navody:f18:nekomercni_aplikace_typografie

Nekomerční aplikace

Aplikace DTP (Desktop publishing) jsou aplikace, které umožňují vytváření publikací jako jsou např. časopisy, noviny nebo brožury. Nejznámější DTP aplikací z oblasti Linuxu je Scribus. České stránky zabývající se touto aplikací naleznete na http://www.scribus.cz.

yum -y install scribus

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → Scribus.

LaTeX1) je program na zpracování (nejen) „matematického“ textu. LaTeX je rozšířením aplikace TeX, kterou koncem 70.let vytvořil Donald Knuth, když nebyl spokojen s typografií své nové knihy. Tato aplikace je ve své podstatě sadou maker pro TeX a programem pro zpracování LaTeXových dokumentů. Výstupní dokumenty mohou být ve formátu postscript, dvi nebo PDF.

LaTeX nainstalujete pomocí

yum -y install tetex-latex
yum -y install tetex-unicode

Pomocí textového editoru vytvořte nový soubor ukazka.tex

gedit ukazka.tex

a vložte do něj následující text.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY.
\end{document}

Soubor uložte. Jestliže v adresáři, ve kterém se nachází tento soubor, zadáte do příkazové řádky

latex ukazka.tex

bude výstupem postscriptový soubor ukazka.ps. Zadáte-li

pdflatex ukazka.tex

bude mít výstupní soubor formát PDF.

Poznámka: Velice kvalitní manuál v anglickém jazyce týkající se přípravy LaTeXových dokumentů naleznete na http://www.tug.org.in/tutorials.html.

Jestliže budete chtít pro práci s LaTeXovými dokumenty používat editor typu WYSIWYG, je vhodným kandidátem aplikace LyX.

 LyX

yum -y install lyx-qt

LyX spustíte pomocí nabídky Aplikace → Kancelář → LyX.


1)
Správně se LaTeX nevyslovuje jako jako „latex“ ale jako „lej-tek“.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1