Hlavní stránka

Upgrade systému

Upgrade systému je komplexní nahrazení jeho starší verze novější (např. přechod z Fedory 9 na Fedoru 10). Na rozdíl od aktualizace je při upgrade provedeno více zásadních změn v systému (nové verze programů se od původních významněji liší) a většinou je nutné provést i doplňující kroky (vyřešení konfliktů mezi starými a novými verzemi balíčků, instalace nového zavaděče a podobně). Při upgrade jsou na rozdíl od (re)instalace zachována původní nastavení systému, domovské adresáře atd.

Možné problémy

Při upgrade systému mohou nastat potíže, které jsou pravděpodobnější zároveň s tím, kolik balíčků je nainstalováno z externích repozitářů. Je to způsobeno tím, že vývojáři distribuce testují pouze upgrade v rámci samotné distribuce bez cizích doplňujících balíčků (ani by nebylo možné postihnout veškeré možné kombinace). V současných verzích Fedory je možné přímo v instalačním programu doplňovat externí repozitáře, čímž se tyto problémy mohou výrazně omezit (nebo naopak eskalovat).

Z výše uvedených důvodů je tedy vhodné méně zkušeným uživatelům doporučit spíše čistou instalaci s tím, že si domácí adresář /home zazálohují nebo ho při instalaci záměrně umístí na samostatný diskový oddíl. Při upgrade systému pak stačí zformátovat pouze diskový oddíl připojovaný do kořenového adresáře / a uživatelská nastavení uložená v podadresářích /home zachovat. Podrobnosti viz. kapitola Instalace systému a vytvoření diskových oddílů.

Upgrade Fedory

K dispozici je několik možností, jak systém upgradovat na novější verzi. Různé metody jsou vhodné pro různé případy a není proto možné jeden z nich označit za nejlepší.

:!: Před upgradem celého systému vždy zálohujte všechna důležitá data.

Ve všech případech je nezbytné uvést nejprve stávající systém do aktuálního stavu (viz též kapitola aktualizace), což provedeme příkazem:

sudo dnf --refresh update

Po aktualizaci je doporučeno systém restartovat, aby se systém spustil s poslední verzí balíčků.

Fedora obsahuje nástroj, kterým je možné provést upgrade systému bez nutnosti stahovat celé instalační médium. Stahují se pouze ty balíčky, které jsou při upgrade systému skutečně potřeba a během této doby je možné počítač zcela normálně používat. Tento nástroj se jmenuje FedUp a nainstalujete jej příkazem

sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade

Pro jistotu aktualizujte klice repozitaru tretich stran jako je RPMFusion.

Upgrade z Fedory 22 a 23 provedete příkazem:

sudo dnf system-upgrade download --releasever=23

dnf-plugin-system-upgrade je novým nástrojem a zatím nemá svoji grafickou verzi. Po spuštění výše zmíněného příkazu se začnou stahovat balíčky, které se posléze použijí pro upgrade.

Pokud dojde během aktualizace k problémům se závislostmi, tak můžete upgrade spustit s parametrem, který aktualizačnímu nástroji umožní problematické balíky odstranit:

 sudo dnf system-upgrade download --releasever=23 --allowerasing

Pokud už vše proběhlo bez problémů, tak můžete systém restartovat a zahájit upgrade:

 sudo dnf system-upgrade reboot

Po restartu se spustí samotný upgrade, který může trvat i několik hodin. Po dokončení se počítač sám restartuje a vy nabootujete do upgradovaného systému.

Upgrade pomocí nástroje dnf

:!: Upgrade pomocí nástroje dnf není doporučován běžných uživatelům. Není testován Fedora QA a s některými změnami mezi verzemi Fedory si neumí poradit automaticky. Pokud nejste na něco takového připraveni, použijte raději výše zmíněný postup aktualizace pomocí dnf-plugin-system-upgrade.

Hlavní výhoda aktualizace pomocí nástroje dnf spočívá v tom, že je možné pracovat se všemi aktivními repozitáři a průběžně systém upravovat tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku. Postup je doporučen pokročilejším uživatelům.

Nejprve vyčistíme cache nástroje dnf příkazem:

sudo dnf clean all

:!: Ujistěte se, že máte na disku dostatek volného místa (jak pro stahované balíčky, tak pro jejich instalaci - v závislosti na vaší instalaci 2-5GB).

Přepněte se do konzole (Alt+F2) a vypněte grafický mód

telinit 3

Nyní můžete spustit příkaz pro upgrade distribuce:

sudo dnf --releasever=<cislo_verze_na_kterou_chcete_aktualizovat> distro-sync

:!: Pokud se vyskytnou konflikty, je nutné je ručně vyřešit, například při hlášení:

pidgin-2.5.2-2.fc9.i386 from installed has depsolving problems - Error: Missing Dependency: libedataserver-1.2.so.9 is needed by package pidgin-2.5.2-2.fc9.i386 (installed)

Je nutné před upggrade odebrat Pidgin a nainstalovat si ho znovu až po dokončení celého upgrade:

sudo dnf remove pidgin

Pokud provádíte jakékoli operace s balíčky, kvůli nápravě závislostí, před spuštěním „distro-sync“ vždy použijte ještě yum clean all.

Dále je potřeba aktualizovat Grub příkazem, ve kterém je nutné nahradit parametr BOOTDEVICE zařízením, na kterém je umístěn váš MBR záznam (typicky je to /dev/sda):

sudo grub2-install BOOTDEVICE

Nevíte-li jaké disky máte v systému, zadejte příkaz:

cat /proc/partitions

Nebo prohlédněte soubor /boot/grub/grub.conf a říďte se parametrem za boot=.

V tomto okamžiku je váš systém připraven na restart. Podrobnější informace naleznete na stránce http://fedoraproject.org/wiki/YumUpgradeFaq.

Upgrade pomocí nástroje Fedora Upgrade

Nástroj Fedora Upgrade je založený na upgradu pomocí yumu. Na rozdíl od této metody za vás ale některé věci automatizuje. Stejně jako u upgradu pomocí yumu se jedná o nepodporovanou metodu, takže by ji měli používat pouze uživatelé, kteří ví, co dělají. Nainstalujete jej příkazem:

sudo dnf install -y fedora-upgrade

a spustíte příkazem

sudo fedora-upgrade

postupujte podle instrukcí na obrazovce.


Hlavní stránka

 
navody/prirucka/upgrade.txt · Poslední úprava: 2018/01/24 15:07 (upraveno mimo DokuWiki)