navody:f15:nekomercni_aplikace_internet

Nekomerční aplikace

Podporu Javy pro internetový prohlížeč Firefox lze od verze Fedora 8 snadno přidat z repozitářů Fedory.

yum -y install java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-plugin

Restartujte Firefox a v menu Nástroje → Správce doplňků → Zásuvné moduly můžete zkontrolovat přítomnost podpory IcedTea Java Web Browser Plugin (též po zadání about:flash do adresního řádku). Funkčnost je možné také otestovat na stránkách http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml.

:!: Upozornění: Tato Java je založená na práci projektu IcedTea a na Javě s otevřeným zdrojovým kódem od firmy Sun a je s ní kompatibilní. Některé aplikace (jako např. internetové bankovnictví) však mohou vyžadovat Javu přímo od firmy Sun. V tomto případě odinstalujte tyto balíčky a nainstalujte Javu podle instrukcí na http://java.com/. Podrobný návod najdete také na http://fedorasolved.org/browser-solutions/java-i386.

Nejprve je třeba nastavit repozitář obsahující Macromedia Flash, což lze provést ze stránky http://get.adobe.com/flashplayer/ stažením souboru YUM for Linux nebo přímo zadáním příkazu:

rpm -Uhv http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm

Vlastní plugin Flash se nachází v balíčku flash-plugin, který nainstalujte příkazem:

yum -y install flash-plugin

Restartujte Firefox a v menu Nástroje → Správce doplňků → Zásuvné moduly můžete zkontrolovat přítomnost podpory Shockwave Flash (též po zadání about:flash do adresního řádku). Necháte-li tento repozitář aktivní, budou se vám automaticky instalovat aktualizace Flash Playeru, což vřele doporučujeme.

Pro x86_64 - 64 bitové systémy

Přidejte repozitář jak je uvedeno v prvním kroku. Navíc ale musíte nainstalovat 64bitový i 32bitový wrapper a jejich podpůrné prostředí:

yum install -y flash-plugin nspluginwrapper.x86_64 nspluginwrapper.i686 alsa-plugins-pulseaudio.i686 libcurl.i686

V současné době Adobe pracuje na vývoji 64b verze Flashe. Vývojovou verzi je možné stáhnout na adrese http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/64bit.html, proto ji používejte pouze na vlastní nebezpečí. Nejprve ukončete všechna okna Firefoxu, pak smažte existující 32bitovou instalaci Flash Playeru a podpůrného prostředí:

yum remove flash-plugin nspluginwrapper

Stažený 64bitový Flash Player je zabalený jako archiv TAR a je ho potřeba ručně rozbalit do adresáře s pluginy. Nejjednodušší je rozbalit ho do do svého vlastního adresáře s doplňky (tj. ne do globální instalace). Následně je potřeba ještě nastavit atributy SELinuxu:

mkdir ~/.mozilla/plugins
tar xvf libflashplayer*.tar.gz -C ~/.mozilla/plugins
restorecon -Rv ~/.mozilla/plugins

Pracuje-li na počítači více uživatelů, nainstalujte plugin do globálního adresáře:

tar xvf libflashplayer*.tar.gz -C /usr/lib64/mozilla/plugins
restorecon -Rv /usr/lib64/mozilla/plugins

Poté spusťte Firefox a v menu Nástroje → Správce doplňků → Zásuvné moduly zkontrolujte, zda je Flash Player přítomen a na nějaké vhodné adrese vyzkoušejte jeho funkčnost (například http://youtube.com).

