navody:f8uzivatele

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
navody:f8uzivatele [2007/11/03 20:33]
macky vytvořeno
navody:f8uzivatele [2018/01/24 14:47] (aktuální)
Řádek 28: Řádek 28:
  
 ==== Změna vlastnictví souborů a adresářů  ==== ==== Změna vlastnictví souborů a adresářů  ====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f8prompt#Obecné poznámky]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f8obecne_poznamky#Obecné poznámky]].
  
 U každého souboru / adresáře je možné vedle výše zmiňovaných práv změnit osobu jejich vlastníka. Z logiky věci vyplývá, že tuto změnu může provést současný vlastník popř. superuživatel. Změnu "vlastnictví" souboru / adresáře lze provést pomocí příkazu ''chown''. U každého souboru / adresáře je možné vedle výše zmiňovaných práv změnit osobu jejich vlastníka. Z logiky věci vyplývá, že tuto změnu může provést současný vlastník popř. superuživatel. Změnu "vlastnictví" souboru / adresáře lze provést pomocí příkazu ''chown''.
Řádek 35: Řádek 35:
  
 ==== Nastavení sudo ==== ==== Nastavení sudo ====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f8obsah#Obecné poznámky]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f8obecne_poznamky#Obecné poznámky]].
  
-Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, některé úkony (např. instalaci novým aplikací, modifikaci skriptů) je třeba provádět s oprávněním tzv. superuživatele. Práva superuživatele jsou "nedělitelná" - to znamená, že osoba, která vládne heslem superuživatele, vládne celým systémem. Tento "bezpečnostní" problém se dá vyřešit pomocí příkazu ''sudo''.+Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, některé úkony (např. instalaci nových aplikací, modifikaci skriptů) je třeba provádět s oprávněním tzv. superuživatele. Práva superuživatele jsou "nedělitelná" - to znamená, že osoba, která vládne heslem superuživatele, vládne celým systémem. Tento "bezpečnostní" problém se dá vyřešit pomocí příkazu ''sudo''.
  
 ''sudo'' přijímá jako svůj argument příkaz, který se následně spustí s právy superuživatele. Před samotným vykonáním tohoto příkazu ''sudo'' kontroluje soubor ''/etc/sudousers''. Ten obsahuje seznam lidí, kteří mohou ''sudo'' používat, a seznam příkazů, které mohou tito lidé zadávat.  ''sudo'' přijímá jako svůj argument příkaz, který se následně spustí s právy superuživatele. Před samotným vykonáním tohoto příkazu ''sudo'' kontroluje soubor ''/etc/sudousers''. Ten obsahuje seznam lidí, kteří mohou ''sudo'' používat, a seznam příkazů, které mohou tito lidé zadávat. 
Řádek 51: Řádek 51:
 a za tyto řádky přidejte řádek s Vaším uživatelským jménem. a za tyto řádky přidejte řádek s Vaším uživatelským jménem.
  
-  your_user_name ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL+  vase_uzivatelske_jmeno ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
  
 Tímto jste si nastavili práva superuživatele. Sekce ''NOPASSWD:'' je nepovinná. Jestliže však pracuje v prostředí, o kterém se domníváte, že s sebou může přinášet určitá bezpečnostní rizika, **neopoužívejte tuto volbu**. Jednoduše odstraňte tuto část z příslušné řádky. Jestliže tuto sekci nepoužijite,  budete v případě, že spustíte příkaz pomocí ''sudo'', dotázáni na Vaše heslo a nikoliv heslo superuživatele. Tímto jste si nastavili práva superuživatele. Sekce ''NOPASSWD:'' je nepovinná. Jestliže však pracuje v prostředí, o kterém se domníváte, že s sebou může přinášet určitá bezpečnostní rizika, **neopoužívejte tuto volbu**. Jednoduše odstraňte tuto část z příslušné řádky. Jestliže tuto sekci nepoužijite,  budete v případě, že spustíte příkaz pomocí ''sudo'', dotázáni na Vaše heslo a nikoliv heslo superuživatele.
Řádek 66: Řádek 66:
  
 ==== Nastavení a změna hesla superuživatele ==== ==== Nastavení a změna hesla superuživatele ====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f8obsah#Obecné poznámky]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f8obecne_poznamky|Obecné poznámky]].
  
 Superuživatel je "nejmocnějším" uživatelem systému //Linux//. Má právo přistupovat, smazat nebo změnit libovolné soubory či adresáře v systému a může také spustit nebo ukončit libovolný proces((Toto se týká také souborů, adresářů a procesů, které patří jiným uživatelům.)). Superuživatel je "nejmocnějším" uživatelem systému //Linux//. Má právo přistupovat, smazat nebo změnit libovolné soubory či adresáře v systému a může také spustit nebo ukončit libovolný proces((Toto se týká také souborů, adresářů a procesů, které patří jiným uživatelům.)).
Řádek 75: Řádek 75:
  
 ==== Zakázání účtu superuživatele ==== ==== Zakázání účtu superuživatele ====
-  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f8obsah#Obecné poznámky]].+  * Přečtěte si kapitolu [[navody:f8obecne_poznamky|Obecné poznámky]].
  
 Pomocí následujícího příkazu lze zakázat používání účtu superuživatele. Pravděpodobně není dobrý nápad použít tento příkaz, pokud opravdu nevíte, co děláte.  Pomocí následujícího příkazu lze zakázat používání účtu superuživatele. Pravděpodobně není dobrý nápad použít tento příkaz, pokud opravdu nevíte, co děláte. 
  • navody/f8uzivatele.1194118416.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:05
  • (upraveno mimo DokuWiki)