navody:f15:nekomercni_aplikace_programovani_vyvoj

Nekomerční aplikace

 KompoZer

Nvu je WYSIWYG HTML editor, který byl vytvořen jako open source alternativa k aplikacím Microsoft FrontPage a MacroMedia Dreamweaver.

Nejprve je třeba stáhnout knihovnu xorg-x11-deprecated-libs. Tato knihovna již bohužel není součástí repozitářů, a proto je třeba ji stáhnout ze serveru www.rpmseek.com. Nejaktuálnější verze, která byla v době psaní tohoto článku byla xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-31.i386.rpm určená pro Fedora Core 4. Tuto knihovnu stáhněte do pracovního adresáře a zadejte

rpm -Uhv xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-31.i386.rpm
rm -f xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-31.i386.rpm

Dále je třeba stáhnout a nainstalovat samotný Nvu.

wget -c http://nvudev.com/download/linux/1.0/nvu-1.0-RedHat_and_Fedora/nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rpm -Uvh nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rm -f nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Nvu.

Alternativou k Nvu je nainstalovat program KompoZer. Tato aplikace je považována za neoficiální „bug-free“ release Nvu.

Aktuální verzi programu v podobě rpm balíčku určenou pro distribuci Fedora je možné stáhnout na http://kompozer.net/download.php. Stáhnutý balíček nainstalujte pomocí

rpm -Uvh kompozer-0.7.10-i386.rpm
rm -f kompozer-0.7.10-i386.rpm

V době psaní tohoto článku nebyl obsah souboru kompozer.desktop, který přidává KompoZer do nabídky, zcela korektní, a proto je zapotřebí provést ruční změnu. Otevřete soubor kompozer.desktop pomocí gedit.

gedit /usr/share/applications/kompozer.desktop

Původní obsah souboru nahraďte řádky

[Desktop Entry]
Name=Kompozer
Comment=Bug-free alternative to Nvu
Exec=kompozer
Icon=/usr/share/kompozer/icons/mozicon16.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;

Aplikaci naleznete v nabídce Aplikace → Programování → Kompozer.

Poznámka: Verze 0.7.10 byla aktuální v době psaní tohoto článku. Je možné, že bude zapotřebí při instalaci pozměnit jméno balíčku tak, aby odpovídalo stažené verzi.

 Bluefish

Bluefish je editorem vhodným pro řadu programovacích a formátovacích jazyků, které jsou používány pro vývoj webových stránek. Kontrétně se jedná o XML, HTML, XHTML, CSS, PHP a Python.

Bluefish nainstalujete pomocí

yum -y install bluefish

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Bluefish.

 Quanta Plus

Quanta Plus je webovým vývojovým prostředím pro KDE. Jedná se o „hybrida“ mezi textovým (např. Bluefish) a WYSIWYG (např. Nvu) editorem.

Quanta Plus nainstalujete pomocí

yum -y install kdewebdev

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Quanta Plus.

Vývojové nástroje je skupina programů pro kompilaci aplikací psaných v jazyce C/C++ a dalších. Celou skupinu nástrojů nainstalujete příkazem

yum -y groupinstall "Development Tools"

Poznámka: Pokud budete chtít provést ruční kompilaci aplikací ze zdrojových kódů, bude tento balíček zcela určitě potřebovat.

 Anjuta

Anjuta je integrované vývojové prostředí pro C a C++. Domovské stránky včetně manuálů naleznete na http://www.anjuta.org. Seriál o programovácí v C/C++ naleznete na stránkách www.linuxsoft.cz. Kvalitní dvou dílnou publikaci zabývající se programovaním v C++ naleznete na stránkách www.mindview.net.

Instalaci vývojového prostředí provedete pomocí

yum -y install anjuta

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → IDE Anjuta.

 Eclipse

Eclipse je vývojové prostředí pro programovací jazyk Java. Domovské stránky projektu naleznete na http://www.eclipse.org. Seriál o programování v jazyce Java naleznete na stránkách www.linuxsoft.cz. Velice kvalitní knihu v anglickém jazyce zabývající se Javou naleznete na www.mindview.net. Tato publikace je vhodná i pro programátory, kteří s Javou teprve začínájí.

Instalaci vývojového prostředí provedete pomocí

yum -y install eclipse

Aplikaci lze spustit přes nabídku Aplikace → Programování → Eclipse.

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1