navody:prirucka:virt_type

Druhy virtualizací

KVM, neboli Kernel-based Virtual Machine, je jako modul součástí jádra. Jedná se tedy o virtualizaci, která je integrální součástí systému, ne další vrstvou nad ním. Pro emulaci využívá technologie QEMU (Quick Emulator). KVM je dnes výchozím a nejpopulárnějším druhem virtualizace ve Fedoře.

Ke správě virtuálních strojů nad KVM se nejčastěji používají nástroje, které jsou postavené na libvirt.

Více v kapitole o libvirt.

Xen je původní a první podporovaný typ virtualizace. Hlavní výhodou Xenu je, že podporuje krom plné virtualizace i tzv. paravirtualizaci, což je virtualizace bez podpory v hardware procesoru. I když dnes Xen žije tak trochu ve stínu KVM, je intenzivně vyvíjen společností Citrix a i nadále je k dispozici v repozitářích Fedory.

Existují i další nástroje pro virtualizaci na různých úrovních. Např. OpenVZ, LCX atd.

VirtualBox

VirtualBox je virtualizační nástroj, který je původně taktéž postaven na QEMU. Momentálně jeho vývoj a použítí zaštiťuje Oracle. VirtualBox není s Fedorou tak intenzivně testovaný jako např. KVM. Občas se v kombinaci s Fedorou můžou objevit problémy. Především, když používáte Fedoru jako hostovaný systém. Z tohoto důvodu doporučujeme spíše KVM.

VirtualBox lze do Fedory přidat třemi způsoby. Buď jednorázovým stažením balíčku nebo si lze přidat repozitář.

Jednorázové stažení

Instrukce a odkazy pro stažení balíčku lze nalézt na stránkách VirtualBoxu. Stejně tak jako informace o repotizáři.

Instalace z RPM Fusion

VirtualBox naleznete také v repozitáři RPM Fusion, kde se nachází pod balíčkem VirtualBox.

Instalace z repozitáře VirtualBoxu

Spusťte editor jako root a vytvořte soubor /etc/yum.repos.d/virtualbox.repo

su - 
gedit /etc/yum.repos.d/virtualbox.repo

Přidejte následující konfiguraci

[virtualbox]
name=Fedora $releasever - $basearch - VirtualBox
baseurl=http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc

uložte a proveďte instalaci

dnf install VirtualBox

VMware

VMware je dnes nejsilnější společností na trhu s virtualizačními řešeními. Jeho produkty jsou populární především v komerčních nasazeních. Na rozdíl od předešlých se nejedná o svobodný software a proto jej nenajdete v repozitářích Fedory.

VMware Player je jednoduchým nástrojem na správu virtuálních strojů VMware. Dříve uměl pouze spouštět již vytvořené virtuální stroje. Nyní dokáže je dokáže i vytvářet. Je možné jej stáhnout na stránkých vmware.com, ovšem pouze pokud se u VMware zaregistrujete.

VMware Workstation je kvalitním a rozsáhlým nástrojem pro desktopovou virtualizaci. Jedná se komerční produkt, který můžete zdarma vyzkoušet, ale který stojí nemalé peníze.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1