navody:fc6ripovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
navody:fc6ripovani [2006/11/05 18:11]
macky
navody:fc6ripovani [2007/04/09 22:15]
macky
Řádek 1: Řádek 1:
 [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]] [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]]
- 
- 
  
 ===== Ripování DVD a hudebních CD ===== ===== Ripování DVD a hudebních CD =====
  
-Kopírovat je možné pouze //CD/DVD// pro vlastní potřebu, jestliže jste právoplatným majitelem tohoto //CD/DVD//. V opačném případě porušujete zákon.\\+:!: **Poznámka:** Kopírovat je možné pouze //CD/DVD// pro vlastní potřebu, jestliže jste právoplatným majitelem tohoto //CD/DVD//. V opačném případě porušujete zákon.\\
  
 ==== Ripování DVD ==== ==== Ripování DVD ====
-Tato kapitola vznikla na základě návodu uveřejněného na stránkách [[http://mandrivausers.org/lofiversion/index.php/t33562.html|mandrivausers.org]] a [[http://wiki.tuxbox.org/DVD_in_TS-Datei_umwandeln|wiki.tuxbox.org]]. 
  
   * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].   * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
Řádek 14: Řádek 11:
   * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]].   * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]].
   * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Přehrávání DVD]].   * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Přehrávání DVD]].
 +
 +=== Ripování DVD pomocí příkazové řádky ===
 +
 +Tato kapitola vznikla na základě návodu uveřejněného na stránkách [[http://mandrivausers.org/lofiversion/index.php/t33562.html|mandrivausers.org]] a [[http://wiki.tuxbox.org/DVD_in_TS-Datei_umwandeln|wiki.tuxbox.org]].
  
 **Poznámka:** Pro zkopírování //DVD// budete potřebovat na pevném disku nejméně dva a půlkrát kolik místa než je velikost samotného //DVD// - to u jednostranného //DVD// představuje cca 12 //GB//. **Poznámka:** Pro zkopírování //DVD// budete potřebovat na pevném disku nejméně dva a půlkrát kolik místa než je velikost samotného //DVD// - to u jednostranného //DVD// představuje cca 12 //GB//.
  
-=== Instalace nezbytných aplikací ===+== Instalace nezbytných aplikací ==
  
 Pro ripování //DVD// budete potřebovat balíčky ''transcode'', ''dvdauthor'' a program ''ifo_dump'' z balíčku ''ogle''. Pro ripování //DVD// budete potřebovat balíčky ''transcode'', ''dvdauthor'' a program ''ifo_dump'' z balíčku ''ogle''.
Řádek 27: Řádek 28:
   rm -f ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm   rm -f ogle-0.9.2-7.fc6.i386.rpm
  
-=== Informace o struktuře DVD ===+== Informace o struktuře DVD == 
 + 
 +**Poznámka:** Následující příkazy můžete spouštět z účtu běžného uživatele. 
 + 
 +Předpokládejme, že //DVD// je vloženo do zařízení ''/dev/dvd''. Pomocí příkazu((Je možné, že samotný film nebude obsažen hned v prvním titulu //DVD//. V tomto případě použijte namísto ''-T 1'' přepínač ''-T cisto_titulu'', kde ''cislo_titulu'' představuje číslo titulu, který obsahuje film.))
  
-Předpokládejme, že //DVD// je vložen do zařízení ''/dev/dvd''. Pomocí příkazu 
  
-  tcprobe -i /dev/dvd+  tcprobe -i /dev/dvd -T 1
      
   [tcprobe] DVD image/device   [tcprobe] DVD image/device
Řádek 77: Řádek 81:
   [tcprobe] CD: 1400 MB | V: 1206.2 MB @ 815.6 kbps   [tcprobe] CD: 1400 MB | V: 1206.2 MB @ 815.6 kbps
  
-získáte informace o struktuře //DVD//. Z výše uvedeného popisu je možné mimojiné zjistit označení požadovaných zvukových stop a titulků. V našem konkrétním případě se na //DVD// nachází dvě zvukové stopy v japonštině (2Ch a 6Ch).+získáte informace o struktuře prvního titulu //DVD//. Z výše uvedeného popisu je možné mimojiné zjistit označení požadovaných zvukových stop a titulků. V našem konkrétním případě se na //DVD// nachází dvě zvukové stopy v japonštině (2Ch a 6Ch).
  
