navody:fc6poznamky

Poznámky k instalaci FC6 a upgrade na FC6

Pokud máte po instalaci nebo updgrade na FC6 nějaký problém, nejdříve si přečtěte http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/FC6Common

Další problémy na které jsme narazili:

Transaction Check Error: package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 is already installed https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=211941

http://forum.fedora.cz/read.php?1,4342,4342#msg-4342

Nelze se přepínat pomocí Ctrl+Alt+FX. V xtermu jsou ignorovány klávesové zkratky s Alt.

Odstraňte nebo nepřidávejte do xorg.conf více layoutů klávesnice

 Option "XkbLayout" "us, cz_qwerty" 

https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=214026

Jistým způsobem se dá chování napravit použítím příkazu xmodmap -e 'keycode 113 = Alt_L' přepínaní do konzole ale stále nefunguje.

Stejný problém nastává i pokud přidáte více layoutů v gnome.

Jako workaround lze z terminalu spustit prikaz

 chvt 1

pro prepnuti na konzoli 1.

Jedná se o principielní omezení AIGLX především na starších počítačích s OS ovladači.

http://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2006-September/msg00390.html

dají se najít i experimentální patche, zatím bez řešení.

 Cannot find a valid baseurl for repo: core
 Error: Cannot find a valid baseurl for repo: core

http://fedorasolved.org/Members/bobjensen/fc5-yum-mirror-list-update

Může se jedna pouze o dočasnou nedostupnost mirrolistu.

Při upgrade instalace z FC4 nebo FC5 s velkým množstvím balíků se může zdát, že se upgrade zasekl a nic nedělá. Poslední informace na textovém výstupu říká

No handler could be found for logger "yum.YumBase"

Tato hláška na situaci nemá žádný vliv.

Na grafické obrazovce je

 Checking dependencies in packages selected for installation

A progress bar ukazuje nulu.

Yum v této době zpracovává závislosti všech možných balíků. Může to trvat poměrně dlouho, podle výkonu počítače a množství balíků i desítky minut (20-50). Vyčkejte dokončení operace.

přestože je zvolen grafický režim.

https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=213827

Grafický režim běží, přepněte se na něj pomocí Alt+F7.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1