Správce doplňků ve Firefoxu

Další možností je použít postup z http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=205642&highlight=flash a nainstalovat x64 flash z externího repozitáře.

su
yum erase flash-plugin nspluginwrapper* 
cd /etc/yum.repos.d/
curl -O http://www.dfm.uninsubria.it/compiz/fusion-testing/flashplayer.x86_64/flash.repo
rpm --import http://www.dfm.uninsubria.it/compiz/fusion-testing/flashplayer.x86_64/RPM-GPG-KEY-leigh123linux
yum install flash-plugin

Poznámka: Fedora obsahuje ve výchozí instalaci svobodnou implementaci přehrávače Flash - swfdec. Tento přehrávač poskytuje omezenou ale mnohdy postačující funkcionalitu. Nainstalujete jej příkazem

yum install swfdec swfdec-mozilla

Firestarter je firewallem, který využívá systému Netfilter (iptables/ipchains) vestavěného do Linuxového jádra. Firestarter tedy představuje grafické rozhraní pro konfiguraci firewallu.

yum -y install firestarter

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Firestarter.

Poznámka: Firestarter je třeba spouštět jako superuživatel.

Wireshark je aplikace pro analýzu vytížení sítě a odhalování příčin případných problémů.

yum -y install wireshark wireshark-gnome

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Wireshark Network Analyzer.

Poznámka: Wireshark je třeba spouštět jako superuživatel.

Nessus je aplikaci pro testování „zranitelnosti“ systému. Tato aplikace skenuje otevřené porty v systému, které se snaží následně zneužít pro průnik. Kromě toho je Nessus schopen provést ověření hesel pomocí slovníku či hrubé síly1). Tuto aplikaci lze nainstalovat pomocí

yum -y install nessus-gui

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Nessus.

Více o aplikaci Nessus naleznete na stránkách http://www.nessus.org.

Aplikace gFTP je nejrozšířenější FTP klient ve světě unixových systémů. Instalaci provedete z příkazové řádky pomocí

yum -y install gftp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → gFTP.

Do příkazové řádky zadejte

yum -y install linuxdcpp

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → DC++.

Standardní bittorentovým klientem je v Fedoře aplikace BitTorrent File Transfer. Alternativou k této aplikaci je Azureus. Instalaci aplikace Azureus je možné provést z příkazové řádky pomocí yum

yum -y install azureus

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Azureus.

yum -y install amule

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → aMule.

Do příkazové řádky zadejte

 yum -y install gtk-gnutella

Do příkazové řádky zadejte

wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/
rm -f LimeWireOther.zip
gedit /usr/bin/runLime.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runLime.sh.

cd /opt/LimeWire/
./runLime.sh

Uložte editovaný soubor runLime.sh.

chmod +x /usr/bin/runLime.sh
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru LimeWire.desktop.

[Desktop Entry]
Name=LimeWire
Comment=LimeWire
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor LimeWire.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → LimeWire.

Skype vytváří proprietární P2P síť, která umožňuje chatovat a telefonovat přes Internet. Program stáhnete přímo ze stránky http://www.skype.com/intl/cs/get-skype/on-your-computer/linux/, kde vyberte verzi pro Fedoru. Balíček v prohlížeči přímo předejte nástroji Instalátor balíčků nebo ho nejprve uložte a pak nainstalujte:

cd ~/Downloads/
yum localinstall skype-*.rpm

Pro skype je potřeba mít doinstalované tyto balíky a jejich závislosti (pro x64 i x86):

yum install glibc.i686 libasound.i686 libXv.i686 libXScrnSaver.i686 qt.i686 qt-x11\*.i686 libsigc++ libsigc++.i686

Skype udržuje repozitář pro Fedoru

Do

/etc/yum.repos.d

jako root přidáme soubor skype.repo

a do nej vložíme nebo zkopírujeme:

[skype]
name=Skype Repository
baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/updates/i586/
gpgkey=http://www.skype.com/products/skype/linux/rpm-public-key.asc
gpgcheck = 0

Následně pustíme

yum -y install skype

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Skype.

 Skype

Zprovoznění zvukových zařízení

Po instalaci aplikace Skype nemusí správně fungovat zvuk (výstup přes reproduktory nebo vstup přes mikrofon). Skype pro Fedoru je většinou o něco starší verze, která občas trpí problémy. Její zprovoznění tak nemusí být jednoduché a někdy zvuk nefunguje vůbec.