   ...   ...
Řádek 93: Řádek 97:
   ...   ...
  
-=== Extrahování video a audio stop ===+== Extrahování video a audio stop ==
  
 Vytvořte pracovní adresář, ve kterém bude zpracovávat //DVD//. Vytvořte pracovní adresář, ve kterém bude zpracovávat //DVD//.
Řádek 100: Řádek 104:
   cd /opt/nazev_filmu   cd /opt/nazev_filmu
  
-Všechny kapitoly na daném //DVD// lze vyextrahovat do souboru ''video.vob'' pomocí+Všechny kapitoly prvního titulu daného //DVD// lze vyextrahovat do souboru ''video.vob'' pomocí
  
   tccat -i /dev/dvd -T 1 -L -P > video.vob   tccat -i /dev/dvd -T 1 -L -P > video.vob
Řádek 110: Řádek 114:
 video stopy pak pomocí video stopy pak pomocí
  
-  tcextract -i video.vob -t vob -x mpeg2 -a cislo_video_stopy > nazev_filmu.m2v+  tcextract -i video.vob -t vob -x mpeg2 > nazev_filmu.m2v
  
-=== Extrahování titulků ===+== Extrahování titulků ==
  
 Pomocí příkazu ''ifo_dump'' získáte barevnou paletu titulků. Pomocí příkazu ''ifo_dump'' získáte barevnou paletu titulků.
Řádek 122: Řádek 126:
   spuunmux -s cislo_titulku -p palette.yuv video.vob   spuunmux -s cislo_titulku -p palette.yuv video.vob
  
-=== Koeficient přepočtu ===+== Koeficient přepočtu ==
  
 Standardní velikost //DVD// je 4.7 //GB//. Aby se výsledný soubor vešel na //DVD//, je třeba vypočítat tzv. koeficient přepočtu. Ten následně použijete pro "přepočet" velikosti souboru ''nazev_filmu.m2v''. Standardní velikost //DVD// je 4.7 //GB//. Aby se výsledný soubor vešel na //DVD//, je třeba vypočítat tzv. koeficient přepočtu. Ten následně použijete pro "přepočet" velikosti souboru ''nazev_filmu.m2v''.
 Koeficient vypočtěte podle následujícího vzorce Koeficient vypočtěte podle následujícího vzorce
  
-  k = velikost_souboru_nazev_filmu.m2v/(4.7E9 - velikost_souboru_nazev_filmu.ac3 - velikost_titulku)/1.04+  k = velikost_souboru_nazev_filmu.m2v/((4.7E9 - velikost_souboru_nazev_filmu.ac3 - velikost_titulku)*1.04)
  
 **Poznámka:** Velikost souboru ''nazev_filmu.m2v'' a ''nazev_filmu.ac3'' zjistíte pomocí příkazu ''du -h nazev_souboru'', velikost titulků pak pomocí ''du -h -c *.png''. **Poznámka:** Velikost souboru ''nazev_filmu.m2v'' a ''nazev_filmu.ac3'' zjistíte pomocí příkazu ''du -h nazev_souboru'', velikost titulků pak pomocí ''du -h -c *.png''.
Řádek 137: Řádek 141:
   mv k_nazev_filmu.m2v nazev_filmu.m2v   mv k_nazev_filmu.m2v nazev_filmu.m2v
  
-=== Spojení titulků, video a audio stop ===+== Spojení titulků, video a audio stop ==
  
 Dalším krokem je "smíchat" dohromady video a audio stream. Dalším krokem je "smíchat" dohromady video a audio stream.
Řádek 143: Řádek 147:
   mplex -f 8 -o nazev_filmu.mpg nazev_filmu.m2v nazev_filmu.ac3   mplex -f 8 -o nazev_filmu.mpg nazev_filmu.m2v nazev_filmu.ac3
  
