navody:f8vypalovani

Hlavní stránka

Ve Fedoře je možné vypalovat jak pomocí příkazové řádky, tak i pomocí aplikací s grafickým rozhraním, jakou jsou např. GnomeBaker či k3b. Základní podproru pro vypalování obsahuje také správce souborů Nautilus. Následující kapitola se rozebírá obě možnosti.

Seznam vypalovacích mechanik

Seznam CD/DVD mechanik získáme pomocí příkazu

cdrecord --scanbus

scsibus1:
1,0,0	100) 'HL-DT-ST' 'DVDRAM GSA-4165B' 'DL03' Removable CD-ROM
1,1,0	101) *
1,2,0	102) *
1,3,0	103) *
1,4,0	104) *
1,5,0	105) *
1,6,0	106) *
1,7,0	107) *

V systému je tedy přítomna vypalovací mechanika GSA-4165B (jedná se o označení výrobku firmy LG).

Smazání CD-RW/DVD-RW

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM mechanika je /dev/cdrom. Médium v této mechanice pak smažeme pomocí příkazů

umount /dev/cdrom
cdrecord dev=/dev/cdrom blank=fast

Kompletní vymazání1) média provedeme příkazem

cdrecord dev=/dev/cdrom blank=all

Vytvoření ISO obrazu

Nejprve si ukážeme, jak vytvořit ISO obraz média CD/DVD. Předpokládáme, že CD/DVD-ROM mechanika je /dev/cdrom. ISO obraz media v této mechanice je možné vytvořit pomocí příkazů

umount /dev/cdrom
dd if=/dev/cdrom of=soubor.iso bs=1024

V případě, že budete chtít vytvořit ISO obraz určitého adresáře popř. souboru, použijte příkaz

mkisofs -r -J -o soubor.iso cesta_k_adresari_nebo_souboru

V obou případech bude výsledkem soubor soubor.iso2) uložený v pracovním adresáři.

Vypalování ISO obrazů CD/DVD

Předpokládejme, že CD/DVD-ROM mechanika je /dev/cdrom. Soubor soubor.iso lze vypálit pomoci příkazu

cdrecord -eject -v dev=/dev/cdrom speed=4 -driveropts=burnproof soubor.iso

Standardním módem zápisu je Track-at-once. Mód Disk-at-once lze nastavit pomocí přepínače -dao.

cdrecord -eject -v dev=/dev/cdrom -dao speed=4 -driveropts=burnproof soubor.iso

Pomocí parametru speed lze nastavit rychlost vypalovaní.

Vytvoření kopie CD/DVD

Kopii CD/DVD lze jednoduše udělat tak, že z daného CD/DVD nejprve vyrobíme ISO obraz, který následně vypálíme.

Poznámka: Pro hudební CD je třeba použít postup uvedený v kapitole Ripování DVD a hudebních CD.

Připojení / odpojení souboru ISO obrazu bez vypalování

Pro připojení souboru soubor.iso s ISO obrazem zadejte do příkazové řádky následující následující posloupnost příkazů.

Nejprve je třeba vytvořit adresář, do kterého připojíte daný ISO soubor. Jestliže je adresář již vytvořen, je možné tento krok přeskočit.

mkdir /media/iso

Níže uvedené příkazy pak nahrají potřebný ovladač a připojí soubor soubor.iso do adresáře /media/iso.

/sbin/modprobe loop
mount soubor.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop

Pro odpojení souboru s ISO obrazem pak zadejte

umount /media/iso/

Do adresáře obsahujícího data připojeného souboru s ISO obrazem se přesunete pomocí

cd /media/iso

Kontrola ISO obrazu

Níže uvedený postup lze použít pro kontrolu ISO souborů stažených přes Internet. Společně s tímto ISO souborem si stáhněte také soubor obsahující tzv. kontrolní součet3). Jedná se o soubory, které jsou zpravidla označené jako MD5 popř. SHA1SUM4). Nejprve je třeba vygenerovat kontrolní součet Vašeho ISO souboru. Pro soubor obsahující ISO obraz vypalovaného CD/DVD můžete vygenerovat kontrolní součet MD5 popř. SHA1SUM v závislosti na typu staženého kontrolního součtu následujícím příkazem

md5sum soubor.iso > soubor.iso.md5

popř.

