navody:f8:aktualizace

Hlavní stránka

Kromě instalace systému je možné provést také jeho upgrade a aktualizaci. Upgradem systému rozumíme nahrazení starší verze Fedory novější (např. přechod z Fedory 7 na Fedoru 8), kdy jsou narozdíl od (re)instalace zachována původní nastavení systému. Aktualizací systému pak rozumíme aktualizaci nainstalovaného softwaru (např. nová verze jádra nebo kancelářského balíku) bez toho, aniž by se měnila verze OS.

:!: Před upgradem celého systému vždy zálohujte všechna důležitá data.

Pomocí instalačního DVD je také možné provést upgrade na novější verzi Fedory. Tento postup se však příliš nedoporučuje. Jako vhodnější se jeví čistá instalace s tím, že je možné domovský adresář /home umístit na samostatný diskový oddíl. Při instalaci pak stačí zformátovat pouze diskový oddíl připojovaný do kořenového adresáře / a uživatelská nastavení uložená v podadresářích /home tak zůstanou zachována. Podrobnosti viz. kapitola Instalace systému a vytvoření diskových oddílů.

 Upgrade systému Fedora

Aktualizace systému může v závislosti na objemu stahovaných dat a rychlosti Vaše připojení trvat i několik hodin. Samotnou aktualizaci Fedory lze pak velice jednoduše provést pomocí příkazu yum.

yum check-update
yum update

Poznámka: Více o aplikaci yum viz. kapitola Správce balíčků yum.

Je možné také použít aplikaci pup (Package Updater). Tuto aplikaci pak lze spustit pomocí příkazu

pup

nebo přes nabídku Aplikace → Systémové nástroje → Aktualizátor balíčků.

 Aktualizace balíčků pomocí aplikace Pup

Manuální aplikace pouze bezpečnostích aktualizací

Fedora je i v průběhu životnosti určité verze poměrně aktualizovaný systém. Nejsou tedy vydávány pouze opravy ale i nové verze aplikaci. To s sebou přináší větší množství stahovaných dat. Pokud chcete přijímat pouze bezpečností opravy doinstalujte si zásuvný modul yum-security správce balíčku yum

yum install yum-security

a systém aktualizujte příkazem

yum update --security
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1