-Jestliže jste si připravili titulky, je třeba ještě tyto titulky přidat+Jestliže jste si připravili titulky, je třeba tyto titulky přidat.
  
   spumux sub.xml < nazev_filmu.mpg > nazev_filmu.vob   spumux sub.xml < nazev_filmu.mpg > nazev_filmu.vob
  
-=== Odstranění nepotřebných souborů ===+== Odstranění nepotřebných souborů ==
  
 V případě, že jste extrahovali pouze video a audio stopy, bude výsledným souborem ''nazev_filmu.mpg''. Nepotřebné soubory odstraníte pomocí V případě, že jste extrahovali pouze video a audio stopy, bude výsledným souborem ''nazev_filmu.mpg''. Nepotřebné soubory odstraníte pomocí
Řádek 157: Řádek 161:
   rm -f *.png   rm -f *.png
  
-V případě, že je Vaším výsledným souborem ''nazev_filmu.vob'', který kromě video a audio streamu obsahuje také titulky, odstraňte soubor ''nazev_filmu.mpg''.+V případě, že je Vaším výsledným souborem ''nazev_filmu.vob'', který kromě video a audio streamu obsahuje také titulky, odstraňte také soubor ''nazev_filmu.mpg''.
  
   rm -f nazev_filmu.mpg   rm -f nazev_filmu.mpg
  
-=== Závěrem ===+== Závěrem ==
  
 Výsledný soubor ''nazev_filmu.mpg'' popř. ''nazev_filmu.vob'' můžete [[navody:fc6vypalovani|vypálit]] na //DVD// nebo přímo přehrát pomocí aplikace //Xine//. Výsledný soubor ''nazev_filmu.mpg'' popř. ''nazev_filmu.vob'' můžete [[navody:fc6vypalovani|vypálit]] na //DVD// nebo přímo přehrát pomocí aplikace //Xine//.
 +
 +=== Ripování DVD pomocí grafických aplikací ===
 +
 +== DVD::rip ==
 +
 +{{ dvdrip.png }}
 +
 +//DVD:rip// je grafickou nadstavbou pro rodinu výše zmiňovaných příkazů. Tato aplikace slouží k ripování //DVD//.\\
 +
 +Nejjednodušším způsobem, jak nainstalovat //DVD::rip// je použít repozitář //freshrpms//. Repozitář přidáte do systému následujícím způsobem
 +
 +  wget -c http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/6/freshrpms-release/freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 +  rpm -i freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 +  rm -f freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 +
 +Pro samotnou instalaci //DVD::rip// stačí pouze zadat
 +
 +  yum -y install dvdrip
 +
 +Aplikaci je pak možné spustit přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> DVD Ripper and Encoder//.\\
 +Kompletní návod v anglickém jazyce na ovládání aplikace naleznete např. [[http://www.exit1.org/dvdrip/doc/index.cipp |zde]].
 +
 +** Poznámka: ** Vzhledem k tomu, že repozitář //freshrpms// není zcela kompatibilní s defaulními depozitáři //Fedora Core//, je vhodné po provední instalace aplikace //DVD::rip// zamezit, aby byl Váš systém z tohoto repozitáře pravidelně aktualizován. Tím předejdete případným konfliktů mezi balíčky z defaultních //Fedora Core// repozitářů a repozitáře //freshrpms//. Otevřete konfigurační soubor repozitáře //freshrpms//
 +
 +  gedit /etc/yum.repos.d/freshrpms.repo
 +
 +a nahraďte řádek
 +
 +  enabled=1
 +
 +řádkem
 +
 +  enabled=0
 +  
 +Prohledávání repozitáře //freshrpms// při instalaci je pak možné "ručně" povolit pomocí příkazu
 +
 +  yum -y install --enablerepo=freshrpms jmeno_balicku
  
