navody:f18:nekomercni_aplikace_kancelar

Nekomerční aplikace

LibreOffice

Nástupce OpenOffice

Instalaci celého balíku LibreOffice lze provést z příkazové řádky pomocí

yum -y install libreoffice-core libreoffice-base libreoffice-calc libreoffice-draw libreoffice-impress libreoffice-kde libreoffice-writer

Český jazykový balíček (kontrola pravopisu…) pak doinstalujete pomocí

yum -y install libreoffice-langpack-cs

Jednotlivé aplikace kancelářského balíku LibreOffice naleznete v nabídce Aplikace → Kancelář.

OpenOffice

OpenOffice je komplexní kancelářský balík, za kterým stojí společnost Sun. Ve světě open source je jakousi protiváhou produktu MS Office od společnosti Microsoft, se kterým je z velké části kompatibilní. OpenOffice je kompletně přeložen do češtiny a to včetně nápovědy. Kancelářský balík obsahuje textový editor (Writer), modul pro editaci matematických rovnic (Math), tabulkový procesor (Calc), aplikaci na tvorbu prezentací (Impress) a jednoduchý grafický editor (Draw). Výchozím formátem pro ukládání dokumentů je ODF, který byl přijat jako standard ISO. V současnosti je vyvíjen plug-in, který zajistí podporu tohoto formátu také přímo v MS Office1). Další velice příjemnou možností je přímý export dokumentů vytvořeným pomocí OpenOffice do formátu PDF.

 Writer
 Calc
 Impress

Instalaci celého balíku Openoffice lze provést z příkazové řádky pomocí

yum -y install openoffice.org-core
yum -y install openoffice.org-writer
yum -y install openoffice.org-math
yum -y install openoffice.org-calc
yum -y install openoffice.org-xsltfilter
yum -y install openoffice.org-impress
yum -y install openoffice.org-draw

Český jazykový balíček (kontrola pravopisu…) pak doinstalujete pomocí

yum -y install openoffice.org-langpack-cs_CZ

Jednotlivé aplikace kancelářského balíku OpenOffice naleznete v nabídce Aplikace → Kancelář.

Abiword & Gnumeric

Ačkoliv je OpenOffice bezesporu nejlepším kancelářským balíkem pro Linux, jsou mu mnohými vyčítány jeho poněkud zvýšené požadavky na systémové prostředky. Používáte-li prostředí Gnome na slabším stroji a nevyžadujete-li kompatibilitu s formátem MS Office, můžete vyzkoušet textový edit Abiword (domovská stránka http://www.abisource.com) a tabulkový kalkulátor Gnumeric (domovská stránka http://www.gnome.org/projects/gnumeric). Tyto aplikace, založené na knihovně Gtk+, tvoří neoficiální kancelářský balík pro grafické prostředí Gnome.

 AbiWord

 Gnumeric

Abiword a Gnumeric nainstalujete pomocí příkazové řádky pouhým zadáním

yum -y install abiword
yum -y install gnumeric

Programy je možné vyvolat pomocí nabídky Aplikace → Kancelář → AbiWord resp. Aplikace → Kancelář → Tabulkový kalkulátor Gnumeric.

Koffice

Koffice je komplexní kancelářský balík založený na knihovně Qt určený pro grafické prostředí KDE. Podobně jako Abiword a Gnumeric je Koffice „lehčí“ alternativou ke kancelářskému balíku OpenOffice. Samotné Koffice se skládá z několika částí. Jedná se zejména o textový editor (kword), editor matematických rovnic (kformula), tabulkový procesor (kspread), aplikaci na tvorbu prezentací (kpresenter), databázovou aplikaci (kexi), aplikaci pro tvorbu vývojových diagramů (Kivio), aplikaci pro tvorbu vektorové grafiky (Karbon) a mnohé další. Kompletní seznam aplikací včetně manuálů získáte na domovské stránce projektu http://www.koffice.org.

 Pracovní plocha Koffice

Pro instalaci vybraných aplikací z rodiny Koffice zadejte do příkazové řádky

yum -y install koffice-core
yum -y install koffice-kword
yum -y install koffice-kformula
yum -y install koffice-kspread
yum -y install koffice-kpresenter
yum -y install koffice-kexi
yum -y install koffice-kivio
yum -y install koffice-karbon

Podporu českého jazyka doinstalujete pomocí

yum -y install koffice-langpack-cs.noarch

Odkazy na jednotlivé aplikace naleznete v nabídce Aplikace → Kancelář. K aplikacím Koffice je možné také přistupovat pomocí společného prostředí přes nabídku Aplikace → Kancelář → Pracovní plocha Koffice.

Tato podkapitola byla převzata ze stránek www.mjmwired.net.

Pokud Vám nabídka Liberation fontů dodávaných s Fedorou nevyhovuje, je možné doinstalovat také truetype fonty společnosti Microsoft. Oficiální stránky, kde lze tyto fonty stáhnout, jsou na corefonts.sourceforge.net. Pokud se však rozhodnete použít tyto stránky, budete si muset vytvořit vlastní rpm balíček. Předpřipravený balíček je možné stáhnout ze stránek http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f9.html v kapitole Install TrueType Fonts.

Přesuňte se do adresáře, který obsahuje stažený balíček msttcorefonts-2.0-2.noarch.rpm. Do příkazové řádky zadejte

rpm -Uhv msttcorefonts-2.0-2.noarch.rpm
rm -f msttcorefonts-2.0-2.noarch.rpm

Dále je třeba restartovat font server

/etc/init.d/xfs restart

popř. také aplikace, ve kterých chcete tyto fonty používat.

Evince je výchozím prohlížečem souborů PDF a PostScript pro grafické prostředí Gnome. Tato aplikace byla velice pravděpodobně nainstalovaná společně se systémem. V opačném případě je možné ji velice snadno doinstalovat pomocí

yum -y install evince

 Evince

Vedle slovníků dostupných na Internetu je možnost používat v Linuxu také off-line slovníky. Jedním z takovýchto slovníků je StarDict. Tento slovník implemtuje také výslovnost slovíček formou aplikace espeak.

 StarDict

Slovník nainstalujete pomocí

yum -y install stardict

Tímto jste však nainstalovali pouze grafické rozhranní pro slovník. Dalším krokem je stáhnutí samotného slovníku (tj. souboru, který obsahuje slovíčka).

yum -y install stardict-dic-cs_CZ.noarch

Nebo manuálně anglicko-český slovník pro StarDict je možné stáhnout na adrese http://dl.cihar.com/slovnik/stardict-english-czech-latest.tar.gz. Dále je třeba slovník rozbalit a přidat do aplikace StarDict.

gunzip stardict-english-czech-latest.tar.gz
tar xvf stardict-english-czech-latest.tar
mv stardict-english-czech-* /usr/share/stardict/dic

Aplikaci StarDict spustíte pomocí nabídky Aplikace → Příslušenství → StarDict.

 GnuCash

GnuCash je aplikací podvojného účetnictví zaměřená na osobní finance a malé podniky. Domovské stránky projektu jsou na www.gnucash.org. Na těchto stránkách je také k dispozici dokumentace v anglickém jazyce.

yum -y install gnucash

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Kancelář → GnuCash Finance Management.


1)
V současné době je k dispozici plug-in od společností Microsoft. Vzhledem k neuspokojivým výsledkům však vlastní plug-in připravuje také společnost Sun.
  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:26
  • autor: 127.0.0.1