navody:fc5prirucka14

Hlavní stránka

Přečtěte si též návod Jak používat záchranný mód. Návod není součástí této příručky.

Nastavte BIOS tak, aby Váš počítač bootoval z CD/DVD mechaniky. Vložte do mechaniky Fedora Core CD1 nebo DVD a nabootujte. Do příkazové řádky, která se objeví po nabootovaní, zadejte

linux rescue

Po té bude vyzváni k nastavení jazyka, rozložení klávesnice a síťového nastavení (ponechte implicitní nastavení sítě pomocí DHCP). Následně proběhne vyhledání instalace Vaší Fedora Core na disku. Jestliže toto vyhledávání proběhne úspěšně, bude instalace připojena do adresáře /mnt/sysimage. Kontrolu nad systémem získáte pomocí

chroot /mnt/sysimage

Po provedení nezbytných úprav můžete počítač restartovat pomocí kláves Ctrl + D. Nezapomeňte před restartem počítače vyjmout CD/DVD z mechaniky.

grub
grub> md5crypt
Password: ****** (Fedora)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (zakódované heslo)
grub> quit
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

V souboru menu.lst najděte řádek

...
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
...

nahraďte ho řádkem

password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (výše uvedené zakódované heslo)

a soubor uložte.

Předpokládejme, že bootovací oddíl se nachází na disku /dev/hda 1). Nejprve je třeba s použitím instalačního CD/DVD nabootovat do záchranného režimu. Zavaděč obnovíte pomocí příkazu

grub-install /dev/hda

Následně stačí pouze dvakrát po sobě stisknout klávesy Ctrl + D, což má za následek restart počítače.

Předpokládejme, že /dev/hda1 je oddíl s nainstalovaným operačním systémem Windows.

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst

Na konec souboru menu.lst přidejte řádek

title		Microsoft Windows
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1

a soubor uložte.

Zavaděč systému není možné zcela odstranit - vždy musí být nahrazen jiným. Pokud chcete místo GRUBu používat LILO (LInux LOader), který ve Fedora Core již není defaultně obsažen, nadefinujte jeho parametry v /etc/lilo.conf a spusťte příkaz

lilo

z příkazové řádky.

Pokud chcete nahradit GRUB zavaděčem systému MS-DOS, pak nastartujte z diskety MS-DOS a do příkazové řádky zadejte

A:> fdisk /mbr

Pokud chcete nahradit GRUB zavaděčem systému NTLDR Windows XP, pak nastartujte z instalačního CD Windows XP do recovery módu a zadejte

fixmbr

Tím se zavaděč GRUB přepíše zavaděčem NTLDR a nebude nadále používán.

Poznámka: Pokud odtraňujete z disku s více operačními systémy Linuxovou instalaci, ze které byl nainstalován GRUB, nejdříve nahraďte zavaděč systému a pak teprve odstraňujte Linuxový diskový oddíl.


1)
Pokud máte v systému pouze jeden disk, je tento disk zcela jistě označen jako hda.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1