 ==== Ripování hudebních CD ==== ==== Ripování hudebních CD ====
  
-Nejznámějším formátem pro komprimaci zvuku je //MP3//, který se stal průmyslovým standardem pro nejrůznější multimediální zařízení. Ve světě //Linux//u je nicméně také velice populárním formátem //Ogg Vorbis//. Tento formát se vyznačuje tím, že se narozdíl od //MP3// jedná o otevřený formát ((Patenty, které zatěžují formát //MP3//, jsou důvodem, proč není podpora //MP3// součástí standardní distribuce //Fedora Core//.)) a jeho soubory jsou při srovnatelné kvalitě o cca 40% menší.\\+Nejznámějším formátem pro komprimaci zvuku je //MP3//, který se stal průmyslovým standardem pro nejrůznější multimediální zařízení. Ve světě //Linux//u je nicméně také velice populárním formátem //Ogg Vorbis//. Tento formát se vyznačuje tím, že se narozdíl od //MP3// jedná o otevřený formát((Patenty, které zatěžují formát //MP3//, jsou důvodem, proč není podpora //MP3// součástí standardní distribuce //Fedora Core//.)) a jeho soubory jsou při srovnatelné kvalitě o cca 40% menší.\\
  
 === Kopírování a ripování hudebních CD pomocí příkazové řádky == === Kopírování a ripování hudebních CD pomocí příkazové řádky ==
Řádek 173: Řádek 214:
 == Kopírování hudebních CD == == Kopírování hudebních CD ==
  
-Předpokládejme, že //CD/DVD-ROM// mechanika je ''/dev/cdrom''. Nejprve vytvořte adresář, ve kterém budete pracovat.+Předpokládejme, že //CD/DVD-ROM// mechanika je ''/dev/cdrom''. Nejprve vytvořte adresář, vekterém budete pracovat.
  
   mkdir CopyCD   mkdir CopyCD
   cd CopyCD   cd CopyCD
  
-V dalším kroku stáhněte informace o //CD// buď přímo ze samotného //CD// (jedná-li se o tzv. //Text-CD//) nebo ze serveru //freedb.org// a extrahujte všechny zvukové stopy do formátu ''.wav''.+V dalším kroku stáhněte informace o //CD// buď přímo ze samotného //CD// (jedná-li se o tzv. //Text-CD//) nebo ze serveru //freedb.org// a extrahujte všechny zvukové stopy do formátu ''.wav''Přepínač ''cddb=0'' Vám umožňuje ručně vybrat nejvhodnější názvy alba, skladeb apod. V případě, že chcete, aby výběr nejvhodnějšího jména proběhl automaticky, použijte přepínač ''cddb=1''. V případě, že potřebné informace jsou uloženy přímo na //CD// (tj. jedná se textové //CD//), zadejte
  
-  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -Owav+  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -B -Owav
  
-Jestliže chcete extrahovat například pouze 1 až 3 zvukovou stopu, modifikoval by se výše uvedený příkaz do následujícího tvaru+popř. chcete-li informace o //CD// stáhnout z //freedb.org//((Tímto způsobem lze s normálního //CD// vyrobit //Text-CD//.))
  
-  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall cddb=0 -B -t 1+3 -Owav+  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -cddbp-server=freedb.org -B -Owav 
 + 
 +Jestliže chcete extrahovat například pouze 1 až 3 zvukovou stopu, modifikovaly by se výše uvedené příkazy do následujícího tvaru 
 + 
 +  cdda2wav dev=/dev/cdrom -vall -cddb=0 -B -t 1+3 -Owav
  
 Výsledkem budou soubory v pracovním adresáři pojmenované ''audio_xx.wav'', kde ''xx'' představuje pořadové číslo zvukové stopy, soubory typu ''.inf'' obsahující informace o jednotlivých zvukových stopách a soubory ''audio.cddb'' a ''audio.cdindex''.\\ Výsledkem budou soubory v pracovním adresáři pojmenované ''audio_xx.wav'', kde ''xx'' představuje pořadové číslo zvukové stopy, soubory typu ''.inf'' obsahující informace o jednotlivých zvukových stopách a soubory ''audio.cddb'' a ''audio.cdindex''.\\
Řádek 201: Řádek 246:
 Pro převod souborů ''.wav'' na **formát //MP3//** použijeme enkodér ''lame''. Jestliže chcete převést soubor ''audio_xx.mp3'' na //MP3// a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval ''jmeno_skladby.mp3'' a měl konstantní datový tok 192 //kbps//, zadejte do příkazové řádky Pro převod souborů ''.wav'' na **formát //MP3//** použijeme enkodér ''lame''. Jestliže chcete převést soubor ''audio_xx.mp3'' na //MP3// a chcete, aby se výsledný soubor jmenoval ''jmeno_skladby.mp3'' a měl konstantní datový tok 192 //kbps//, zadejte do příkazové řádky
  
