navody:cvsserver

Sprovoznění CVS Serveru na FC5

 • Přihlašte se v konzoli jako SuperUživatel (root):
su -
 • Vytvoříme si nejprve složku kde bude repozitář cvs:
např.
mkdir /home/cvsroot
chmod -R 775 /home/cvsroot/
 • Kontrola nainstalovaného CVS
yum install cvs cvsps cvsutils
 • Kontrola zda je nainstalovaný XINETD :
yum install xinetd
 • Vytvořte soubor (jako SuperUživatel) /etc/xinetd.d/cvspserver :
gedit /etc/xinetd.d/cvspserver
 • …a uložte do něj následující obsah:
# default: off
# description: cvspserver

service cvspserver
{
    id       = cvspserver
    socket_type   = stream
    protocol    = tcp
    user      = root
    wait      = no
    disable     = no
    server     = /usr/bin/cvs
    Port      = 2401
    passenv     =
    server_args   = --allow-root=/home/cvsroot -f pserver
    env = HOME=/home/cvsroot
    log = /var/log/cvslog 

}   
 • a ještě se pojistíme editováním existujícího souboru /etc/xinetd.d/cvs kde přepíšeme obsah za obsah viz soubor „cvspserver“:
gedit /etc/xinetd.d/cvs
 • Teď postupujte podle těchto příkazů:
export CVSROOT=/home/cvsroot
useradd -M cvsuser       #vytvoří uživatele bez domovského adresáře
groupadd cvsadmin
chgrp -R cvsadmin /home/cvsroot
cvs init
touch /home/cvsroot/CVSROOT/locks
cd /root
cvs checkout CVSROOT
 • Editujeme soubor /root/CVSROOT/config :
# Set this to "no" if pserver shouldn't check system users/passwords
SystemAuth=no

# Set `TopLevelAdmin' to `yes' to create a CVS directory at the top
# level of the new working directory when using the `cvs checkout'
# command.
TopLevelAdmin=yes
 • Editujeme soubor /root/CVSROOT/cvswrappers a nakonec přidáme :
*.gif -k 'b'
*.tga -k 'b'
*.bmp -k 'b'
*.psd -k 'b'
*.tif -k 'b'
*.png -k 'b'
*.iff -k 'b'
*.aiff -k 'b'
*.obj -k 'b'
*.dat -k 'b'
*.exe -k 'b'
*.com -k 'b'
*.dll -k 'b'
*.dsw -k 'b'
*.dsp -k 'b'
*.lwo -k 'b'
*.lws -k 'b'
*.p -k 'b'
*.ico -k 'b'
*.frx -k 'b'
*.class -k 'b'
*.jar -k 'b'
*.zip -k 'b'
*.lzh -k 'b'
*.lha -k 'b'
*.rar -k 'b'
*.arj -k 'b'
*.arc -k 'b'
*.avi -k 'b'
*.mov -k 'b'
*.asf -k 'b'
*.smk -k 'b'
*.jpg -k 'b'
*.mpg -k 'b'
*.swf -k 'b'
*.frx -k 'b'
*.fli -k 'b'
*.flc -k 'b'
*.tiff -k 'b'
*.bin -k 'b'
*.dat -k 'b'
*.wad -k 'b'
*.ppt -k 'b'
*.pdf -k 'b'
*.3ds -k 'b'
*.max -k 'b'
 • Teď nahrajeme upravený soubor zpátky do repozitáře :
cd
cvs commit CVSROOT
( poté napíšeme komentář, zmáčkneme ESC a napíšeme :wq a ENTER )
 • Vytvoření uživatele:
htpasswd -d -c /home/cvsroot/CVSROOT/passwd uzivatel
 • Vytvoření případných dalších uživatelů:
htpasswd -d /home/cvsroot/CVSROOT/passwd uzivatel2
 • Vytvoříme ještě tyto uživatele v linuxu:
useradd -g cvsadmin -M uzivatel  #cvs by nám jinak řvalo, že daný uživatel není system user
 • Restartujeme Xinetd:
/etc/init.d/xinetd restart
 • Pokud máte zanutý firewall tak si povolte přístup pro (ukázka) 192.168.2.15 přidáním řádku do souboru /etc/sysconfig/iptables :
-A RH-Firewall-1-INPUT -s 192.168.88.14 -p tcp --dport 2401 -j ACCEPT
 • a restartujte iptables:
/etc/init.d/iptables restart
 • Zkusíme zda cvs server „vzdáleně“ funguje před password server:
export CVSROOT=:pserver:uzivatel@ip_adresa:/home/cvsroot
cvs login
 • (pokud cvs nezahlásí žádnou chybu podařilo se vám přihlásit, pokud vám nepojede checkout nebo nepůjte importovat nový projekt podívejte se na nastavení práv celé složky cvsroot a i vnořené složky CVSROOT)
 • Poslední úprava: 2022/11/14 12:25
 • autor: 127.0.0.1