navody:fc5prirucka11

Toto je starší verze dokumentu!


Hlavní stránka

Vzdálená plocha Vám umožní přihlásit se ke vzdálenému počítači a pracovat s jeho aplikacemi, daty na něm uloženými, provádět nastavení systému apod.

V nabídce vyberte Prostředí → Nastavení → Vzdálená pracovní plocha. V okně programu pak v sekci Sdílení zaškrtněte volby Umožnit jiným uživatelům zobrazit vaši pracovní plochu a Umožnit jiným uživatelům ovládat vaši pracovní plochu. V sekci Bezpečnost zaškrtněte Žádat o potvrzení, Vyžadovat, aby uživatel zadal toto heslo a zadejte heslo autorizace.

Poznámka: Vzdálená plocha bude funkční pouze v případě, že používáte grafické prostředí Gnome. Jestliže se vzdálíte od počítače, vždy uzamykejte Vaši session přes nabídku Prostředí → Zamknout obrazovku a vypněte monitor.

Jestliže nemáte nainstalován server vncserver a aplikaci vncviewer můžete instalaci provést pomocí

yum -y install vnc
yum -y install vnc-server

Předpokládejme, že IP adresa stroje, na kterém byla nastavena vzdálená plocha, je 192.168.0.1 1). Plochu tohoto stroje zobrazíte pomocí

vncviewer -fullscreen 192.168.0.1:0

V případě, že chcete opustit aplikaci vncviewer, stiskněte klávesu F8 a potvrďte volbu Opustit prohlížeč.

Poznámka: K tomu, abyste se byli schopni přihlásit na vzdálenou plochu počítače, musíte mít otevřený port 5900. Na tomto portu totiž naslouhá vncserver a pokud tento port nebude na počítači, k jehož ploše chcete vzdáleně přistupovat, otevřen, spojení nebude navázáno. Ve Fedora Core 5 můžete tento port otevřít přes nabídku Aplikace → Prostředí → Správa → Úroveň zabezpečení a firewall.

Otevřete terminál a přihlašte se jako superuživatel. Vytvořte soubor remote2someone.

gedit /usr/local/bin/remote2someone

Do tohoto souboru vložte text

#!/bin/bash 
# Written by fedorajim 
# enter the IP address ofthe remote PC 
IPADDRESS="$(zenity --entry --title "Enter IP Address" --text "Enter the IP Address of the remore PC:")"
echo $IPADDRESS
#Enter the username you aregoing to login with 
UserName="$(zenity --entry --title "Enter User Name" --text "Enter the User Name to connect with:")"
echo $UserName
# opens a new terminal window and connects to remote PC
function ssh_Remote_PC
{
gnome-terminal -x ssh -L 5911:$IPADDRESS:5901 [email protected]$IPADDRESS
}
function View_Remote_PC
{
gnome-terminal -x vncviewer localhost:11
}
#################################################
selection=
until [ "$selection" = "0" ]; do
echo ""
echo "######################"
echo "1 - Make Remote Connection"
echo "2 - display Remote Desktop"
echo "0 - exit program"
echo ""
echo -n "Enter selection: "
read selection
echo ""
#####################
# Commands executed #
#####################
case $selection in
1 ) $(ssh_Remote_PC) ;;
2 ) $(View_Remote_PC) ;;
0 ) exit ;;
* ) echo "Please enter 1, 2 or 0"
esac
done

Uložte soubor remote2someone. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte možnost Vytvořit spouštěč a doplňte následující údaje a uložte.

 • Název: remote2someone
 • Obecný název: ssh vzdálené připojení
 • Komentář: ssh vzdálené připojení
 • Typ: z nabídky vyberte Aplikace
 • Ikona: z nabídky vyberte libovolnou ikonu
 • Spustit v terminálu: zaškrtněte

Stáhněte si aplikaci VNC pro OS Windows. Postupujte analogicky s příkladem uvedeným v kapitole Přihlášení se ke vzdálené ploše. Stejně jako v případě Linuxu je i zde nezbytnou podmínkou otevření portu 5900. Pokud tedy máte na své počítači nastaven firewall, může si toto vyžádat jeho ruční otevření.

Předpokládáme vzdálená stanice s OS Windows má IP 192.168.0.2.

Poznámka: Na vzdálené stanici s OS Windows musí být spuštěn VNC server.

vncviewer 192.168.0.2

1)
IP adresu linuxového stroje lze zjistit pomocí příkazu /sbin/ifconfig.
 • navody/fc5prirucka11.1152910435.txt.gz
 • Poslední úprava: 2018/01/24 15:05
 • (upraveno mimo DokuWiki)