-  lame -h -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3+  lame -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3
  
-Jestliže naopak chcete, aby datový tok byl proměnlivý s průměrnou hodnotou 128 //kbps//, zadejte+Převod souboru ''.wav'' do **formátu //Ogg Vorbis//** je analogický.
  
-  lame -h -vbr 128 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3+  oggenc -b 192 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg
  
-Všechny soubory ''.wav'' je možné najednou překonvertovat pomocí 
  
-  lame -h -b 192 *.wav+**Poznámka:** Kvalitu komprese je možné ovlivnit pomocí parametru ''-q''. V případě ''lame'' jsou povolené hodnoty od 0 do 9, v případě ''oggenc'' hodnoty od -1 do 10. Platí, že čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru a delší doba komprese.
  
-V tomto případě se budou výsledné soubory //MP3// jmenovat stejně, jako původní soubory ''.wav''.\\+  lame -b 192 -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.mp3 
 +  oggenc -b 192 -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg
  
-Převod souboru ''.wav'' do **formátu //Ogg Vorbis//** je velice jednoduchý.+== Skript pro převod CD do formátu MP3 a Ogg Vorbis ==
  
-  oggenc -q 9 audio_xx.wav jmeno_skladby.ogg+Následující skript slouží k převodu //CD// na soubory formátu //MP3// popř//Ogg Vorbis//.
  
