navody:f18:virt_type

Druhy virtualizací

Xen je původní a první podporovaný typ virtualizace. Hlavní výhodou Xenu je, že podporuje krom plné virtualizace i tzv. paravirtualizaci, což je virtualizace bez podpory v hardware procesoru.

Je Linuxová implementace Kernel Virtual Machine, která využívá techlogie QEMU (Quick Emulator).

Více v kapitole o libvirt.

Existují i další nástroje pro virtualizaci na různých úrovních. Např. OpenVZ, LCX atd.

VirtualBox

VirtualBox je virtualizační nástroj který je původně taktéž postaven na QEMU. Momentálně jeho vývoj a použítí zaštiťuje Oracle.

VirtualBox lze do Fedory přidat dvěma způsoby. Buď jednorázovým stažením balíčku nebo si lze přidat repozitář.

Jednorázové stažení

Instrukce a odkazy pro stažení balíčku lze nalézt na stránkách VirtualBoxu. Stejně tak jako informace o repotizáři.

Instalace z repozitáře

Spusťte editor jako root a vytvořte soubor /etc/yum.repos.d/virtualbox.repo

su - 
gedit /etc/yum.repos.d/virtualbox.repo

Přidejte následující konfiguraci

[virtualbox]
name=Fedora $releasever - $basearch - VirtualBox
baseurl=http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc

uložte a proveďte instalaci

yum install VirtualBox

VMware Player

VMware player je možné stáhnout na stránkých vmware.com, ovšem pouze pokud se u VMware zaregistrujete

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1