navody:f10:ssh

Hlavní stránka

SSH (Secure Shell) představuje standardy a související síťové protokoly pro navázání bezpečného spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem. SSH využívá asymentrického šifrování a umožňuje autentifikaci uživatelů i kontrolu integrity předávaných dat.

Předpokládejme, že vzdálený stroj s Fedorou má nainstalovaný SSH server a firewall nastavený tak, že je možné se k němu připojit přes IP adresu 192.168.0.1.

Poznámka: Pro zjištění IP adresy počítače s Fedorou si přečtěte v kapitole Síť podkapitolu Zjistění IP adresy počítače s Fedorou.
IP počítače s OS Windows XP zjistíte pomocí nabídku Start → Ovládací panely → Síťová připojení - klikněte na ikonu Vašeho připojení do sítě a přejděte na záložku Podpora. IP adresu lze zjistit také pomocí příkazu ipconfig.

Poznámka: SSH server standardně „naslouchá“ na portu 22. Pro návod na otevření portu si přečtěte kapitolu Otevření / uzavření portů.

Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou

K vzdálenému stroji s Fedorou se připojíte pomocí příkazu

ssh username@192.168.0.1

Kopírování souborů / adresářů pomocí příkazové řádky

scp

Následujícím příkazem překopírujete soubor remotefile.txt z adresáře /home/uzivatel/remotefile.txt do aktuálního adresáře.

scp -r username@192.168.0.1:/home/uzivatel/remotefile.txt .
rsync

Následujícím příkazem překopírujete soubor remotefile.txt z adresáře /home/uzivatel/remotefile.txt do pracovního adresáře.

rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats username@192.168.0.1:/home/uzivatel/remotefile.txt .

Pomocí příkazu

 rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt username@192.168.0.1:/home/username/

překopírujete soubor localfile.txt do adresáře /home/uzivatel.

Bezpečné přihlášení k vzdálenému stroji s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS

Pro přihlášení ke vzdálenému stroji prostřednictvím počítače s Windows OS je zapotřebí nainstalovat PuTTY. Pomocí aplikace PuTTy získáte přístup k zabezpečenému příkazovému řádku.

Kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj s Fedorou prostřednictvím počítače s Windows OS

Pro kopírování souborů/adresářů z/na vzdálený stroj prostřednictvím počítače s OS Windows je zapotřebí nainstalovat WinSCP. WinSCP je intuitivní aplikace s podobným uspořádáním jako je např. Total Commander.


Hlavní stránka

  • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
  • autor: 127.0.0.1