navody:f22:hlaseni_problemu

Hlavní stránka

Žádný problém není bez chyb a týká se to i Fedory. Narazíte-li na problém, který s největší pravděpodobností představuje softwarovou chybu, nebo máte-li konkrétní nápad na vylepšení, nahlášením přispějete ke zkvalitnění distribuce.

Fedora používá pro sledování chyb bugzillu společnosti Red Hat. Naleznete ji na adrese bugzilla.redhat.com.

Abyste mohli nahlásit problém, musíte mít vytvořený účet. Jelikož je Fedora mezinárodní projekt, hlášení má být v angličtině. Máte-li účet vytvořený, klikněte vlevo nahoře na tlačítko New. Na další obrazovce vyberete projekt Fedora a na další opět Fedora, případně pokud se jedná o chybu v dokumentaci, tak potom Fedora Documentation. Poté se vám již zobrazí obrazovka pro nahlášení problému.

Nahlášení problému

Podstatné je, abyste určili komponentu, v které se problém nachází. Pokud si nejste jistí, snažte se ji odhadnout co nejpřesněji. Jak budete psát, začnou se vám nabízet existující komponenty. Určete také, jakou verzi Fedory používáte, jak kritický to je problém, jakou hardwarovou architekturu máte. V Summary se pokuste problém několika slovy popsat. Podle toho se vám začnou nabízet možné duplikáty, abyste zjistili, jestli už nebyl problém případně nahlášený někým jiným.

V poli Description už máte nastavenou šablonu, které se pokud možno držte. Je velmi důležité, abyste popsali, jak lze chybu reprodukovat. Chyba, která není reprodukovatelná, je pro vývojáře těžce identifikovatelná. K hlášení můžete přidat také přílohy. Může se jednat třeba o výpis z logů.

Buďte připravení na to, že se může vývojář zeptat na dodatečné informace. V takovém případě by vám mělo dojít upozornění emailem.

Fedora používá pro automatické hlášení problémů nástroj ABRT, který naleznete mezi aplikacemi pod názvem Hlášení problémů. Tento nástroj sleduje pády a další chybová hlášení, upozorní vás na ně a nabídne vám jejich nahlášení. V základu ABRT posílá pouze mikroreport, který obsahuje základní „otisk“ problému. Pomocí něj ABRT zjistí, jestli už byl stejný problém nahlášený. Není-li problém nahlášený, můžete jej nahlásit tlačítkem Reportovat vpravo nahoře v rozhraní ABRTu.

 ABRT

Stejně jako v případě ručního hlášení, se problémy hlásí do bugzilly Red Hatu a proto také potřebujete mít v této bugzille vytvořený účet, který budete v jednom z kroků muset zadat. Výhodou hlášení přes ABRT je to, že všechny informace už předvyplní a také doplní velké množství informací, které vývojářům usnadní odhalení chyby (logy, backtrace,…). K tomu je ale potřeba odeslat informace o pádu na server ABRT. Sice se citlivé informace jako hesla odstraňují, ale i tak se může jednat o potenciální zásah do soukromí, tak odeslání informací pečlivě zvažte a zkontrolujte si, co ABRT odesílá.

ABRT má smysl nechat pracovat a odesílat alespoň mikroreporty, i když chyby hlásit nechcete. Mikroreporty se totiž používají pro vytváření statistik, které potom vývojáři používají pro prioritizaci chyb. Chyby, které podle statistik trápí nejvíce uživatelů, můžou být opraveny dřív. Statistiky problémů naleznete na stránkách https://retrace.fedoraproject.org/.

Jak nastavit ABRT, aby posílal mikroreporty o problémech a přitom nevyrušoval uživatele? Běžte to nabídky aplikace (pod názvem aplikace na horním panelu vedle Činností), vyberte Nastavení ABRT a povolte volby Automaticky posílat uReport, Zkrácené hlášení, Tiché zkrácené hlášení.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1