Zvuková zařízení se ve Fedoře nastavují nástrojem, který spustíte volbou v menu Systém → Volby → Zvuk (je též dostupný po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru na panelu grafického prostředí vedle hodin přes volbu Předvolby zvuku). V tomto rozhraní je potřeba vybrat správná zvuková zařízení a nastavit jejich úroveň v záložkách Vstup a Výstup. V záložce Aplikace pak při aktivní práci programu Skype se zvukem (např. testovací hovor) musí naskočit položka Alsa plugin: skype.

Dále je potřeba nastavit samotný program Skype. Aktivujte program Skype a stiskněte kombinaci kláves CTRL+o (nebo zvolte volbu Options z menu, které je dostupné po kliknutí na modrou ikonu Skype v levém dolním rohu okna Skype). V tomto rozhraní vlevo zvolte Sound devices a vyberte vhodné vstupní (Sound In), výstupní (Sound Out) a výstupní zařízení pro vyzvánění (Ringing). Klikněte dole na tlačítko Apply a vyzkoušejte testovací zvuk (Make a test sound) a testovací volání (Make a test call). Je též nutné vyzkoušet, zda má Skype průběžně nastavovat citlivost mikrofonu (Allow Skype to automatically adjust my mixer levels).

V průběhu testování lze sledovat průběh a změny nastavení v rozhraní na správu zvuku Fedory (viz výše).

Zprovoznění Web kamery

pokud vám funguje Web kamerka např. v Chesse je pravděpodobné, že bude fungovat i ve Skype.

Přiinstalujeme si i v 64bit Fedoře 32bit knihovnu

yum install libv4l.i686

a upravíme spousteč nebo spustíme Skype příkazem

bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype

 Test nastavení Skype

Standardním e-mailovým klientem v Gnome je Evolution. Alternativou je pak Thunderbird, který je vyvíjen Mozilla Corporation2).

yum -y install thunderbird

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Thunderbird.

Jestliže chcete Thunderbird nastavit jako výchozího poštovního klienta, spusťte Systém → Nastavení → Osobní → Preferované aplikace a v sekci Preferovaný e-mailový klient zadejte v poli Defaultní e-mailový klient příkaz

mozzila-thunderbird %s

Thunderbird může být rozšířen o praktický kalendář a „úkolovník“ Lightning

yum -y install thunderbird-lightning

Pan je tzv. news klient pro Gnome. Slouží k off-line čtení příspěvků do diskusních fór. Nejvýznamnější fórum v českém jazyce je na stránkách http://www.abclinuxu.cz3).

yum -y install pan

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → Pan Newsreader.

RSSowl je stejně jako Pan news klientem a slouží především k off-line čtění příspěvků do diskusních fór.

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
rm -f rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru runRSSOwl.sh.

export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh

Uložte editovaný soubor runRSSOwl.sh.

chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop

Vložte následující řádky do nově vytvořeného souboru RSOOwl.desktop.

[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;

Uložte editovaný soubor RSOOwl.desktop.

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Internet → RSOOwl.


1)
Testování hesel slovníkovým přístupem spočívá v tom, že namísto hesla jsou postupně dosazována slova z předem připravené databáze (povětšinou se jedná o slovník). V případě hrubé síly je heslo generována znak po znaku, dokud není uhodnuto popř. nejsou vyčerpány všechny kombinace.
2)
Až do roku 2007 byl Thunderbird udržován Mozilla Foundation, která má na „svědomí“ populární webový prohlížeč Mozilla Firefox.
3)
Toto fórum se zabývá všemi linuxovými distribuce (tj. není výhradně zaměřené na Fedoru).
  • navody/f15/nekomercni_aplikace_internet.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:06
  • autor: 127.0.0.1