navody:fc5prirucka17

Hlavní stránka

SSH (Secure Shell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. SSH využívá asymentrického šifrování a umožňuje autenfikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.

Předpokládejme, že vzdálený stroj s Fedora Core má nainstalovaný SSH server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes IP adresu 192.168.0.1.

Poznámka: SSH server standardně „naslouchá“ na portu 22. Tento port je možné na počítači s Fedora Core 5 otevřít pomocí nabídky Aplikace → Prostředí → Správa → Úroveň zabezpečení a firewall.
IP adresu počítače s Linuxem zjistíte pomocí příkazu

/sbin/ifconfig

a na počítači s OS Windows XP přes nabídku Start → Ovládací panely → Síťová připojení, klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku Podpora.

K vzdálenému stroji s Fedora Core se připojíme pomocí příkazu

ssh username@192.168.0.1

Následujícím příkazem překopírujeme soubor remotefile.txt z adresáře /home/username/remotefile.txt do aktuálního adresáře.

scp -r username@192.168.0.1:/home/username/remotefile.txt .

Následujícím příkazem překopírujeme soubor remotefile.txt z adresáře /home/username/remotefile.txt do aktuálního adresáře.

rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats username@192.168.0.1:/home/username/remotefile.txt .

Následujícím příkazem překopírujeme soubor localfile.txt do aktuálního adresáře /home/username.

 rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt username@192.168.0.1:/home/username/

Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s Windows OS je zapotřebí nainstalovat PuTTY. Pomocí aplikace PuTTy získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku.

Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s Windows OS je zapotřebí nainstalovat WinSCP. WinSCP je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. Total Commander.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1