navody:slovnik

Překladatelský slovník

:!: Zastaralé :!:

Toto je původní slovník používaný pro české překlady ve Fedoře. V rámci koordinace všech překladů používejte http://wiki.l10n.cz/P%C5%99ekladatelsk%C3%BD_slovn%C3%ADk

Tento slovník je určen všem překladatelům aplikací a dokumentace projektu Fedora CZ v rámci Fedora L10N projektu. Slouží k evidenci překladů problematických termínů tak, aby byla zachována jednotnost v rámci celé distribuce a jejich součástí.

 • Dodržování pravidel českého pravopisu - základní premisa kvalitního překladu čehokoliv. Pokud nemáte vlastní pravidla, půjčte si je nebo si je kupte.
 • Dodržování terminologie - pokud je slovo, které chcete přelozit, zde ve slovníku, použijte český výraz zde zapsaný.
 • Stavba vět - dodržujte stavbu vět. Vámi přeložená věta musí dávat smysl.
 • Nepoužívání cizích výrazů - snažit se minimalizovat použitích cizích slov, pokud se nejedná o technologickou zkratku (např. RSS), převzatý výraz (např. intranet) či názvy (firem, aplikací atd.)
 • Velká písmena - používat pouze na začátku vět či názvu položky (Main Menu → Hlavní nabídka)
 • Slušnost - uživateli netykáme (Enter → „Zadejte“:„Zadej“). Slova „You“ a „Yours“ překládáme jako „vy“ a „váš“. Pokud se jedná o přivlastnění podmětem, použijte přivlastňovací zájmeno „svůj“.
 • Nerozkazujeme - při překladu činnosti používejte infinitiv.
 • Správný slovesný vid - „Install“ → „Nainstalovat“:„Instalovat“, Reload → „Obnovit“:„Obnovovat
 • Nepersonifikujeme počítač - „Downloading…“ → „Stahuje se…“:„Stahuji…
AngickyČesky
 • Zašlete e-mail na diskuse zavinac lists.l10n.cz s předmetem: [RFC] Anglický výraz - Navržený český výraz

