navody:prirucka:databaze

Hlavní stránka

Mezi nejznámnější databázové servery používané pod OS Linux patří jednoznačně MySQL a PostreSQL. Obecně se má za to, že MySQL je z této dvojice rychlejší, PostreSQL zase „inteligentnější“. MySQL je v porovnání s PostgreSQL pravděpodobně rozšířenější zejména pro svou „spolupráci“ s PHP - proto se v následující kapitole zaměříme právě na něj.

Poznámka: Ve Fedoře se nachází databáze MariaDB, které je zpětně kombatibilní s databází MySQL (jedná se o její fork). Veškeré úkony a návody platné pro MySQL jsou tak platné i v rámci MariaDB.

Pozornosti zájemcům o MySQL doporučuji seriál na stránkách www.linuxsoft.cz.

Databázový server MySQL (MariaDB) lze nainstalovat z příkazové řádky pomocí

dnf -y install mariadb mariadb-server

Pokud se chcete připojit právě z PHP, nezapomeňte na správné rozšíření

dnf -y install php-mysqlnd

Následujícím příkazem nastartujeme MySQL (MariaDB) server.

/usr/bin/systemctl start mariadb.service

A pak tímto příkazem zpustíme proces nastavení hesla uživatele root.

mysqladmin -u root password 

Program se sám zeptá na heslo, které je potřeba zadat dvakrát stejné (podruhé pro potvrzení), heslo se na obrazovce nezobrazuje.

Taky je možné přímo v terminálu nastavit heslo příkazem :

mysqladmin -u root password new_db_user_password

Hlavní stránka

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1