navody:f14:ssh

Hlavní stránka

SSH (Secure Shell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. SSH využívá asymentrického šifrování a umožňuje autentifikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.

Předpokládejme, že vzdálený stroj s Fedorou má nainstalovaný SSH server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes IP adresu 192.168.0.1.

Poznámka: Pro zjištění IP adresy počítače s Fedorou si přečtěte v kapitole Síť podkapitolu Zjistění IP adresy počítače s Fedorou.
IP počítače s OS Windows XP zjistíte pomocí nabídku Start → Ovládací panely → Síťová připojení - klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku Podpora. IP adresu lze zjistit také pomocí příkazu ipconfig.

Poznámka: SSH server standardně „naslouchá“ na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu Otevření / uzavření portů.

Instalace a spuštění služby bezpečného vzdáleného příhlášení

Pro bezpečné vzdálené přihlášení se používá OpenSSH. Ten by měl být ve výchozí instalaci již nainstalován, nicméně můžete jej přidat příkazem

yum -y install openssh-\*

službu spustíte příkazem

service sshd start

a natrvalo zařadíte mezi spouštěné služby příkazem

chkconfig sshd on

Obojí lze provést též prostřednictvím rozhraní Systém → Správa → Služby.

Pokud používáte firewall, může být zapotřebí povolit službu ješte v nastavení firewallu.

Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou

K vzdálenému stroji s Fedorou se připojíte pomocí příkazu

ssh [email protected]

Kopírování souborů / adresářů pomocí příkazové řádky

scp

Následujícím příkazem překopírujete soubor remotefile.txt z adresáře /home/uzivatel/remotefile.txt do aktuálního adresáře.

scp -r [email protected]:/home/uzivatel/remotefile.txt .
rsync

Následujícím příkazem překopírujete soubor remotefile.txt z adresáře /home/uzivatel/remotefile.txt do pracovního adresáře.

rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats [email protected]:/home/uzivatel/remotefile.txt .

Pomocí příkazu

 rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt [email protected]:/home/username/

překopírujete soubor localfile.txt do adresáře /home/uzivatel.

Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS

Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s Windows OS je zapotřebí nainstalovat PuTTY. Pomocí aplikace PuTTy získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku.

Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS

Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s OS Windows je zapotřebí nainstalovat WinSCP. WinSCP je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. Total Commander.


Hlavní stránka

  • navody/f14/ssh.txt
  • Poslední úprava: 2018/01/24 15:06
  • (upraveno mimo DokuWiki)