navody:f13:repozitare

Hlavní stránka

Repozitář je sklad aplikací připravených přesně na míru vašemu systému.

Yum repozitář je archiv RPM souborů spolu s informacemi o jejich závislostech. Z repozitáře lze instalovat programy pomocí buď textového příkazu yum nebo grafických nástrojů - např. yumex a pirut.

Co je RPM?

RPM (RPM Package Manager, původně Red Hat Package Manager) balíček je soubor, který obsahuje samotný program/aplikaci, další související soubory, informace o umístění aplikace v systému, procedury které se mají provést při instalaci a odstranění aplikace, informace o tom jaké aplikace potřebuje program ke své činnosti - tzv. závislosti a další informace (popis změn, popis balíčku, …)

Nastavení repozitářů je uloženo v adresáři

  /etc/yum.repos.d/

V jednom každém souboru v tomto adresáři by měly být informace o jednom repozitáři. Soubory můžete přidávat nebo odebírat a editovat běžným editorem, nebo jejich obsah můžete ovlivňovat pomocí grafických nástrojů - např. yumex, nebo přímo v aplikaci na přidávání a odebírání balíčků Systém→Správa→Zdroje software - tyto editaci a přidávání repozitářů značně usnadňují.

Pozn. yumex: V yumexu přidáte nový repozitář tak, že kliknete na ikonu Repozitářů a v pravém okně po klinutí pravým myšítkem vyberete Nový.

Některé repozitáře dávají k dispozici RPM, které lze nainstalovat z webu a které přístup k repozitáři nastaví se vším všudy. (viz např. rpmfusion)

Podrobný popis najdete v diskusi na serveru root.cz.

Aplikace z repozitářů vám zpravidla nepůjdou instalovat pokud povolíte gpgcheck=1 ale nenaimportujete GPG klíč. GPG umožňuje zkontrolovat elektronický podpis balíčku a tím ověřit, že to co jste stáhli skutečně pochází z daného repozitáře a nejdená se o podvrh. GPG klíče je zpravidla potřeba naimportovat před pokusem o instalaci jakéhokoli balíčku.

Pokud vám v cestě do internetu stojí proxy, můžete její používání pro yum nastavit v /etc/yum.conf kde do sekce

[main]

musíte přidat

proxy = jmeno.nebo.ip.proxy:port
proxy_username = uzivatelske_jmeno
proxy_password = heslo

Standardní repozitáře

Repozitář se všemi balíčky Fedory (7 a novější) /etc/yum.repos.d/fedora.repo

[fedora]
name=Fedora $releasever - $basearch
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY

Repozitář se všemi aktualizacemi Fedory (7 a novější) /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo

[updates]
name=Fedora $releasever - $basearch - Updates
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/updates/$releasever/$basearch/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=updates-released-f$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

Repozitáře vývojových verzí Fedory

Mezi standardními repozitáři existují i dva další repozitáře, které za normálních okolností nepotřebujete. Jedná se o repozitáře

Rawhide - fedora-rawhide.repo a Fedora Test Updates - fedora-updates-testing.repo. Pokud nevíte co děláte, nepovolujte tyto repozitáře.

Podrobnosti najdete v http://wiki.fedora.cz/doku.php?id=navody:rawhide

:!: Důležité upozornění

Následujíci repozitáře nejsou udržovány projektem Fedora a jejich použití může přinášet komplikace - repozitáře mohou obsahovat duplicitní balíky ke standardním a jejich použitím můžete způsobit ve svém systému nefunkčnost jiných.

Před použitím a instalací balíků z těchto repozitářů si prosím dobře rozmyslete co děláte.

Vedle výše zmiňovaných repozitářů existují také další. Mezi nejznámější z těchto repozitářů patří např. atrpms. Souběžné používání těchto repozitářů s repozitářem rpmfusion však může mít za následek konflikty mezi balíčky při instalaci aplikací popř. aktualizaci systému! Pro bežné účely Vám budou zcela postačovat standardní repozitáře doplněné repozitáři rpmfusion.

RPM Fusion

RPM Fusion je sdružený repozitář, který nahradil repozitáře livna, Dribble a FreshRPMS.

http://rpmfusion.org/

Repozitář s aplikacemi, které nemohou být distribuovány s Fedorou. Obsahuje velké množství nejběžněji potřebných vylepšení - mp3, ovladače HW nVidia, ATI

Je rozdělen do dvou sekcí - free (tedy volně dostupné doplňky) a non-free (obsahuje licenčně problematické aplikace, ovladače atd.)

Přidání free části provedete příkazem

rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm

non-free části

rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm

ATrpms

atrpms http://atrpms.net

Původní myšlenka depozitáře atrpms bylo poskytovat aplikace zaměřené na přírodní vědy. Momentálně však tento repozitář obsahuje i velké množství „nevědeckých“ aplikací.

Naimportujte GPG klíč

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms

a do adresáře /etc/yum.repos.d přidejte soubor atrpmps.repo s následujícím obsahem

[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/f$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgcheck=1
enabled=0

Dries

dries http://dries.studentenweb.org/rpm/

Import GPG klíče provedete pomocí příkazu

rpm --import http://dries.studentenweb.org/rpm/RPM-GPG-KEY.dries.txt

Do adresáře /etc/yum.repos.d přidejte soubor dries.repo s následujícím obsahem

[dries]
name=Extra Fedora rpms dries - $releasever - $basearch
baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/fedora/linux/$releasever/$basearch/dries/RPMS/
gpgcheck=1
enabled=0

DAG

dag http://dag.wieers.com/home-made/apt/

Import klíče

rpm --import http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt

/etc/yum.repos.d/dag.repo

[dag] 
name=Dag RPM Repository for Fedora Core
baseurl=http://apt.sw.be/fedora/$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1

Poznámka: Vzhledem k tomu, že v konfiguračních souborech všech výše uvedených repozitářů figuruje enabled=0, nejsou tyto repozitáře zahrnuty do standardní instalace aplikací a pravidelných aktualizací. V případě, že z těchto depozitářů budete chtít nainstalovat konkrétní aplikaci, je nutné příkaz yum doplnit o přepínač –enablerepo.

yum -y install --enablerepo=jmeno_repozitare jmeno_balicku

Další

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1