navody:f22:repozitare

Hlavní stránka

Repozitář je sklad aplikací připravených přesně na míru vašemu systému.

Yum repozitář je archiv RPM souborů spolu s informacemi o jejich závislostech. Z repozitáře lze instalovat programy pomocí buď textového příkazu yum nebo grafických nástrojů - např. yumex a pirut.

Co je RPM?

RPM (RPM Package Manager, původně Red Hat Package Manager) balíček je soubor, který obsahuje samotný program/aplikaci, další související soubory, informace o umístění aplikace v systému, procedury které se mají provést při instalaci a odstranění aplikace, informace o tom jaké aplikace potřebuje program ke své činnosti - tzv. závislosti a další informace (popis změn, popis balíčku, …)

Nastavení repozitářů je uloženo v adresáři

  /etc/yum.repos.d/

V jednom každém souboru v tomto adresáři by měly být informace o jednom repozitáři. Soubory můžete přidávat nebo odebírat a editovat běžným editorem, nebo jejich obsah můžete ovlivňovat pomocí grafických nástrojů - např. yumex, nebo přímo v aplikaci na přidávání a odebírání balíčků Systém→Správa→Zdroje software.

Většina repozitářů dává na svém webu k dispozici RPM, které lze nainstalovat jeho stažením a poklepáním na něj případně pouze kliknutím ve webovém prohlížečí, a které přístup k repozitáři kompletně nastaví. (viz např. rpmfusion)

:!: Špatným ručním zásahem do souborů s definicí repozitářů můžete způsobit nefunkčnost celého balíčkovacího systému, Proto je provádějte jen pokud skutečně víte co děláte.

Podrobný popis najdete v diskusi na serveru root.cz.

Aplikace z repozitářů vám zpravidla nepůjdou instalovat pokud povolíte gpgcheck=1 ale nenaimportujete GPG klíč. GPG umožňuje zkontrolovat elektronický podpis balíčku a tím ověřit, že to co jste stáhli skutečně pochází z daného repozitáře a nejdená se o podvrh. GPG klíče je zpravidla potřeba naimportovat před pokusem o instalaci jakéhokoli balíčku.

Pokud vám v cestě do internetu stojí proxy, můžete její používání pro yum nastavit v /etc/yum.conf kde do sekce

[main]

musíte přidat

proxy = jmeno.nebo.ip.proxy:port
proxy_username = uzivatelske_jmeno
proxy_password = heslo

Standardní repozitáře

Repozitář se všemi balíčky Fedory (7 a novější) /etc/yum.repos.d/fedora.repo

[fedora]
name=Fedora $releasever - $basearch
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY

Repozitář se všemi aktualizacemi Fedory (7 a novější) /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo

[updates]
name=Fedora $releasever - $basearch - Updates
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/updates/$releasever/$basearch/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=updates-released-f$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

Repozitáře vývojových verzí Fedory

Mezi standardními repozitáři existují i dva další repozitáře, které za normálních okolností nepotřebujete. Jedná se o repozitáře

Rawhide - fedora-rawhide.repo a Fedora Test Updates - fedora-updates-testing.repo. Pokud nevíte co děláte, nepovolujte tyto repozitáře.

Podrobnosti najdete v http://wiki.fedora.cz/doku.php?id=navody:rawhide

:!: Důležité upozornění

Následujíci repozitáře nejsou udržovány projektem Fedora a jejich použití může přinášet komplikace - repozitáře mohou obsahovat duplicitní balíky ke standardním a jejich použitím můžete způsobit ve svém systému nefunkčnost jiných. Uvědomte si také, že instalovaný balíček může provádět operace ve vašem systému s právy roota. Proto byste neměli instalovat software ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Před použitím a instalací balíků z těchto repozitářů si prosím dobře rozmyslete co děláte.

