nebo Ogg Vorbis
 +  for x in `ls *.wav`
 +  do
 +     filename=`echo $x | cut -f1 -d"."`
 +     performer=`cat $filename.inf | grep "Performer=" | cut -f2 -d"'"`
 +     albumtitle=`cat $filename.inf | grep "Albumtitle=" | cut -f2 -d"'"`
 +     tracktitle=`cat $filename.inf | grep "Tracktitle=" | cut -f2 -d"'"`
 +     tracknumber=`cat $filename.inf | grep "Tracknumber=" | cut -f2`
 +     albumgender=`cat audio.cddb | grep "DGENRE" | cut -f2 -d"="`
 +     albumyear=`cat audio.cddb | grep "DYEAR" | cut -f2 -d"="`
 +  
 +     if test $performer = $empty
 +     then
 +        echo "No data on CD available. MP3/Ogg Vorbis files will not be tagged!"
 +        willbetagged=0
 +     else
 +        willbetagged=1
 +     fi
 +  
 +    if test $albumgender = "Unknown"
 +    then
 +       albumgender="Other"
 +    fi
 +  
 +     if test $codec = "lame"
 +     then
 +        if test $willbetagged = "1"
 +        then
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate --ta "$performer" --tl "$albumtitle" --tt "$tracktitle" --tn $tracknumber --tg "$albumgender" --ty $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".mp3
 +        else
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".mp3
 +        fi
 +     else
 +        if test $willbetagged = "1"
 +        then
 +    oggenc -b $bitrate -q $qualityrate -a "$performer" -l "$albumtitle" -t "$tracktitle" -N $tracknumber -G "$albumgender" -d $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".ogg
 +        else
 +           oggenc -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".ogg
 +        fi
 +     fi
 +  done
 +  
 +  # Vymazani pomocnych souboru
 +  echo
 +  echo "Do you want to delete auxiliary files? (y/n)"
 +  read deleteauxiliaryfiles
 +  
 +  if test $deleteauxiliaryfiles = "y"
 +  then
 +     echo "Deleting all auxiliary files in folder "$copyCD"..."
 +     rm -f *.wav
 +     rm -f *.inf
 +     rm -f audio.*
 +  fi
 +  
 +  exit
 +
 +Vytvořte soubor ''convertCD'' pomocí
 +
 +  gedit convertCD
 +
 +do kterého nakopírujete výše uvedený skript. Pro soubor ''convertCD'' nastavte práva spouštění.
 +
 +  chmod u+x convertCD
 +
 +Jestliže budete chtít převést audio //CD// do formátu //MP3//, které se nachází v zařízení ''/dev/cdrom'', stačí zadat
 +
 +  ./convertCD mp3 freedb a /dev/cdrom
 +
 +Skript vytvoří v pracovním adresáři adresář ''CopyCD'', kam extrahuje audio stopy, které následně převede do formátu //MP3//. Výsledné //MP3// soubory jsou pojmenovány stejně jako příslušná skladba a navíc jsou opatřeny tagy, jsou-li k dispozici.
 +\\
 +Převod audio //CD// na //Ogg Vorbis// lze provést podobně pomocí přikazu
 +
 +  ./coonvertCD ogg freedb a /dev/cdrom
 +
 +=== Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací ===
 +
 +== Juicer ==
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6instalace_aplikaci#Přidání repozitáře]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]].
 +
 +{{ juicer.png }}
 +
 +//Juicer// je grafická aplikace, která se používá pro převod hudebních //CD// na soubory typu //Ogg Vorbis// nebo //MP3//. Aplikaci //Juicer// lze nainstalovat pomocí
 +
 +  yum -y install sound-juicer
 +
 +//Juicer// spustíte přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> Extraktor zvukových CD Sound Juicer//.\\
 +
 +Standardním formátem pro enkódování je //Ogg Vorbis//. Podporu //MP3// je nutné ručně přidat.\\
 +
 +Vyberte nabídku //Upravit -> Nastavení//. V okně //Nastavení// klikněte na //Upravit profily...//. Dále pokračujte tlačítkem //Nový// a zadejte název nového profilu //Kvalita CD, ztrátová//. V okně, které se objeví, vyplňte políčko //Popis profilu// jako //MP3 multimédia//. Do políčka //Pipeline GStreameru// doplňte
 +
 +  lame -h -vbr 128 name=enc
 +
 +a do políčka //Přípona souboru// zadejte //mp3//. Dále zaškrtněte políčko //Aktivní// a potvrďte tlačítkem //Budiž//. Restartujte //Juicer// a opět vyberte nabídku //Upravit -> Nastavení//. V roletkovém menu //Formát výstupu:// vyberte nově vytvořený profil. Tento profil nyní bude výchozím profilem pro extrahování hudebních //CD//.\\
 +
 +V případě, že bude chtít namísto //MP3// používat jako výchozí formát //Ogg Vorbis//, nastavte menu na položku //Kvalita CD, zrátová (Ogg multimédia)//.
 +
 +== Audio Tag Tool ==
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6instalace_aplikaci#Přidání repozitáře]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]].
 +
 +{{ navody: tagtool.png }}
 +
 +//Audio Tag Tool// slouží k přidání tagů k audio souborům formátu //mp3// a //ogg//. Tagy jsou součástí audio souboru a obsahují informace o dané skladbě (např. jméno interpreta, skupiny, rok vydaní nebo hudební žánr) a umožňují přehrávání hudby podle vybraného kritéria. Tagy jsou běžně podporovány všemi novějšími //mp3// přehrávači. Z dostupných audio přehrávačů umí s tagy pracovat např. [[navody:fc6nekomercni_aplikace_multimedia#instalace_multimedialniho_prehravace_amarok |Amarok ]]; [[navody:fc6nekomercni_aplikace_multimedia#instalace_multimedialniho_prehravace_xmms |XMMS]] naopak s tagy pracovat neumí.\\
 +
 +Aplikaci nainstalujete pomocí
 +
 +  yum -y install tagtool
 +
 +//Audio Tag Tool// spustíte přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> Audio Tag Tool//.
 +
 +
 +===== =====
 +[[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]]