navody:f22:nekomercni_aplikace_programovani_vyvoj

Nekomerční aplikace

Grafické rozhraní DevAssistantu

DevAssistant je univerzálním pomocníkem pro vývojáře v Linuxu. Pomáhá s nastavením prostředí, zveřejňováním kódu na Internetu (GitHub), nebo třeba i s distribucí (vytvoření balíčku). Momentálně jsou podporovány jazyky C, C++, Java, node.js, Perl, PHP, Python a Ruby.

DevAssistant nainstalujete příkazem:

dnf -y install devassistant

DevAssistant má kromě grafického také textové rozhraní. Více se o textovém ovládání DevAssistantu dozvíte z příkazu man da.

Vývojové nástroje je skupina programů pro kompilaci aplikací psaných v jazyce C/C++ a dalších. Celou skupinu nástrojů nainstalujete příkazem

dnf -y groupinstall "Development Tools"

Poznámka: Pokud budete chtít provést ruční kompilaci aplikací ze zdrojových kódů, bude tento balíček zcela určitě potřebovat.

 Kompozer

Kompozer je WYSIWYG HTML editor, který byl vytvořen jako open source alternativa k aplikacím Microsoft FrontPage a MacroMedia Dreamweaver. Je pokračovatelem programu Nvu. Kompozer se dnes již aktivně nevyvíjí, jeho následovníkem je BlueGriffon, který má však momentálně balíček pouze pro Fedoru 16.

Aktuální verzi programu Kompozer v podobě rpm balíčku určenou pro distribuci Fedora je možné stáhnout na http://kompozer.net/download.php. Stáhnutý balíček nejjednodušeji nainstalujete pomocí grafického instalátoru samostatných balíčků (stačí na soubor balíčku poklepat).

Aplikaci naleznete v nabídce (Činnosti) → Aplikace → Programování → Kompozer.

 Bluefish

Bluefish je editorem vhodným pro řadu programovacích a formátovacích jazyků, které jsou používány pro vývoj webových stránek. Kontrétně se jedná o XML, HTML, XHTML, CSS, PHP a Python.

Bluefish nainstalujete pomocí

dnf -y install bluefish

Aplikaci lze spustit přes nabídku (Činnosti) → Aplikace → Programování → Bluefish.

Pokud se chcete dozvědět o programu více, můžete si přečíst článek o Bluefish na portále LinuxEXPRES.cz.

 Quanta Plus

Quanta Plus je webovým vývojovým prostředím pro KDE. Jedná se o „hybrid“ mezi textovým (např. Bluefish) a WYSIWYG (např. Nvu) editorem. Podrobněji se Quantou zabývá článek na LinuxEXPRES.cz.

Quanta Plus nainstalujete pomocí

dnf -y install kdewebdev

Aplikaci lze spustit přes nabídku (Činnosti) → Aplikace → Programování → Quanta Plus.

 Anjuta

Anjuta je integrované vývojové prostředí pro C, C++, Javu, JavaScript, Python a Valu. Domovské stránky včetně manuálů naleznete na http://www.anjuta.org. Seriál o programovácí v C/C++ naleznete na stránkách www.linuxsoft.cz. Kvalitní dvou dílnou publikaci zabývající se programovaním v C++ naleznete na stránkách www.mindview.net.

Instalaci vývojového prostředí provedete pomocí

dnf -y install anjuta

Aplikaci lze spustit přes nabídku (Činnosti) → Aplikace → Programování → IDE Anjuta.

 Eclipse

Eclipse je vývojové prostředí pro programovací jazyk Java. Domovské stránky projektu naleznete na http://www.eclipse.org. Seriál o programování v jazyce Java naleznete na stránkách www.linuxsoft.cz. Velice kvalitní knihu v anglickém jazyce zabývající se Javou naleznete na www.mindview.net. Tato publikace je vhodná i pro programátory, kteří s Javou teprve začínájí.

Instalaci vývojového prostředí provedete pomocí

dnf -y install eclipse

Aplikaci lze spustit přes nabídku (Činnosti) → Aplikace → Programování → Eclipse.

 Spyder

Spyder je pokročilé vývojové prostředí pro Python, napsané pomocí frameworku Qt. Je jednou z nejlepších voleb pro ty, kteří programují v Pythonu. Spyderu se podrobně věnuje článek na fedora.cz.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1