Vedle výše zmiňovaných repozitářů existují také další. Mezi nejznámější z těchto repozitářů patří např. atrpms. Souběžné používání těchto repozitářů s repozitářem rpmfusion však může mít za následek konflikty mezi balíčky při instalaci aplikací popř. aktualizaci systému! Pro bežné účely Vám budou zcela postačovat standardní repozitáře doplněné repozitáři rpmfusion.

RPM Fusion

RPM Fusion je sdružený repozitář, který nahradil repozitáře livna, Dribble a FreshRPMS. RPM Fusion se snaží dodržovat pravidla pro balíčky, které má Fedora Project pro oficiální repozitáře, proto se jedná o docela spolehlivý zdroj software.

http://rpmfusion.org/

Repozitář s aplikacemi, které nemohou být distribuovány s Fedorou. Obsahuje velké množství nejběžněji potřebných vylepšení - mp3, ovladače HW nVidia, ATI

Je rozdělen do dvou sekcí - free (tedy volně dostupné doplňky) a non-free (obsahuje licenčně problematické aplikace, ovladače atd.)

Přidání free části provedete příkazem

rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-22.noarch.rpm

non-free části

rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-22.noarch.rpm

Copr

Copr je služba pro vytváření a hostování externích repozitářů pro Fedoru a Red Hat Enterprise Linux. Software v něm musí splňovat stejné licenční požadavky jako v oficiálních repozitářích, ale nemusí se řídit dalšími pravidly, proto v něm můžete najít např. software ve vývojových nebo čerstvě stabilních verzích, které se ještě nedostaly do stabilního vydání Fedory. Repozitáře z Copru se přidávají jako jakékoliv jiné a na stránce každého z nich naleznete konkrétní návod. Ve správci balíčků DNF můžete repozitáře přidávat a odebírat příkazy:

 dnf copr enable autor/nazev_repozitare
 dnf copr disable autor/nazev_repozitare

Službu naleznete na adrese http://copr.fedoraproject.org/. Momentálně obsahuje již více než 2000 repozitářů.

Russian Fedora Repo

Russian Fedora Repo je vytvářené ruskou komunitou Fedory, která stojí také za Russian Fedora Remixem. Jedná se o repozitář, který obsahuje další doplňkový software k RPM Fusion, který se z licenčních nebo patentových důvodů nedostal do repozitářů Fedory. Jedná se třeba o aplikace Opera, Chromium, Skype, Flash Player.

Repozitář přidáte příkazem:

 su -c 'yum install --nogpgcheck http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/fixes/fedora/russianfedora-fixes-release-stable.noarch.rpm'

Podpis repozitáře přidáte příkazem:

 gpg --quiet --with-fingerprint /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-11-primary 
 pub  4096R/D22E77F2 2009-01-19 Fedora (11) fedora@fedoraproject.org
 Key fingerprint = AEE4 0C04 E345 60A7 1F04  3D7C 1DC5 C758 D22E 77F2

Stránka s informacemi o repozitáři je http://russianfedora.pro/repository (v azbuce).

ATrpms

atrpms http://atrpms.net

Původní myšlenka depozitáře atrpms bylo poskytovat aplikace zaměřené na přírodní vědy. Momentálně však tento repozitář obsahuje i velké množství „nevědeckých“ aplikací.

Naimportujte GPG klíč

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms

a do adresáře /etc/yum.repos.d přidejte soubor atrpmps.repo s následujícím obsahem:

[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/f$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgcheck=1
enabled=0

Poznámka: Vzhledem k tomu, že v konfiguračních souborech repozitáře ATrpms figuruje enabled=0, nejsou tyto repozitáře zahrnuty do standardní instalace aplikací a pravidelných aktualizací. V případě, že z tohoto repozitáře budete chtít nainstalovat konkrétní aplikaci, je nutné příkaz yum doplnit o přepínač –enablerepo.

dnf -y install --enablerepo=jmeno_repozitare jmeno_balicku

Remi

Nejnovější verze některých aplikací (LAMP), libdvdcss novější verze, backporty

http://rpms.famillecollet.com/

Další

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1