-Parametr ''-q'' nastavuje kvalitu enkódováníPovolené jsou hodnoty od 1 do 10 (čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita výsledného souboru). Jestliže chceme převést celé //CD// najednou, stačí použít syntaxi+  # Skript pro prevod hudebniho CD do formatu MP3 a Ogg Vorbis 
 +  # Michal Mackanic 
 +  # 9.5.2007, v 1.0 
 +  # 
 +  # Priklad pouziti: 
 +  # --------------- 
 +  # convertCD mp3 freedb m 
 +  # - vystupnim formatem je MP3 
 +  # - informace o CD stahne ze serveru freedb.org 
 +  # - nazev alba, umelce a skladby urcen automaticky 
 +  #  
 +  # convertCD ogg text a 
 +  # - vystupnim formatem je Ogg Vorbis 
 +  # - informace jsou stazeny primo z CD (musi se jednat o Text-CD) 
 +  # - uzivatel voli jmeno alba, umelce a skladby z nabidky  
 +  # 
 +  # convertCD mp3 freedb m /dev/hdc 
 +  # - vystupnim formatem je MP3 
 +  # - informace o CD stahne ze serveru freedb.org 
 +  # - nazev alba, umelce a skladby urcen automaticky 
 +  # - pro extrahovani zvukovych stop pouzij mechaniku /dev/hdc (standardne se pouziva hodnota promenne $defaultCDDevice) 
 +   
 +  # Nastaveni pomocnych promennych 
 +  copyCD="CopyCD" 
 +  defaultCDDevice="/dev/cdrom" 
 +  bitrate=192 
 +  qualityrate=9 
 +   
 +  ########################################################################################### 
 +   
 +  # Vymazani obrazovky 
 +  clear 
 +   
 +  # Kontrola zadanych parametru 
 +   
 +  invalidparameter=0 
 +   
 +  case $1 in 
 +     'mp3) codec='lame';; 
 +     'ogg' ) codec='oggenc';; 
 +     *) echo $1" invalid audio codec. Use values 'mp3or 'ogg' instead.";invalidparameter=1;; 
 +  esac 
 +   
 +  case $2 in 
 +     'freedb' ) infosource='-cddbp-server=freedb.org';; 
 +     'text' ) infosource='';; 
 +     *) echo $2" - invalid information source. Use values 'freedb' or 'text' instead.";invalidparameter=1;; 
 +  esac 
 +   
 +  case $3 in 
 +     'm' ) editinfo='-cddb=0';; 
 +     'a' ) editinfo='-cddb=1';; 
 +     *) echo $3" - invalid value. Use 'm' for manual editing or 'a' for automatic album, artist and song name recognition.";invalidparameter=1;; 
 +  esac 
 +   
 +  if test $invalidparameter = 1 
 +  then 
 +     echo "Exiting..." 
 +     exit 
 +  fi 
 +   
 +  # Nastaveni CD/DVD-ROM mechaniky 
 +   
 +  if test  $4 = $empty 
 +  then 
 +     CDdevice=$defaultCDDevice 
 +  else 
 +     CDdevice=$4 
 +  fi 
 +   
 +  # Vytvoreni a nastaveni pracovniho adresare 
 +   
 +  echo "Creating folder "$copyCD"..." 
 +  if test -d "$copyCD" 
 +  then 
 +     echo "Folder "$copyCD" already exists!" 
 +     echo "Do you want to delete the content of the folder? (y/n)" 
 +     read deletefolder 
 +   
 +        if test $deletefolder = "y" 
 +        then 
 +           cd $copyCD 
 +           echo "Deleting all files in folder "$copyCD"..." 
 +           rm -f * 
 +           cd .. 
 +        else 
 +           echo "Exiting..." 
 +           exit 
 +        fi 
 +   
 +  else 
 +     mkdir $copyCD 
 +  fi 
 +   
 +  echo "Setting "$copyCD" as a working folder..." 
 +  cd $copyCD 
 +   
 +  # Vyextrahovani hudebnich stop z CD do pracovniho adrease 
 +  echo 
 +  cdda2wav dev="$CDdevice" -vall "$editinfo" "$infosource" -B -Owav 
 +   
 +  # Konverze do MP3 nebo Ogg Vorbis 
 +  for x in `ls *.wav` 
 +  do 
 +     filename=`echo $x | cut -f1 -d"."
 +     performer=`cat $filename.inf | grep "Performer=" | cut -f2 -d"'"
 +     albumtitle=`cat $filename.inf | grep "Albumtitle=" | cut -f2 -d"'"
 +     tracktitle=`cat $filename.inf | grep "Tracktitle=" | cut -f2 -d"'"
 +     tracknumber=`cat $filename.inf | grep "Tracknumber=" | cut -f2` 
 +     albumgender=`cat audio.cddb | grep "DGENRE" | cut -f2 -d"="
 +     albumyear=`cat audio.cddb | grep "DYEAR" | cut -f2 -d"="
 +   
 +     if test $performer = $empty 
 +     then 
 +        echo "No data on CD available. MP3/Ogg Vorbis files will not be tagged!" 
 +        willbetagged=0 
 +     else 
 +        willbetagged=1 
 +     fi 
 +   
 +    if test $albumgender = "Unknown" 
 +    then 
 +       albumgender="Other" 
 +    fi 
 +   
 +     if test $codec = "lame" 
 +     then 
 +        if test $willbetagged = "1" 
 +        then 
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate --ta "$performer" --tl "$albumtitle" --tt "$tracktitle" --tn $tracknumber --tg "$albumgender" --ty $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".mp3 
 +        else 
 +           lame -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".mp3 
 +        fi 
 +     else 
 +        if test $willbetagged = "1" 
 +        then 
 +    oggenc -b $bitrate -q $qualityrate -a "$performer" -l "$albumtitle" -t "$tracktitle" -N $tracknumber -G "$albumgender" -d $albumyear "$filename.wav" "$tracktitle".ogg 
 +        else 
 +           oggenc -b $bitrate -q $qualityrate "$filename.wav" "$filename".ogg 
 +        fi 
 +     fi  
 +  done 
 +   
 +  # Vymazani pomocnych souboru 
 +  echo 
 +  echo "Do you want to delete auxiliary files? (y/n)" 
 +  read deleteauxiliaryfiles 
 +   
 +  if test $deleteauxiliaryfiles = "y" 
 +  then 
 +     echo "Deleting all auxiliary files in folder "$copyCD"..." 
 +     rm -f *.wav 
 +     rm -f *.inf 
 +     rm -f audio.* 
 +  fi 
 +   
 +  exit 
 + 
 +Vytvořte soubor ''convertCD'' pomocí 
 + 
 +  gedit convertCD 
 + 
 +do kterého nakopírujete výše uvedený skript. Pro soubor ''convertCD'' nastavte práva spouštění. 
 + 
 +  chmod u+x convertCD 
 + 
 +Jestliže budete chtít převést audio //CD// do formátu //MP3//, které se nachází v zařízení ''/dev/cdrom'', stačí zadat 
 + 
 +  ./convertCD mp3 freedb a /dev/cdrom
  
