navody:f19:upgrade

Hlavní stránka

Upgrade systému je komplexní nahrazení jeho starší verze novější (např. přechod z Fedory 9 na Fedoru 10). Na rozdíl od aktualizace je při upgrade provedeno více zásadních změn v systému (nové verze programů se od původních významněji liší) a většinou je nutné provést i doplňující kroky (vyřešení konfliktů mezi starými a novými verzemi balíčků, instalace nového zavaděče a podobně). Při upgrade jsou na rozdíl od (re)instalace zachována původní nastavení systému, domovské adresáře atd.

Při upgrade systému mohou nastat potíže, které jsou pravděpodobnější zároveň s tím, kolik balíčků je nainstalováno z externích repozitářů. Je to způsobeno tím, že vývojáři distribuce testují pouze upgrade v rámci samotné distribuce bez cizích doplňujících balíčků (ani by nebylo možné postihnout veškeré možné kombinace). V současných verzích Fedory je možné přímo v instalačním programu doplňovat externí repozitáře, čímž se tyto problémy mohou výrazně omezit (nebo naopak eskalovat).

Z výše uvedených důvodů je tedy vhodné méně zkušeným uživatelům doporučit spíše čistou instalaci s tím, že si domácí adresář /home zazálohují nebo ho při instalaci záměrně umístí na samostatný diskový oddíl. Při upgrade systému pak stačí zformátovat pouze diskový oddíl připojovaný do kořenového adresáře / a uživatelská nastavení uložená v podadresářích /home zachovat. Podrobnosti viz. kapitola Instalace systému a vytvoření diskových oddílů.

K dispozici je několik možností, jak systém upgradovat na novější verzi. Různé metody jsou vhodné pro různé případy a není proto možné jeden z nich označit za nejlepší.

:!: Před upgradem celého systému vždy zálohujte všechna důležitá data.

Všechny níže popsané způsoby je nutné provádět jako root. Buď se takto rovnou příhlásíte nebo v příkazovém řádku (v terminálovém okně) zadejte příkaz su a pak heslo roota:

su

Ve všech případech je nezbytné uvést nejprve stávající systém do aktuálního stavu (viz též kapitola aktualizace), což provedeme příkazem:

yum update

Upgrade pomocí programu FedUp

:!: FedUp momentálně podporuje pouze upgrade z Fedory 17 a vyšší. Používáte-li Fedoru 16, musíte nejdříve upgradovat pomocí nástroje preupgrade na Fedoru 17.

Fedora obsahuje nástroj, kterým je možné provést upgrade systému bez nutnosti stahovat celé instalační médium. Stahují se pouze ty balíčky, které jsou při upgrade systému skutečně potřeba a během této doby je možné počítač zcela normálně používat. Tento nástroj se jmenuje FedUp a nainstalujete jej příkazem

yum install fedup

Pro jistotu aktualizujte klice repozitaru tretich stran jako je RPMFusion.

Upgrade na Fedoru 19 provedete příkazem

fedup-cli --network 19

FedUp je novým nástrojem a zatím nemá svoji grafickou verzi, ta by měla přijít s Fedorou 19. Po spuštění výše zmíněného příkazu se začnou stahovat balíčky z Fedory 18, které se posléze použijí pro upgrade. Před spuštěním FedUpu se ujistěte, že máme dostatek místa na / oddíle pro stažení balíčků. Po dokončení stahování budete vyzváni k restartu. Po restartu najdete v zavaděči položku System Upgrade. Ta spustí samotný upgrade, který může trvat i několik hodin. Po dokončení se počítač sám restartuje a vy nabootujete do upgradovaného systému.

Po startu systemu provedte jeste synchronizaci baliku nove verze:

 yum distribution-synchronization --disableplugin=presto

Podrobnější informace o práci s FedUp naleznete v anglickém návodu: http://fedoraproject.org/wiki/FedUp

Upgrade pomocí nástroje yum

:!: Upgrade pomocí nástroje yum není doporučován běžných uživatelům. Není testován Fedora QA a s některými změnami mezi verzemi Fedory si neumí poradit automaticky. Pokud nejste na něco takového připraveni, použijte raději FedUp.

Hlavní výhoda aktualizace pomocí nástroje yum spočívá v tom, že je možné pracovat se všemi aktivními repozitáři a průběžně systém upravovat tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku. Postup je doporučen pokročilejším uživatelům.

Nejprve vyčistíme cache nástroje yum příkazem:

yum clean all

:!: Ujistěte se, že máte na disku dostatek volného místa (jak pro stahované balíčky, tak pro jejich instalaci - v závislosti na vaší instalaci 2-5GB).

Přepněte se do konzole (Alt+F2) a vypněte grafický mód

telinit 3

Nyní můžete spustit příkaz pro upgrade distribuce:

yum --releasever=<cislo_verze_na_kterou_chcete_aktualizovat> distro-sync

:!: Pokud se vyskytnou konflikty, je nutné je ručně vyřešit, například při hlášení:

pidgin-2.5.2-2.fc9.i386 from installed has depsolving problems - Error: Missing Dependency: libedataserver-1.2.so.9 is needed by package pidgin-2.5.2-2.fc9.i386 (installed)

Je nutné před upggrade odebrat Pidgin a nainstalovat si ho znovu až po dokončení celého upgrade:

yum remove pidgin

Pokud provádíte jakékoli operace s balíčky, kvůli nápravě závislostí, před spuštěním „distro-sync“ vždy použijte ještě yum clean all.

Dále je potřeba aktualizovat Grub příkazem, ve kterém je nutné nahradit parametr BOOTDEVICE zařízením, na kterém je umístěn váš MBR záznam (typicky je to /dev/sda):

/sbin/grub-install BOOTDEVICE

Nevíte-li jaké disky máte v systému, zadejte příkaz:

cat /proc/partitions

Nebo prohlédněte soubor /boot/grub/grub.conf a říďte se parametrem za boot=.

V tomto okamžiku je váš systém připraven na restart. Podrobnější informace naleznete na stránce http://fedoraproject.org/wiki/YumUpgradeFaq.

Upgrade pomocí nástroje Fedora Upgrade

Nástroj Fedora Upgrade je založený na upgradu pomocí yumu. Na rozdíl od této metody za vás ale některé věci automatizuje. Stejně jako u upgradu pomocí yumu se jedná o nepodporovanou metodu, takže by ji měli používat pouze uživatelé, kteří ví, co dělají. Nainstalujete jej příkazem:

yum install -y fedora-upgrade

a spustíte příkazem

fedora-upgrade

Po úspěšném upgrade je vhodné systém aktualizovat (viz kapitola Aktualizace systému). Mohou se tak vyřešit již opravené problémy (viz kapitola Řešené problémy).


Hlavní stránka

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1