navody:f22:zalohovani

Zálohování

Říká se, že lidi se dělí na dvě skupiny: ti, kteří zálohují, a ti, kteří budou zálohovat. Fedora nabízí celou řadu nástrojů, pomocí kterých lze zálohovat data a ochránit je tak před nepředvídatelnými událostmi jako selhání disku nebo neopatrné smazání dat. Nástroje pro zálohování naleznete v repozitářích tak, že si necháte vyhledat termín „backup“.

 • Déjà Dup - výchozí nástroj pro zálohování, který je ve Fedoře předinstalován. Nabízí jednoduché a přehledné rozhraní.
 • Back In Time - grafický program, který má verzi jak pro GNOME, tak pro KDE.
 • BackupPC - robustní zálohovací nástroj s webovým rozhraním.
 • Bacula - robustní zálohovací nástroj vhodný pro podnikové nasazení.
 • KBackup - pouze rozhraní pro příkazovou řádku.
 • SafeKeep - pouze rozhraní pro příkazovou řádku.

Déjà Dup naleznete ve Fedoře pod názvem Záloha. Při prvním spuštění jste dotázáni, jestli chcete zálohování nastavit, nebo obnovit data ze zálohy. Pokud vyberete nastavení zálohování, zobrazí se dialogové okno s následujícími sekcemi:

 • Přehled - Zobrazuje aktuální nastavení zálohování. Lze zde povolit automatické zálohování. Poté budou prováděny aktualizace automaticky bez nutnosti akce ze strany uživatele.
 • Úložiště - Zde se nastavuje, kam se mají zálohy ukládat. Déjà Dup podporuje několik typů úložišť: cloudové služby Amazon a Rackspace, FTP, Samba (sdílení Windows), SSH, WebDav, výměnná zařízení, místní složky.
 • Složky - V této sekci se lze nastavit, jaké data se mají zálohovat. V levém poli jsou složky, které se mají zálohovat. V pravém potom ty, které mají být ze zálohování vyjmuty. Ve výchozím stavu je pro zálohování vybrán celý domovský adresář kromě koše a složky Stažené.
 • Plán - V sekci plán lze nastavit, jak často se mají zálohy provádět (denně, týdně, každé dva týdny, měsíčně) a jestli mají zálohy zůstat uloženy natrvalo nebo se mají po uplynutí určité doby vymazat.

Pokud jste nenastavili automatické zálohování, ale chcete provádět zálohování ručně, můžete tak udělat v sekci Přehled kliknutím na tlačítko Zálohovat nyní. Zálohy jsou šifrované, takže budete vyzváni, abyste zadali heslo pro zašifrování. Můžete také zatrhnout, aby se heslo zapamatovalo a podruhé už ho nemuseli zadávat. Nesmíte jej však zapomenout, protože při obnovování zálohy jej budete znovu potřebovat. Po zadání hesla a stisknutí tlačítka Pokračovat se provede samotná záloha. Déjà Dup vytváří tzv. inkrementální zálohy. Poprvé tedy zálohuje vše a při dalších zálohách už pouze rozdíly.

Potřebujete-li obnovit data ze zálohy, klikněte na tlačítko Obnovit… v sekci Přehled. Zobrazí se dialogové okno, v kterém máte určit, odkud se mají data obnovit. Přednastaveno je umístění, kam se provádějí zálohy. V dalším kroku si můžete určit, z kterého data chcete data obnovit. V posledním kroku si potom můžete vybrat, zda se mají data obnovit do původního umístění nebo do jiné, vámi vybrané složky.

 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
 • autor: 127.0.0.1