-  oggenc -q 9 *.wav+Skript vytvoří v pracovním adresáři adresář ''CopyCD'', kam extrahuje audio stopy, které následně převede do formátu //MP3//Výsledné //MP3// soubory jsou pojmenovány stejně jako příslušná skladba a navíc jsou opatřeny tagy. 
 +\\ 
 +Převod audio //CD// na //Ogg Vorbis// lze provést podobně pomocí přikazu
  
-Opět jako v případě //MP3// bude platit, že výsledné soubory //.ogg// se budou jmenovat stejně jako jejich ''.wav'' protějšky.\\+  ./coonvertCD ogg freedb a /dev/cdrom
  
 === Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací === === Ripování hudebních CD pomocí grafických aplikací ===
Řádek 236: Řádek 451:
   yum -y install sound-juicer   yum -y install sound-juicer
  
-//Juicer// spustíte přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> Exkraktor zvukových CD Sound Juicer//.\\+//Juicer// spustíte přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> Extraktor zvukových CD Sound Juicer//.\\
  
 Standardním formátem pro enkódování je //Ogg Vorbis//. Podporu //MP3// je nutné ručně přidat.\\ Standardním formátem pro enkódování je //Ogg Vorbis//. Podporu //MP3// je nutné ručně přidat.\\
Řádek 247: Řádek 462:
  
 V případě, že bude chtít namísto //MP3// používat jako výchozí formát //Ogg Vorbis//, nastavte menu na položku //Kvalita CD, zrátová (Ogg multimédia)//. V případě, že bude chtít namísto //MP3// používat jako výchozí formát //Ogg Vorbis//, nastavte menu na položku //Kvalita CD, zrátová (Ogg multimédia)//.
 +
 +== Audio Tag Tool ==
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6obsah#Obecné poznámky]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6instalace_aplikaci#Přidání repozitáře]].
 +  * Přečtěte si kapitolu [[navody:fc6nekomercni_aplikace#Instalace multimediálních kodeků]].
 +
 +{{ navody: tagtool.png }}
 +
 +//Audio Tag Tool// slouží k přidání tagů k audio souborům formátu //mp3// a //ogg//. Tagy jsou součástí audio souboru a obsahují informace o dané skladbě (např. jméno interpreta, skupiny, rok vydaní nebo hudební žánr) a umožňují přehrávání hudby podle vybraného kritéria. Tagy jsou běžně podporovány všemi novějšími //mp3// přehrávači. Z dostupných audio přehrávačů umí s tagy pracovat např. [[navody:fc6nekomercni_aplikace_multimedia#instalace_multimedialniho_prehravace_amarok |Amarok ]]; [[navody:fc6nekomercni_aplikace_multimedia#instalace_multimedialniho_prehravace_xmms |XMMS]] naopak s tagy pracovat neumí.\\
 +
 +Aplikaci nainstalujete pomocí
 +
 +  yum -y install tagtool
 +
 +//Audio Tag Tool// spustíte přes nabídku //Aplikace -> Zvuk a video -> Audio Tag Tool//.
 +
  
 ===== ===== ===== =====
 [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]] [[navody:fc6obsah|Hlavní stránka]]
  • navody/fc6ripovani.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 14:47
  • (upraveno mimo DokuWiki)