sha1sum soubor.iso > soubor.iso.sha1sum

Výsledkem bude soubor soubor.iso.md5 popř. soubor.iso.sha1sum uložený v pracovním adresáři.
Dalším krokem je porovnání vygenerovaného kontrolního součtu a kontrolního součtu staženého z Internetu. Jestliže se oba soubory shodují, je stažený ISO soubor v pořádku.

Nautilus

 Nautilus - tvůrce CD/DVD

Vypalovat na CD/DVD lze velice jednoduše pomocí správce souborů Nautilus. Otevřete Nautilus a nabídce vyberte Přejít → Tvůrce CD/DVD. Dále otevřete druhé okno aplikace Nautilus s adresářem/souborem, který chcete vypálit. Tento adresář/soubor přetáhněte do okna Tvůrce CD/DVD a klikněte na tlačítko Zapsat na disk.

Pomocí aplikace Nautilus lze také snadno vypalovat ISO obrazy CD/DVD. V okně správce souborů Nautilus otevřete ISO obraz CD/DVD, které chcete vypálit. Dvojklikem pravého tlačítka myši nad tímto souborem otevřete nabídku. Z nabídky vyberte možnost Zapsat na disk.

GnomeBaker

 GnomeBaker

GnomeBaker je defaultním softwarem pro vypalování CD/DVD v Gnome. Ve své podstatě se jedná o rozšíření správce souborů Nautilus, ve kterém je již zabudována základní podpora vypalování CD/DVD (viz. kapitola Nautilus).

yum -y install gnomebaker

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk a video → CD/DVD Writer GnomeBaker.

k3b

 K3b

k3b je aplikací pro vypalování CD/DVD pod KDE. V případě, že používáte Gnome jako výchozí prostředí, budou společně s k3b staženy také některé z balíčků pro KDE.

yum -y install k3b

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Zvuk & Video → K3b.

Nastavení rychlostí zápisu na CD/DVD při vypalování

Změnu rychlosti mechaniky při vypalování lze nastavit přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. V Editoru nastavení pak pokračujte nabídkou apps → nautilus-cd-burner → default_speed. V položce default_speed nastavte/změňte rychlost zápisu. Tímto jste změnili pouze defaultní rychlost zápisu, což Vás nezbavuje možnosti tuto rychlost přenastavit ručně před samotným vypalováním.

Zapnutí burnproof pro CD/DVD vypalovačku

Otevřete Editor nastavení pomocí nabídky. Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. Dále pokračujte apps → nautilus-cd-burner → burnproof (zaškrtněte). Tímto nastavení byste měli zamezit možnému „podtečení“ zásobníku a z toho plynoucímu zničení média při vypalování.

Povolení overburn pro CD/DVD vypalovačku

Otevřete Editor nastavení pomocí nabídky. Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení. Dále pokračujte apps → nautilus-cd-burner → overburn (zaškrtněte). Tímto nastavením byste měli získat možnost překročit o několik málo MB kapacitu média. Tento postup se však obecně příliš nedoporučuje.


1)
Kompletní vymazání trvá nepoměrně déle než vymazání rychlé!
2)
Namísto soubor lze pochopitelně použít také jiný název.
3)
Kontrolní součet je výstup tzv. hashovacího algoritmu. Účelem hashovacího algoritmu je vyjádřit celý obsah ISO souboru jedním řetězcem. Obsah celého instalačního DVD pro Fedora Core 6 je tak např. vyjádřen pomocí kontrolního součtu faa7b09b54c841a1348f65b49e4251f38df0000f.
4)
MD5 a SHA1SUM jsou dva různé hashovací algoritmy. Vzhledem k tomu, že MD5 ve své roli v několika případech selhal, byl vyvinut novější algoritmus SHA1SUM.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1