Pro pochopení některých pojmů můžete použít též http://www.abclinuxu.cz/slovnik/.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AnglickyČeskyPoznámka
AC adaptersíťový adaptér
abouto …„O nazev_aplikace“
accessibilitypřístupnost
addon, add-ondoplněk
address bookadresář
administratorsprávce
administratespravovat
advancedrozšířený
always on topvždy na vrchu
alertvýstraha
appletaplet
applicationaplikace
appointmentschůzkapokud se obravdu jedná o schůzku
appointmentudálostbežná položka v kalendáři
applypoužít
archivearchív
attachpřipojit
attachmetpříloha
attributeatribut
authenticationautentizace
authorizationautorizace
AnglickyČeskyPoznámka
backzpětv prohlížeči
backpředchozív instalátoru nebo v průvodci
backportbackport
backportzpětně přenést
barlišta
binarybinární
blockblokovat
boldtučné, tučně
bookmarkzáložka
bookmark toolbarlišta záložek
boxpolevstupní pole
browseprocházet
browserprohlížeč
buffervyrovnávací paměť
bugchyba
bug reportoznámení o chybě
bug trackersystém pro sledování chyb
buildsestavení
burnvypálit
buttontlačítko
by defaultstandardně
bytebajt
AnglickyČeskyPoznámka
cachevyrovnávací paměť
calendarkalendář
cancelzrušit
cardkarta
cardvizitkav adresáři
channelkanál
character codingkódování znaků
character setznaková sada
checkzaškrtnout
checkzanajkovat„funny“ alternativa ;-)
checkzkontrolovat
checkboxzaškrtávací pole
clickklepnout
closezavřít
clustercluster
comboboxrozbalovací seznam
commonspolečný
compact foldersúdržba složek
compact foldersprovést údržbu složek
componentsoučást
component barlišta component
composition barlišta editoru
conceptkoncept
configurationkonfigurace
confirmpotvrdit
confirmationpotvrzení
context menumístní nabídka
controlovládací prvek
cookiescookies
copykopírovat
createvytvořit
cursorukazatel
cutvyjmout
AnglickyČeskyPoznámka
debugladit
debuggerdebugger
decryptdešifrovat
defaultvýchozíale „by default“ → „standardně“
deletesmazat
derivateodvodit
derivatedodvozený
derivationodvozenina
desktopstolní počítač
desktoppracovní prostředíGNOME, KDE atd.
desktoppracovni plochaplocha s ikonami
devicezařízení
dialogdialogv názvu dialogu
dialogdialové oknosamostatně
dictionaryslovnik
disablezakázat
display managersprávce obrazovky
double clickpoklepání
doubleclickpoklepat
dockdock
down-box listrozbalovací seznam
downloadstáhnout
dumpvýpis
dumpvypsat
AnglickyČeskyPoznámka
editupravit
editúpravyv případě položky menu
emaile-mail
enablepovolit
encryptzašifrovat
errorchyba
exitukončít
exit codenávratový kód
extensionrozšíření
AnglickyČeskyPoznámka
featurevlastnost
findnajít
filesoubor
filepodatpodat oznámení o chybě
findnajít
flushvyprázdnit
foldersložka
fontpísmo
formformulář
formatformátformát dokumentu
formatnaformátovatnaformátovat disk
forwardvpředv prohlížeči
forwardpřeposlat„forward email“ → „přeposlat e-mail“
forwarddalšív instalátoru nebo v průvodci
framerám
frameworkframework.NET, Mono apod.
frameworkinfrastruktura
free softwaresvobodný software
freewaresoftware zdarma
AnglickyČeskyPoznámka
generalobecné
globalvšeobecné
globalcelosvětovéGlobal network → Celosvětová síť
gopřejít
groupboxrám skupiny
AnglickyČeskyPoznámka
hardwarehardware
helpnápověda
hibernateuspat na disk
hideskrýt
highlightzvýraznění
historyhistorie
homedomů
homepagedomovská stránka
howtojak na
hyperlinkodkaz
AnglickyČeskyPoznámka
iconikona
imageobrázek
indicatorukazatel
initinicializovat
inputvstup
installnainstalovat
install CDinstalační CD
integratezačlenit
interfacerozhraní
internetinternetpřenosové médium
internetInternetnázev sítě
insertvložit
italickurzíva
itempoložka
AnglickyČeskyPoznámka
JavaJava
JavaScriptJavaScript
AnglickyČeskyPoznámka
keyboardklávesnice
keyboard shortcutklávesová zkratka
AnglickyČeskyPoznámka
labeljmenovka
launcherspouštěč
layoutrozvržení
licenselicence
linkodkaz
listseznam
listboxrozbalovací seznam
live CDživé CD
loadnačíst
localmístní
localenárodní prostředí
location baradresní řádek
locationumístěníumístění GUI prvku
locationadresav případě URL
logprotokol
logzapsat
loginpříhlásit se
logoffodhlásit se
AnglickyČeskyPoznámka
mailpošta
mailposlatjako sloveso
mailing liste-mailová konference
main menuhlavní nabídka
markoznačit
master passwordhlavní heslo
maximizemaximalizovat
meetingjednání
menunabídka
messagezpráva
minimizeminimalizovat
modifiedzměněno
monospaceneproporcionální písmo
most easynejsnazší
mountpřipojit
movepřesunout
AnglickyČeskyPoznámka
namenázevsouboru, počítače, tiskárny
namejménoosoby
navigation barlišta navigace
networksíť
newnový
newszprávy
newsgroupdiskuzní skupina
nextdalší
non-freenesvobodný
AnglickyČeskyPoznámka
OKbudižGTK+ a ostatní aplikace
OKOKKDE aplikace
openotevřít
open source softwaresoftware s otevřeným kódem
optionsmožnosti
ordinaryobvyklý
AnglickyČeskyPoznámka
packagebalíček
pagestránka
page setupvzhled stránky
page sourcezdrojový kód stránky
panelpanel
parseanalyzovat
parsersyntaktický analyzátor
partitionoddíl
partitioning menunabídka pro rozdělení
passwordheslo
pastevložit
permissionoprávnění
pipeliningproudové zpracování
plain textprostý text
pluginzásuvný modul
preferencespředvolby
printtisk
printtisknout
print outvytisknout
print previewnáhled tisku
programprogram
promptvýzva
promptpříkazový řádek
propertiesvlastnosti
AnglickyČeskyPoznámka
quitukončit
AnglickyČeskyPoznámka
radio buttonpřepínač
reallyopravduDo you really want… → Opravdu chcete…
referodkazovat
referingodkazující
refererodkazující URL
refreshobnovit
regionoblast
reinstallpřeinstalovat
reinstallationopětovná instalace
releasevydání
release notespoznámky k vydání
reloadobnovit
replyodpovědět
reply allodpovědět všem
removeodstranit
removable mediavýměnná média
reportoznámení
repositoryrepozitář
restoreobnovit
restricted formatvyhrazený formát
right clickklepnout pravým tlačítkem
right clickklepnutí pravým tlačítkem
RSS feedRSS kanál
AnglickyČeskyPoznámka
saveuložit
scampodvodný e-mail
screensaveršetřič obrazovky
scrollposunovatopakovaně
scrollposunoutjednou
scrollbarposuvník
seeviz
searchhledat
securezabezpečit
securitybezpečnost
selectvybrat
select allvybrat vše
sendposlat
send linkodeslat odkaz
separatoroddělovač
serverserver
sessionsezení
sessionrelaceu přenosu, Radio session → Rádiová relace
setupnastavit
settingsnastavení
shellshell
shortcutklávesová zkratka
sidebarpostraní lišta
skippřeskočit
smartcardsmartcard
softwaresoftware
software sourcezdroj softwaru
source codezdrojový kód
spamnevyžádaná pošta
splash screenspouštěcí obrazovka
status barstavový řádek
stopzastavit
stylesheetkaskádový styl
submenupodnabídka
subscribeodebírat
subscriptionpředplatné
summarizeshrnout
summaryshrnutí
superusersuperuživatel
suspenduspatSuspend to RAM → Uspat do paměti
AnglickyČeskyPoznámka
tabpanel
terminalterminál
textboxtextové pole
thememotiv
threadvlákno
time zonečasové pásmo
togglepřepnout
toggle buttonpřepínací tlačítko
toolnástroj
toolbarpanel nástrojů
toolkitsada nástrojů
tooltipnápověda k nástroji
traysystémová oblast
AnglickyČeskyPoznámka
uncheckodškrtnout
uncheckodnajkovat„funny“ alternativa ;-)
unmarkodznačít
unmoutodpojit
unsubscribeodhlásit odběr
updateaktualizace
updateaktualizovat
upgradepřechod na vyšší verzi
upgradepřejít na vyšší verzi
uploadnahrát
useruživatel
user interfaceuživatelské rozhraní
user nameuživatelské jméno
user profileuživatelský profil
AnglickyČeskyPoznámka
viewpohledUser view → Uživatelský pohled
viewzobrazit
volumesvazeku disku
volumehlasitostu zvuku
AnglickyČeskyPoznámka
websitewebové stránky
windowokno
wizardprůvodce
AnglickyČeskyPoznámka
X WindowX Window systém
AnglickyČeskyPoznámka
AnglickyČeskyPoznámka
zonezóna
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1